Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Teoria fizyki kwantowej

  Teoria fizyki kwantowej pojawiła się w latach dwudziestych naszego wieku. Oto główne założenia tej teorii:

  1. Wszystkie siły powstają dzięki wymianie dyskretnych porcji energii, zwanych kwantami.

  W teorii kwantowej światło zostało podzielone na małe porcje zwane fotonami. Fotony zachowują się...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /5 185

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria atomistyczna Daltona

  Na naszej planecie występują miliony różnych ciał. Są one zbudowane z pewnej liczby prostych substancji nazwanych pier-wiastkami, zawierających jeden typ atomów. Wynika więc z tego, że skoro zawierają one tylko jeden typ atomów to nie mogą być rozłożone na składniki prostsze. Tak rozumował Robert...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /10 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚWIATŁO - Barwa

  Wrażenie zmysłowe, reakcja wzroku na światło (promieniowanie elektromagnetyczne) o danej długości fali. Światło o długości fali 620-700 nm jest czerwone, 570-575 nm - żółte, 495-560 nm - zielone, 470-480 nm błękitne, 400-440 nm - fioletowe. W zjawisku rozszczepienia światła białego przez pryzmat...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ULTRAFIOLETOWE PROMIENIE

  Ultrafiolet, nadfiolet, uv, promieniowanie elektromagnetyczne (świetlne) o częstotliwościach pomiędzy zakresem światła widzialnego (światło, fale elektromagnetyczne) a promieniowaniem rentgenowskim: odpowiada długości fali od 390 do około 10 nm (granica pomiędzy promieniowaniem ultrafioletowym a...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuczne satelity i prędkość kosmiczna

  Sztuczny satelita, co to takiego, do czego to służy. Jakie satelity w tej chwili istnieją a jakie były kiedyś. Prędkość kosmiczna, na czym to polega, czego to jest prędkość, czy to szybko. Jeśli chcesz się tego wszystkiego dowiedzieć to przeczytaj cały referat. Naprawdę warto dowiesz się wielu...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /12 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SUPER KAMIOKANDE - Informacje ogólne

  Pierwszy eksperyment potwierdzający zachodzenie oscylacji wykonał zespół złożony ze 114 naukowców i studentów pochodzących z 23 ośrodków naukowych w Japonii i Stanach Zjednoczonych. W tym zespole znalazła się również Polka – Danuta Kiełczewska z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jak na to...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /7 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stany skupienia wody - Stan gazowy - para wodna

  Para występuje w każdej temperaturze. Im wieksza powierzchnia swobodna tym woda szybciej paruje. Para wodna tworzy się przez parowanie i powyżej 100o C czyli temp.wrzenia oraz przez sublimację czyli zamianę lodu w parę. Często para wodna mylona jest z mgłą, mgła to drobne kropelki wody, para wodna...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stany skupienia wody - Stan cieczy - woda

  Woda występuje pomiędzy temp.0 o C i 100 o C.Jest ona najważniejszym składnikiem kuli ziemskiej.Bez niej nie mogły by rosnąć rośliny, żyć zwierzęta oraz ludzie.Woda jest wykorzystywana przez człowieka w wielu gałęźach przemysłu. Ma ona takie same właściwości jak inne ciecze.Nie ma okreslonego...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stany skupienia wody - Stan stały - lód lub snieg

  Lód lub śnieg występują poniżej 0 o C tzw.temp. topnienia. W przyrodzie występują w zimie lub cały czas na obu biegunach.Mają właściwości jak każde ciało stałe tzn.mają określony kształt, trudno zmienić ich objętość.Lód pow- staje ze schłodzonej wody czyli przez krzepnięcie lub przez...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stany skupienia wody

  Woda występuje najczęściej w postaci cieczy, jednak może być ona również ciałem stałym (lód lub snieg), a także gazem (para wodna).Prawie wszystkie substancje mogą przechodzić z jednego stanu skupienia w inny.Rozróżnia się następujące przejścia fazowe wody :

  - ze stanu stałego w ciekły -...

  Ocena / Przedmiot / Fizyka

  Autor /Jerry Dodano /04.10.2011 Znaków /572

  praca w formacie txt

Do góry