Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Bakterie - Budowa bakterii

  Brak u bakterii jest właściwego jądra, które zastępuje nukleoid, złożony ze splątanej nici nukleinowej, zwanej genoforem. W cytoplazmie znajduje się dużo ziarenkowatych rybosomów oraz mezosomy- drobne twory którym przypisuje się rolę centrów energetycznych. W cytoplazmie znajduje się też dużo środków...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie - Środowisko życia

  Bakterie występują praktycznie w całej biosferze. Jednak większość preferuje płynne lub półpłynne środowiska zasobne w materię organiczną. W powietrzu mogą występować przejściowo, przenoszone w grudkach pyłu, gdzie dość dobrze znoszą krótkotrwałą suszę. To niezwykle szerokie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie - Pochodzenie

  Bakterie i sinice pojawiły się jako pierwsze organizmy na Ziemi; najstarsze ich odciski mają 3,1-3,5mld lat. Dowodem na pierwszeństwo bakterii są stromatolity, czyli biogeniczne skały osadowe zbudowane z cienkich warstw organizmów prokaryotycznych.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie - Walka z chorobami bakteryjnymi

  - dezynfekcja - niszczenie środkami chemicznymi lub fizycznymi drobnoustrojów chorobotwórczych i ich form przetrwalnikowych.

  - dezynsekcja - niszczenie środkami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi owadów, a także innych stawonogów szkodliwych ze względów sanitarnych.

  - deratyzacja - zwalczanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie - ZNACZENIE BAKTERII

  1. W przyrodzie

  - tworzenie i użyźnianie gleby - procesy rakotwórcze

  2. Bakterie Symbiotyczne

  Symbioza - współżycie dwóch organizmów oparte na obustronnej korzyści.

  a) współżycie bakterii brodawkowych = korzeniowych, z rodzaju Rhizobium, z korzeniami roślin motylkowych

  b) współżycie organizmów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie - CZYNNOŚCI ŻYCIOWE BAKTERII

  1. Odżywianie

  a) heterotrofy (cudzożywne)

  - saprofity

  - pasożyty

  - symbionty

  b) autotrofy (samożywne)

  - fotoautotrofy

  - chemoautotrofy

  Pasożyty - org. odżywiają się materią organiczną żywych organizmów

  Symbionty - to org. korzystające ze zw. pokarmowych innych, dają w zamian...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /1 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie - Informacje ogólne

  Bakterie - najprostsze, prokariotyczne organizmy jednokomórkowe, występujące we wszystkich środowiskach, nawet w tych w których inne organizmy nie są w stanie przeżyć są to organizmy kosmopolityczne.

  Przetrwalniki - spoczynkowa forma bakterii, charakteryzująca się znacznym stopniem odwodnienia zawartej w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /6 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie świecące

  Środowisko życia

  Bakterie świecące można wyizolować z wody morskiej. Oto sposób izolacji bakterii świecących z ryb morskich :

  Ciało ryby morskiej zanurzyć częściowo w roztworze soli i umieścić w lodówce w temperaturze 4 - 6 °C. Po pewnym czasie na powierzchni ciała ryby wyrosną kolonie bakterii...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /2 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie chorobotwórcze

  Bakterie (Bacteria), jedna z gromad królestwa bezjądrowych obejmująca organizmy jednokomórkowe o różnych kształtach (ziarenkowce, pałeczki, laseczki, przecinkowce i śrubowce), składająca się z łańcuszków z luźno powiązanych komórek (paciorkowiec), nieregularnych skupień (gronkowiec) i regularnych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /4 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BADANIE PRZEBIEGU FILOGENEZY WYKORZYSTUJĄC ZDOBYCZE BIOLOGII MOLEKULARNEJ

  Filogenetyka stara się badać pokrewieństwa między organizmami. Ludzie od wieków starali się klasyfikować organizmy tworząc grupy na podstawie podobieństw. Powstawały przez to sztuczne podziały, nie mające związku z ewolucyjnym powiązaniem organizmów. Rozpowszechnienie teorii ewolucji, stawiającej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /3 306

  praca w formacie txt

Do góry