Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Dlaczego niektóre zwierzęta składają stosunkowo dużo jaj, inne mniejszą ilość, a jeszcze inne zaledwie kilka

  Rozmnażanie bezpłciowe nie występuje u zwierząt wyższych, ponieważ są one zbyt duże i mają zbyt skomplikowaną budowę, aby był możliwy prosty podział na dwie połowy lub wrastania nowego osobnika z ,,pączka" na ciele.

  Rozmnażanie płciowe wymaga obecności i połączenia się plemnika z jajem, to...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /7 390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego muchy trzymają się sufitu?

  Niektóre owady (choćby zwyczajne muchy domowe), płazy i gady (na przykład rzekotki i gekony) potrafią wchodzić na gładkie, pionowe powierzchnie, takie jak szyby okienne. Takie sztuczki są możliwe dzięki temu, że na dolnej powierzchni odnóży owadów znajduje się wiele maleńkich włosków i szczecinek...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DIAGNOZOWANIE NOWOTWORÓW

  Diagnozowanie nowotworów jest zadaniem bardzo trudnym ze względu na dużą ich różnorodność. Opracowuje się różnorodne metody diagnostyczne. Niekiedy są to metody ogólne - dla wielu typów nowotworów. Teraz coraz częściej opracowywane są metody służące identyfikacji poszczególnych rodzajów raka. W...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /3 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DETERMINACJA PŁCI U SSAKÓW

  U ssaków mechanizm determinacji płci związany jest z obecnością chromosomu Y, a nie, jak u Drosophila, liczbą chromosomów X. Ponadto płeć somatyczna jest u ssaków w znacznej mierze rezultatem działania układu hormonalnego, a więc zależy od płci gonad.

  Czynnik warunkujący płeć męską, a znajdujący...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /3 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DENATURACJA I RENATURACJA

  Struktura przestrzenna białek ulega zniszczeniu pod wpływem temperatury lub związków chemicznych, np. alkoholi, stężonych kwasów i zasad. Zjawisko to nosi nazwę DENATURACJI.

  Białko zdenaturyzowane zachowuje strukturę I, a nawet II-rzędową, ale tracąc charakterystyczną dla niego budowę przestrzenną...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Darwin Charles Robert (1809 – 1882)

  Przyrodnik angielski. Jego ojciec i dziadek byli lekarzami. Zgodnie z rodzinną tradycją w 1825 Darwin rozpoczął studia medyczne w Edynburgu, ale po 2 latach porzucił je i przeniósł się na studia teologiczne w uniwersytecie w Cambridge. Równocześnie uczęszczał na wykłady biologii i geologii, rozwijając...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /2 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYNNIKI KANCEROGENNE

  Czynniki kancerogenne (rakotwórcze) są to czynniki mogące indukować powstawanie nowotworów. Cechuje je zdolność do specyficznego oddziaływania i modyfikowania materiału genetycznego komórki.

  Czynniki zewnętrzne można podzielić na pewne grupy w zależności od ich typu lub też od miejsca występowania...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /1 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Alzheimera - Fazy rozwoju choroby

  Faza I (odpowiednik umysłowy - 8 - 12 lat) pamięć - chory zapomina o umówionych terminach, spotkaniach. Zapomina imiona krewnych, nazwy ulic, przedmiotów. Ma kłopoty z liczeniem, rozmowy stają się coraz trudniejsze. zachowanie chorego - nastroje są bardzo chwiejne. Drobne zdarzenia wprawiają go w złość...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /3 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroba Alzheimera - Pierwsze objawy chorobowe

  Może zaczynać się ona objawami trudnymi do zauważenia i nasilającymi się bardzo powoli. Osoba chora zaczyna zapominać podstawowych rzeczy, często związanych z wykonywanym zawodem lub też czynnościami dnia codziennego. Do zaburzeń pamięci dochodzą stopniowo zaburzenia związane z orientacją w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy zgadzam się z teorią ewolucji

  Zgadzam się z teorią ewolucji choć budzi ona wiele wątpliwości.

  Darwin 1859r. opublikował rozprawę

  "O pochodzeniu gatunków". W 1871r. wydał książkę

  "O pochodzeniu człowieka" wskazał w niej miejsce początku ewolucji człowieka i ujawnił mechanizm samej ewolucji. Według Darwina kolebką gatunku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Gawel4321 Dodano /06.10.2011 Znaków /3 453

  praca w formacie txt

Do góry