Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - TRANSLACJA

  Translacja - proces, w którym następuje odczyt informacji genetycznejz mRNA i synteza białka. Biorą w nim udział oprócz matrycy ( mRNA ) i aminokwasów także cząsteczki tRNA ( dostarczające aminokwasów ), rybosomy oraz szereg czynników wspomagających.

  Przetransportowany do cytoplazmy mRNA może ulec...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /8 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - TRANSKRYPCJA

  Transkrypcja to proces, w którym informacja zawarta w DNA - zapisana w formie sekwencji deoksyrybonukleotydów - przepisana zostaje na język rybonukleotydów w pre-mRNA podczas reakcji katalizowanej przez enzym zwany polimerazą II RNA.

  Jak już wspomniano, każdy z etapów ekspresji jest bardzo złożony. Sama...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /25 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - CHROMOSOMY EUKARIOTYCZNE ZAWIERAJĄ TELOMERY

  Ponieważ chromosomy eukariotyczne są cząsteczkami liniowymi, narażone są na niebezpieczeństwo stopniowego skracania - w kolejnych rundach replikacyjnych - które dla komórki mogłoby być brzemienne w skutki. Niebezpieczeństwo to związane jest z brakiem możliwości wypełniania luki po wycięciu skrajnego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /1 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - EUCARYOTA POSIADAJĄ CZTERY RÓŻNE REPLIKAZY

  Spośród pięciu rodzajów polimeraz DNA występujących w komórkach eukariotycznych, cztery są enzymami zaangażowanymi w proces replikacji. Trzy z nich -, -, - oddziaływuj ą z DNA jądrowym, natomiast czwarta pełni rolę replikazy na terenie mitochondriów i chloroplastów.

  Aktywność polimeraz regulowana...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - REPLIKACJA A WIELKOŚĆ I ORGANIZACJA GENOMU EUKARIOTYCZNEGO

  Proces podwajania ilości DNA rozpoczyna się w tzw. miejscach inicjacji, których w DNA eukariotycznym ze względu na jego długość jest bardzo wiele. I tak dla przykładu, w największym spośród czterech chromosomów Drosophila liczącm 62 mln. p.z. replikacja startuje z ponad 6 tys. miejsc ( tzw. Ori ). U...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /2 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - REPLIKACJA DNA ORGANIZMÓW EUKARIOTYCZNYCH

  Replikacja jest procesem, w którym zachodzi podwojenie ilości materiału genetycznego w komórkach mających wejść w podział - mitotyczny lub mejotyczny - to znaczy będących w fazie S cyklu komórkowego. Znaczenie replikacji jest najwyraźniej widoczne, kiedy poruszony zostaje temat "losu informacji...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /1 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspresja informacji genetycznej u eukariota - EKSPRESJA INFORMACJI GENETYCZNEJ

  DNA opisuje istotne dla funkcjonowania komórki związki takie jak: rRNA wchodzący w skład rybosomów, tRNA zaangażowany w syntezę wcześniej wspomnianych białek i inne.

  Tak więc, w DNA występuje kilka klas genów, których transkrypcja prowadzi do powstania różnych produktów. Zanim jednak przejdziemy do...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /2 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspansja pustyni

  Pustynia pochłania prawie 6 mln hektarów rocznie. Jej rozrost wyjaławia stopniowo coraz to nowe połacie ziemi i zagraża prawie 60 krajom zamieszkałych przez około miliard ludzi. Pustynia rozprzestrzenia się z alarmującą prędkością: w jednym tylko sezonie 1983-84 jej granica w Sudanie przesunęła się o...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /4 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekosystem lasów

  Ekosystem to zespół żywych organizmów tworzących biocenozę łącznie ze wszystkimi elementami środowiska nieożywionego, czyli z biotopem. Każdy organizm zamieszkuje dany ekosystem. Niżej postaram się przedstawić ekosystem lasów.

  Las jest to zwarty zespół roślinności z przewaga roślin drzewiastych i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /7 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekologia - Wnioski

  Możemy uratować to co zostało , zmieniając produkcję na proekologiczną i zadbać o bezpieczne składowanie odpadów z zakładów, budowę oczyszczali ścieków, segregację odpadów i zakładanie filtrów zatrzymujących ciężkie pierwiastki dostające się do atmosfery z zakładowych kominów. Każdy z Nas...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Lucjan Dodano /06.10.2011 Znaków /1 132

  praca w formacie txt

Do góry