Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Zjednoczone Emiraty Arabskie - Ustrój polityczny

  Zjednoczone Emiraty Arabskie są federacją (księstwa). Każdy z emiratów ma swojego władcę (emira), który wchodzi w skład Rady Najwyższej. Spośród emirów wybiera się prezydenta państwa (na 5-letnią kadencję), a Rada Najwyższa zatwierdza skład czterdziesto - osobowej Federacyjnej Rady Narodowej. Jest...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011 Znaków /480

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjednoczone Emiraty Arabskie

  Zjednoczone Emiraty Arabskie, Al-Imarat al-'Arabiyyah al - Muttahidah, Federacja Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Dawlat al - Imarat al- Arabiyyah al - Muttahidah. Państwo w południowo-zachodniej Azji, na Półwyspie Arabskim, nad Zatoką Perską oraz Omańską. Graniczy na północnym wschodzie i wschodzie z...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011 Znaków /725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasolenie wód na świecie

  1) Ogólna wagowa zawartość w wodzie rozpuszczonych soli mineralnych, wyrażona w procentach lub promilach. W wodach słodkich przeważają węglany (60% wszystkich rodzajów soli), a w wodzie morskiej - chlorki (88%). W wodach powierzchniowych wysokie zasolenie wody występuje zazwyczaj na obszarach suchych i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011 Znaków /1 565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenie i ochrona wody, powietrza i gleby w Polsce

  Ekologia jest to nauka zajmująca się strukturą i funkcjonowaniem żywej przyrody. Obejmuje ona całość zjawisk dotyczących wzajemnych zależności między organizmami a ich żywym i martwym środowiskiem.

  Człowiek ma prawo do:

  1. picia czystej wody

  2. oddychania świeżym powietrzem

  3. zdrowego...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011 Znaków /15 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Warunki czystości Bałtyku

  Jest całkowicie jasne ,że tylko czyste zlewisko Bałtyku zapewni czystość morza . Podstawowy warunek czystości Bałtyku jest już wypracowany i stopniowo wprowadzany w życie. Jest to ograniczenie emisji zanieczyszczeń w zlewisku Bałtyku przynajmniej o 50 %. Niestety warunek ten jest bardzo trudny i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011 Znaków /5 575

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Przyszłość Morza Bałtyckiego

  Mimo wieloletnich wysiłków państw basenu Morza Bałtyckiego stan czystości morza nie poprawił się. Przyczyną tego niepowodzenia był brak rzeczywistych działań na rzecz ochrony środowiska w rejonie zlewiska Bałtyku. Zarówno ciągłe badania, jak też zwalczanie skutków zanieczyszczeń nie mogło dać...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Udział Polski w międzynarodowych programach kontroli środowiska Morza Bałtyckiego

  Badania stanu środowiska morskiego polskiej strefy Morza Bałtyckiego prowadzone w 1999 roku przez Oddział Morski Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Gdyni we współpracy z Centrum Biologii Morza Polskiej Akademii Nauk w Gdyni i Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie były...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Degradacja środowiska morskiego

  Największe zaburzenia równowagi ekologicznie w morzy Bałtyckim zaobserwowano na polskich obszarach morskich, głównie w Zatoce Gdańskiej i Zatoce Pomorskiej.

  Zły stan sanitarny plaż i kąpielisk nadmorskich jest jednym z głównych naszych problemów i został spowodowany odpływem zanieczyszczeń komunalnych...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011 Znaków /1 693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Intoksykacja organizmów morskich

  Skutki obecności substancji toksycznych w morzu są jeszcze mało poznane. Jednakże sam fakt ich istnienia w środowisku morskim oraz zdolność ich dalszego gromadzenia się jest niepokojący. Ocenia się, że obecny poziom stężenia tych związków może być groźny dla początkowych stadiów rozwoju ryb i...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011 Znaków /477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zanieczyszczenie i ochrona Bałtyku - Konsekwencje zanieczyszczenia Bałtyku

  Skutki zanieczyszczenia Bałtyku można sprowadzić do 2 podstawowych aspektów, które odnoszą się do całego morza:

  - Nadmiernego użyźniania wód (eutrofizacja)

  - Zatrucia organizmów morskich (intoksykacja)

  Istnieje również szereg innych problemów, np. zły stan sanitarny wielu plaż i kąpielisk...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /Eustachy Dodano /30.09.2011 Znaków /1 104

  praca w formacie txt

Do góry