Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Co to jest Spektroskop

  Spektroskop, uproszczony spektromet, który umożliwia wyłącznie ogląd widma danego rodzaju promieniowania.

  Widmo, rozkład natężenia promieniowania w zależności od jego energii, częstotliwości lub długości fali. Wyróżnia się widma: akustyczne, świetlne, radiowe, mikrofalowe, podczerwone...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /7 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skale temperaturowe

  Skale temperatur są to zbiory wartości temperatur uporządkowanych w taki sposób, że każdej temperaturze (pojętej jako określony stan cieplny) przyporządkowana jest określona wartość wyrażona iloczynem wartości liczbowej i jednostki temperatury przyjętej w danej skali. Zdefiniowanie skali temperatur...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /4 295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest temperatura

  Temperatura jest to skalarna wielkość fizyczna, charakteryzująca stan równowagi termodynamicznej układu makroskopowego. Zgodnie z zerową zasadą termodynamiki, każdemu stanowi równowagi układu fizycznego można przyporządkować pewną wielkość o takiej własności, że dwa ciała znajdują się w stanie...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silniki - SILNIK TURBOŚMIGŁOWY

  Turbinowy silnik lotn., który gł. część (75–100%) ciągu wytwarza za pomocą śmigła napędzanego przez turbinę spalinową (za pośrednictwem przekładni zębatej), a pozostałą — przez odrzut gazów wylotowych.

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silniki - SILNIK TURBOSPALINOWY

  Silnik, w którym łopatkowy wirnik gazowej turbiny cieplnej przetwarza energię kinetyczną spalin (wytwarzanych w komorze spalania turbiny i sprężonych przez napędzaną turbinę sprężarkę) w energię ruchu obrotowego; silniki turbospalinowe są stosowane do napędu prądnic w elektrowniach, samolotów...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silniki - SILNIK ODRZUTOWY

  Silnik, w którym siła napędowa powstaje dzięki reakcji wytwarzanej przez wypływający z dyszy czynnik roboczy (gorące spaliny, strumień jonów, plazmy itp.). Silniki odrzutowe dzielą się na przelotowe (przepływowe) i rakietowe. Zależnie od sposobu sprężania powietrza, do którego wprowadza się paliwo...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /6 874

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silniki - SILNIK SPALINOWY TŁOKOWY

  Silnik cieplny o spalaniu wewn., w którym ruch tłoka jest wywołany ciśnieniem spalin powstających przez spalanie mieszanki palnej (paliwowo-powietrznej) wewnątrz cylindra silnika; powszechnie są stosowane silniki spalinowe tłokowe o posuwisto-zwrotnym ruchu tłoka (suwowe), zw. krócej silnikami spalinowymi...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /5 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silniki - SILNIK CIEPLNY

  Urządzenie do przetwarzania energii cieplnej na energię mech.; s.c. pobiera ciepło ze źródła o temperaturze wyższej (ciepło spalania paliwa w silniku spalinowym lub w turbinie), przetwarza jego część na pracę mech., a resztę oddaje w chłodnicy; proces odbywa się z udziałem czynnika termodynamicznego...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silnik - Informacje ogólne

  Maszyna przetwarzająca ciepło, energię elektr. lub mech. na pracę o postaci dogodnej do napędzania maszyn i urządzeń przem. (np. prądnic elektr., obrabiarek, pomp, dźwignic), roln. (np. kombajnów, młynów) lub komunik. (np. samochodów, samolotów, statków).

  Do pracy silnika jest niezbędny ciągły...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /1 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silnik prądu stałego - definicja

  Jak sama nazwa wskazuje, silnik ten zasilany jest przez prąd stały czyli na przykład : ogniwo lub akumulator. Budowa silnika prądu stałego jest bardzo prosta. Składa się on przede wszystkim z dwóch przeciwnych biegunów magnetycznych, cewki, która jest zrobiona z wielu zwojów, komutatora czyli dwóch...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /1 641

  praca w formacie txt

Do góry