Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Regionalne zagrożenia ekologiczne na Górnym Śląsku - Program ochrony środowiska w województwie śląskim

  Ochrona środowiska w województwie śląskim zajmuje priorytetowe miejsce wśród działań gospodarczej polityki regionalnej. Stan środowiska determinuje bowiem możliwości rozwoju gospodarki oraz jakość życia mieszkańców województwa. Zły stan środowiska jest czynnikiem zniechęcającym zewnętrznych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011 Znaków /8 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  RAFY KORALOWE

  Przez setki lat rafy koralowe były przede wszystkim przekleństwem żeglarzy grożąc katastrofami statkom, gdy niespodziewanie pojawiały się pod ich kadłubami. Dzisiaj oznaczone na mapach nie stanowią już zagrożenia dla żeglugi lecz przyciągają bogactwem życia i niezwykłością podwodnego krajobrazu...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011 Znaków /11 951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Racjonalne gospodarowanie surowcami mineralnymi. Wpływ przemysłu na zmiany środowiska

  Źródła pozyskiwania surowców mineralnych

  Głównym źródłem pozyskiwania surowców mineralnych jest litosfera, a przede wszystkim jej zewnętrzna warstwa, tj. skorupa ziemska, kontynentalna i oceaniczna, zbudowana z minerałów, które tworzą skały. Jedynie 9 pierwiastków (O, Si, Al., Fe, Ca, Na, K, Mg i Ti)...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011 Znaków /15 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pytania maturalne

  Geografia gospodarcza świata

  1. Które obszary świata i dlaczego charakteryzują się postępującymi i niekorzystnymi zmianami środowiska geograficznego.

  2. Migracje ludności.

  3. Czynniki wpływające na rozmieszczenie ludności na świecie (+przykłady). Znajomość mapy rozmieszczenia ludności.

  4...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011 Znaków /4 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pustynie świata (geneza, formy występowania, rodzaje, przykłady). Czy na pustyni spotkasz życie?

  Obszary suche.

  Pod pojęciem terytoriów suchych rozumie się obszary o suchym klimacie, włącznie ze stepami klimatu umiarkowanego, pampą i sawannami klimatu tropikalnego i subtropikalnego.

  Obszary suche zajmują 33 - 36% powierzchni lądów na Ziemi.

  Powierzchnia obszarów suchych (w mln km2) na...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011 Znaków /15 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUSTYNIA - Informacje ogólne

  PUSTYNIA, obszar skrajnie suchy, stale lub okresowo gorący, o ujemnym bilansie wodnym przy parowaniu potencjalnym przewyższającym wielokrotnie opady; b. niskie (od kilku do 160 mm rocznie) i nieregularne opady (na niektórych obszarach deszcze nie występują przez wiele lat); na pustyni maksymalna temperatura...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Ziutek123 Dodano /29.09.2011 Znaków /4 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przystosowanie roślinności do życia w strefie zwrotnikowej i podzwrotnikowej

  Są dwie strefy zwrotnikowe- wokół zwrotnika raka i koziorożca. Roślinność w tych strefach dostosowała się do trybu życia. Klimat zwrotnikowy to głównie pustynie. Na pustyniach kamiennych można spotkać niewielkie karłowate drzewa, oraz krzewy korzeniące się w głębokich szczelinach skalnych. W...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /16 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyrodnicze czynniki rozwoju rolnictwa

  Czynniki naturalne ktore decyduja o rozwoju rolnictwa to:

  a)klimat

  b)rzezba terenu

  c)jakosc gleb

  d)zasoby wody

  e)okres wegetacyjny

  Czynniki pozarolnicze decydujace o rozwouj rolnictwa:

  a)wsparcie ze strony panstwa (kredyty pozyczki)

  b)wspolpraca przemyslu maszynowego, chemicznego, przetworstwa...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny degradacji gleb oraz ich ochrona i rekultywacja

  Gleba to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej. Jest ona wytworem długotrwałych procesów odbywających się na powierzchni Ziemi. Wytworzenie 2-3 cm warstwy gleby trwa około 200-1000 lat. Tworzenie się gleby następuje w wyniku wietrzenia skał pod wpływem czynników klimatycznych oraz działalności...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /13 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemysł środków transportu - Przemysł kolejowy

  W przemyśle taboru kolejowego pierwsze miejsce w latach 80 zajmowało ZSSR, produkując 20% wagonów osobowych i 40% towarowych wytwarzanych w świecie. Na dużą skalę przemysł ten był rozwinięty także w Stanach Zjednoczonych, jego produkcja uległa załamaniu na skutek braku popytu. Obecnie największymi...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Zygfryd Dodano /29.09.2011 Znaków /758

  praca w formacie txt

Do góry