Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Białka - Informacje ogólne

  Budowa białek . Podstawową jednostką budulcową jest aminokwas zbudowanych z dwóch charakterystycznych grup: grupy aminokwasowej NH2 i gr. Karboksylowej(COOH)

  Cząsteczki białka powstają przez łączenie się aminokwasów wiązaniem peptydowym w długie łańcuchy

  2 aminokwasy tworządwupetydy

  3-10...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /1 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BEZKRĘGOWCE - EWOLUCJA UKŁADU ODDECHOWEGO

  PIERWOTNIAKI

  GĄBKI

  JAMOCHŁONY

  Wymiana gazowa u tych zwierząt wodnych zachodzi całą powierzchnią ciała na drodze dyfuzji i jest dość prostym procesem. Rozpuszczony w wodzie tlen dyfunduje do wnętrza komórek, a dwutlenek węgla na zewnątrz, do otaczającej wody. Wyspecjalizowane narządy oddechowe...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /4 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie – pojęcia

  ASEPTYKA - bakteriolociczna jałowość pomieszczeń,narzędzi, -Ulega mutacji,ewolucji -ie mają metabolizmu niedopuszczeniadrobnoustrojów do określonego środowiska np.do rany.

  ANTYSEPTYKA - postępowanie odkażające, którego celem jest zabicie wszystkich bakterii,wirusów,grzybów.

  SZCZEPIONKA - zawiesina...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /1 515

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie - Przegląd i znaczenie bakterii

  Bakterie w królestwie Prokaryota tworzą dwa podkrólestwa Archaebacteria i Eubacteria. Archabacteria różnią się od pozostałych budową ściany komórkowej, a także rybosomalnym RNA i specyficznymi enzymami. Archebakteirie zajmują najczęściej ekstremalne, beztlenowe nisze ekologiczne. Występują w przewodach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /1 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie - Rozmnażanie bakterii

  Biologicznym celem rozmnażania jest zapewnienie istnienia ciągłości gatunku w czasie i przestrzeni. Bakterie rozmnażają się w sposób bezpłciowy. Jego istotą jest tworzenie potomstwa przez jednego osobnika macierzystego. Formy jednokomórkowe rozmnażają się prze podział, który rozpoczyna podwojenie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /1 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie - Metabolizm bakterii - odżywianie

  Istotą odżywiania jest pobieranie przez organizm substancji potrzebnych, do utrzymania funkcji życiowych, a także wzrostu i rozwoju. Większość bakterii to organizmy cudzożywne (heterotroficzne). Odżywianie heterotroficzne polega na pobieraniu gotowej materii organicznej wytwarzanej przez inne organizmy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /2 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie - Oddychanie wewnątrzkomórkowe

  Istotą oddychania wewnątrzkomórkowego jest częściowe lub całkowite utlenianie substratu oddechowego, czemu towarzyszy uwalnianie i magazynowanie w ATP energii niezbędnej do życia. Częściowe utlenianie zachodzi podczas oddychania beztlenowego, natomiast całkowite podczas oddychania tlenowego. Zaletą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie - Wiązanie wolnego azotu

  Wiązanie wolnego azotu stwarza dostęp do ogromnych zasobów tego pierwiastka. Większość organizmów nie może pobierać azotu. Czynność ta powszechna jest tylko dla prokariontów. Dzięki tym mikroorganizmom proces ten w przyrodzie zachodzi na wielką skalę i ma ogromne znaczenie dla wzbogacania gleby w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /569

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie - Postacie komórki bakterii

  - kuliste- ziarenkowiec

  - cylindryczne- pałeczka, laseczka

  - spiralnie skręcone- przecinkowiec, śrubowiec

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie - Metoda Grama

  Polega na traktowaniu komórek bakterii, utrwalonych nad płomieniem palnika, zasadowym barwnikiem- fioletem krystalicznym. Bakterie wybarwiają się na fioletowo. Potem działa się na preparat płynem Lugola (wodny roztwór jodu w jodku potasu). Jod tworzy z fioletem krystalicznym kompleks, który jest...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Sergiusz Dodano /05.10.2011 Znaków /585

  praca w formacie txt

Do góry