Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Mitoza - charakterystyka procesu

  Mitoza to najpowszechniejszy typ podziału jądra.

  - proces charakterystyczny dla komórek eukariotycznych

  - tylko nieliczne wyspecjalizowane nie mogą się w ten sposób dzielić -bezjądrzaste erytocyty ssaków, komórki nerwowe zwierząt wyższych

  - ma zawsze charakter pośredni, ponieważ materiał genetyczny...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Felix Dodano /11.10.2011 Znaków /2 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MEJOZA - Informacje ogólne

  Mejoza zwana jest również podziałem redukcyjnym, gdyż powoduje redukcję somatycznej liczby chromosomów do połowy. Jest to podział prowadzący do powstania komórek z jądrami zawierającymi połowę charakterystycznej dla danego gatunku liczby chromosomów. Podział ten prowadzi do powstania komórek...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Felix Dodano /11.10.2011 Znaków /4 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MITOZA - Informacje ogólne

  Podział jądra prowadzący do powstania komórek potomnych o jądrach zawierających tę samą liczbę i takie same rodzaje chromosomów, jakie miało jądro komórki macierzystej, nazywa się mitozą. Mitoza dzieli się na: profazę, metafazę, anafazę i telofazę.

  PROFAZA. W tym stadium z siateczki chromatynowej...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Felix Dodano /11.10.2011 Znaków /2 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są Mitochondria

  Mitochondria - to centra energetyczne komórki, występują we wszystkich komórkach eukariotycznych , liczba oraz kształt i struktura zależą od aktywności metabolicznej danej komórki, czyli od intensywności oddychania tlenowego, które zachodzi w mitochondriach.Mają one najczęściej od 0,5 do 1 um długości...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Felix Dodano /11.10.2011 Znaków /796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym są Mięczaki

  Ciało skorupiaków dzieli się na głowotułów i odwłok. Pokryte jest oskórkiem chitynowym przesyconym solami wapnia, tworzy się gruby pancerz. Na głowie znajdują się oczy złożone, 2 pary czułków oraz 6 par odnóży gębowych. Są to żwaczki, 2 pary szczęk i trzy pary szczękonóżek.

  Na tułowiu znajduje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Felix Dodano /11.10.2011 Znaków /1 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  METODY LECZENIA NOWOTWORÓW

  Współcześnie stosowane metody leczenia nowotworów wiążą się z wieloma skutkami ubocznymi. Użycie kilku metod jednocześnie znakomicie zwiększa szansę pacjenta na wyleczenie.

  Najpowszechniejszym sposobem leczenia nowotworów są zabiegi chirurgiczne polegające na usunięciu guza, niekiedy wraz z dużym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Felix Dodano /11.10.2011 Znaków /3 432

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia wywołane przez metale ciężkie - SUROWCE ZWIERZĘCE

  Zawartość metali Ciężkich w mięsie, mleku, jajach, rybach i innych.

  Analizując żywność pochodzenia zwierzęcego należy pamiętać, że zwierzęta stanowią końcowe ogniwo łańcucha żywieniowego a niektóre tkanki wykazują zdolność do wybiórczego kumulowania toksycznych związków. Stężenia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Felix Dodano /11.10.2011 Znaków /3 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia wywołane przez metale ciężkie - SUROWCE ROŚLINNE

  Rośliny są istotnym ogniwem w przemieszczaniu metali z gleby do organizmów zwierząt i człowieka. Ze względu na ilość spożywanych surowców roślinnych, jest to bardzo istotne źródło metali ciężkich.

  Zawartość metali ciężkich w warzywach, owocach, zbożach i roślinach oleistych.

  Warzywa ze...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Felix Dodano /11.10.2011 Znaków /1 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia wywołane przez metale ciężkie - ARSEN

  W znaczących ilościach występuje w zbożach oraz w tkankach zwierząt morskich. Ponadto źródłem arsenu są zanieczyszczenia kwasów organicznych i nieorganicznych, barwników i pestycydów. Organiczne związki arsenu wchodzą w skład niektórych lekarstw.

  Skażenie żywności.

  Przy skażeniach żywności...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Felix Dodano /11.10.2011 Znaków /1 542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zagrożenia wywołane przez metale ciężkie - RTĘĆ

  Rtęć jest metalem płynnym, łatwo paruje i rozpada na drobne kuleczki, co znacznie zwiększa powierzchnię parowania. Wykorzystuje się ją w przemyśle elektrotechnicznym (prostowniki, lampy jarzeniowe i kwarcowe), przy wyrobie termometrów, barometrów, aparatury naukowo - badawczej, w technologii materiałów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Felix Dodano /11.10.2011 Znaków /3 070

  praca w formacie txt

Do góry