Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Glony - Brunatnice (Phaeophyta)

  1.Miejsce występowania : pokrywają skały w czasie przypływów, występują również w wodzie na głębokości ok. 15m. , morza zimne (większe rozmiary)

  2.Typ Budowy : wielokomórkowe. Budowa plechy, której poszczególne części przypominają liście, łodygi i korzenie roślin wyższych.

  3.Barwniki :...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glony - Zielenice (Chlorophyta)

  1.Miejsce występowania : zbiorniki wodne (od wody słonej po słodką) Niektóre gatunki żyją na lądzie (na powierzchni drzew, skał i budynków w wilgotnych, zacienionych miejscach). Jeden gatunek przystosował się do życia na powierzchni śniegu i lodu (zawiera czerwony barwnik)

  2.Typ budowy :...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /1 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glony - Rola glonów

  ˇ wzbogacają wodę i atmosferę w tlen,

  ˇ są pokarmem dla roślinożerców,

  ˇ powodują samooczyszczanie wody,

  ˇ jako martwe organizmy wzbogacają wodę w związki organiczne i mineralne,

  ˇ zapewniają ciągłość krążenia pierwiastków

  ˇ wykorzystywane są jako nawóz naturalny

  ˇ są paszą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glony - Cykl rozwojowy glonów

  W rozwoju glonów wyższych (zielenic, brunatnic, krasnorostów) występuje przemiana pokoleń, czyli występowanie pokolenia płciowego, gametofitu, i bezpłciowego, sporofitu, w cyklu życiowym.

  Gametofit - jest pokoleniem płciowym. Powstaje z haploidalnego zarodnika. Jego rolą jest wytwarzanie gametangiów -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glony - Charakterystyka gromad glonów

  Eugleniny - znanych jest ok. 800 gatunków. Jednokomórkowe, pozbawione ściany komórkowej. Zaopatrzone w wić, umożliwiającą ruch. Chromatofory mają postać krążków, taśm, gwiazdek. Dominują barwniki zielono-żółte. Substancją zapasową jest paramylon (węglowodan). Mogą być auto- i heterotrofami...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /1 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glony

  Są ekologiczną grupą roślin, systematycznie obejmującą następujące gromady: Eugleniny, Dinofity, Chryzofity, Zielenice, Brunatnice, Krasnorosty. W grupie tej dominują organizmy wodne o bardzo zróżnicowanej formie: jednokomórkowe, kolonijne oraz wielokomórkowe. Komórki glonów zawierają barwniki...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glony i ich miejsce w łańcuchu troficznym

  Glony są to najprostsze, samożywne rośliny plechowe. Jest ich ponad 20 tysięcy gatunków, do których zalicza się głównie sinice, eugleniny, okrzemki, zielenice, brunatnice i krasnorasy. Występują w wodach morskich i słodkich, rzadziej występują na lądzie (w miejscach wilgotnych). Są jedno lub...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /1 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Glista ludzka

  Glista ludzka (Ascaris lumbricoides) jest jednym z najpospolitszych pasożytów człowieka. Według niektórych źródeł do 25% wszystkich ludzi może być nim zarażonych! W Polsce liczba zarażeń waha się od 1-18% (zależy od regionu).

  Glista jest pasożytem jelita cienkiego człowieka. Zwykle u chorych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /2 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glikoliza - Informacje ogólne

  Glikolizę możemy scharakteryzować krótko jako beztlenowy proces przemiany, głównie glukozy, zachodzący w komórkach zwierząt i dostarczający energii w postaci ATP. Uproszczona reakcja glikolizy wygląda następująco:

  C6H12O6 + 2Pi + 2ADP = 2CH3CHOHCOOH + 2ATP + H2O

  W procesie glikolizy uczestniczy 11...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /2 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gimnastyka wspiera proces leczenia

  Gimnastyka lecznicza została zdefiniowana w jed-nym z podręczników jako "leczenie za pomocą me-todycznych ruchów (...) wykonywanych przez leka-rza bez udziału chorego lub też przy jego udziale". Do ru-chu aktywnego są zaliczane: chodzenie, bieganie, wiosło-wanie, pływanie itd. Ta "aktywność sportowa"...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Samuel Dodano /06.10.2011 Znaków /2 945

  praca w formacie txt

Do góry