Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Geny i białka

  "Naukowcy uważali niegdyś, że jeden gen odpowiada jednemu rodzajowi mRNA, czyli jednemu białku (...). Teraz wiadomo, iż każdy gen może być odczytywany kawałkami, które są łączone i cięte, wskutek czego powstają rozmaite typy mRNA(...). "

  Jak to w końcu jest z tymi białkami i genami?

  Chodzi w nim...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /5 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geny a nowotwory

  Nowotwory powstają głównie wskutek szeregu modyfikacji zachodzących w informacji genetycznej dotyczącej regulacji prawidłowego rozwoju i różnicowania się komórek.

  Proces nowotworzenia może być regulowany na dwa sposoby: stymulujący lub hamujący namnażanie i wzrost. Aby powstał nowotwór, muszą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /7 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genetyka - Informacje ogólne

  I PRAWO MENDLA

  tzw. prawo czystości gamet - mówi, że w gametach(haploidalnych komórkach płciowych)znajduje się po jednym z pary alleli determinujących określoną cechę np. barwę kwiatu.Jeden z alleli dominuje i uwarunko- wana przez niego cecha sie urzeczywistnia, drugi zaś ustępuje i zewnętrznie się...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /5 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genetyka i jej wkład w różne dziedziny życia

  Porównując wiedzę rozpatrywaną na płaszczyźnie osiągnięć i ingerencji w genetykę na początku XX wieku i obecnie , możemy wyciągnąć jeden podstawowy wniosek - dokonał się olbrzymi progres w tym kierunku . Gdy zaczęto dopiero dyskutować o nowej dziedzinie biologii - genetyce , nie było mowy o...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /5 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GENETYCZNE PODSTAWY NOWOTWORÓW

  W normalnym, prawidłowo funkcjonującym organizmie współpracuje ze sobą kilkadziesiąt bilionów komórek. Komórki te kontaktują się, przesyłają sygnały, regulują wzajemnie swoje podziały i wzrost, a głównym celem ich istnienia jest przeżycie organizmu jako całości. W sytuacjach ekstremalnych komórki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /1 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gąbki i ich struktura

  Do typu Porifera należy około 5 tys. gatunków gąbek. Te proste wielokomórkowe organizmy żyją w środowiskach wodnych, większość z nich morzu. Żywe gąbki bywają szarobrunatne, ale mogą być jaskrawozielone, pomarańczowe lub fioletowe. Są zwykle śliskie w dotyku a ich ciało może mieć wysokość od 1...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /2 838

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gazy cieplarniane, efekt cieplarniany, zmiany klimatyczne na Ziemi

  Gdy temperatura wzrasta o kilka stopni.

  Blisko 30% docierającego do Ziemi promieniowania słonecznego odbija się od atmosfery i powierzchni naszej planety, od chmur; pozostała część, zatrzymywana przez Ziemię, jest następnie wypromieniowana w otaczającą przestrzeń w postaci promieniowania...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /6 271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunki społeczne

  Struktura socjalna są to związki socjalne, które tworzą gatunki jednej populacji. Chodzi w nich oto, że te same zwierzęta jednego gatunku, mogą pełnić różne funkcje w stadzie. Organizacja socjalna u kręgowców polega na trzech zasadach:

  a) zachowania terytorium - kiedy np. jelenie zajmują swoje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /4 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gady - Informacje ogólne

  Gady to gromada kręgowców której największy rozkwit przypadł na erę mezozoiczną, z 18 rzędów gadów obecnie żyją tylko cztery, pozostałe wymarły w końcu ery mezozoicznej. Współczesne gady należą do czterech rzędów: żółwie, krokodyle, hatterie i gady łuskonośne, które dzielą się na dwa podrzędy:...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /1 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja tkanki nabłonkowej

  Główną funkcją tkanki nabłonkowej jest osłanianie ciała zwierzęcia od środowiska zewnętrznego lub wewnętrznego ( np. osłania jelito). Tworzy ona pokrycie ciała, wyściela światło jelita i naczyń krwionośnych. Tkanka nabłonkowa tworzy twory rogowe, np. pióra, paznokcie, łuski, rogi. Niektóre...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /631

  praca w formacie txt

Do góry