Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Biomy kuli ziemskiej - Sawanna

  Sawanna obejmuje obszary równin i okolic zwrotnikowych, porośniętych bujną roślinnością trawiastą ( o liściach ostrych i twardych ), z rzadko rozmieszczonymi drzewami bądź kępami drzew albo krzewów. To rzadkie i równomierne rozmieszczenie drzew jest skutkiem konkurencji o wodę, eliminującej drzewa...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /1 428

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biomy kuli ziemskiej - Step

  Step, czyli traworośla strefy umiarkowanej, występuje na średnich szerokościach geograficznych, gdzie panuje niedostatek wody, wynikający z małych nierównych opadów rocznych (250-450mm/rok). Lato jest suche i gorące, zima dość mroźna i śnieżna. Dobowe wahania temperatury powietrza i ziemi są duże...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /1 633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biomy kuli ziemskiej - Lasy liściaste

  Lasy liściaste rozciągają się na ogromnym obszarze na południe od strefy tajgi. Spotykamy je również daleko na południe od równika, np. na terytorium Australii i Ameryki Południowej. Rosną wszędzie tam, gdzie panuje łagodny, umiarkowany klimat i znajduje się dostateczna ilość wilgoci. Bardzo trudno...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /5 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biomy kuli ziemskiej - Tajga

  Najbardziej na północ wysunięte lasy porastają olbrzymie przestrzenie półkuli północnej. Z północnej strony stykają się z tundrą, wnikając w nią w dolinach. Ten szeroki pas lasów rozciąga się od Kanady przez północne rejony Europy - Norwegię, Szwecję, Finlandię, Łotwę, Estonię i część Rosji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /3 179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biomy kuli ziemskiej - Tundra

  Tundra to obszar bezleśny, ciągnący się pasmem wokół bieguna północnego. Charakteryzuje się surowym klimatem - długą i mroźną zimą oraz krótkim, chłodnym latem. Średnie temperatury stycznia w tundrach euroazjatyckich i amerykańskich wynoszą od -16 do -26 C, okresowo spadają nawet do -60, natomiast...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /1 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biomy kuli ziemskiej

  Biom jest największą lodową jednostką biocenotyczną, w obrębie której przeważa jednolita forma życiowa roślinności, będąca w stanie względnej równowagi (klimaksu) i uwarunkowana klimatem, np. w biomie obszarów stepowych klimaksową roślinnością są trawy.

  Podział na biomy w kontekście...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁY BIOLOGII - Ekologia

  Nauka biologiczna zajmująca się relacjami między żywymi organizmami a ich środowiskiem życia z uwzględnieniem wzajemnych stosunków między tymi organizmami.. W ostatnich latach nastąpiła ściślejsza integracja ekologii z genetyką i teorią ewolucji, powstał dział zwany ekologią ewolucyjną. Wzrost...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁY BIOLOGII - Bioenergetyka

  Nauka biologiczna zajmująca się przemianami energetycznymi w żywych organizmach i ekosystemach.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /99

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁY BIOLOGII - Biocybernetyka

  Nauka zajmująca się badaniem swoistych dla żywych organizmów zasad i mechanizmów celowej samoregulacji oraz wzajemnego oddziaływania organizmów i otaczającego środowiska. Biocybernetyka bada te właściwości organizmów żywych, które dotyczą procesów regulacji, ich stabilności i sterowalności...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁY BIOLOGII - Bionika

  Dziedzina wiedzy z pogranicza biologii i techniki, zajmująca się badaniem budowy i zasad działania organizmów żywych w celu wykorzystania uzyskanych wyników do budowy urządzeń technicznych.

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011 Znaków /210

  praca w formacie txt

Do góry