Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Czym jest FERMENTACJA

  Enzymatyczne procesy stopniowego rozkładu związków org., przebiegające bez udziału tlenu, w których reakcje oksydoredukcyjne dostarczają energii w postaci ATP (substratowa fosforylacja); wydajność energetyczna fermentacja jest b. mała. Fermentacja zachodzi powszechnie w organizmach, np.: drobnoustroje...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Tim Dodano /12.10.2011 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fermentacja alkoholowa

  Etanolowa fermentacja, enzymatyczny proces beztlenowego rozkładu sacharydów (w zasadzie heksoz) na alkohol etylowy i dwutlenek węgla, dostarczający różnym drobnoustrojom i roślinom energii magazynowanej w postaci kwasu adenozynotrifosforowego (ATP); przebiega wg ogólnej reakcji: C 6H12O6 + 2ADP + 2Pn Ž 2C2H...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Tim Dodano /12.10.2011 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Cykl Krebsa

  Cykl kwasu cytrynowego, cykl kwasów trikarboksylowych, kołowy, wieloetapowy ciąg reakcji enzymatycznych w mitochondriach, stanowiący u większości organizmów żywych podstawę tlenowego oddychania komórkowego. Utlenianiu w cyklu Krebsa ulega acetylokoenzym A (czynny kwas octowy), wytwarzany z kwasu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Tim Dodano /12.10.2011 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODDYCHANIE KOMÓRKOWE

  Utlenianie biologiczne, zachodzące w żywych komórkach procesy rozkładu różnych substancji org., dostarczające niezbędnej do życia energii. Zewnętrznym przejawem oddychania komórkowego jest u większości organizmów żywych pobieranie tlenu, wydalanie dwutlenku węgla i wydzielanie ciepła.

  Podłożem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Tim Dodano /12.10.2011 Znaków /1 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddychanie - SSAKI

  Ssaki wraz z człowiekiem jako zwierzęta stałocieplne o wysokim poziomie przemian energetycznych, potrzebują dużo tlenu i produkują dużą ilość dwutlenku węgla. Intensywną wymianę gazową gwarantują tylko płuca, stanowiące wynik wielkiego zróżnicowania worka płucnego płazów. W płucach ssaków brak...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Franiooo Dodano /11.10.2011 Znaków /3 188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddychanie - PTAKI

  Ptaki są grupą zwierząt, u których pojawia się stała temperatura ciała, a więc - niezależnie od pory roku - poziom przemian energetycznych jest bardzo wysoki. Intensywniej pobierają tlen i wydalają więcej dwutlenku węgla. Płuca ptaków swoją budową prawie odpowiadają płucom ssaków, z tym jednak, że...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Franiooo Dodano /11.10.2011 Znaków /849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddychanie - GADY

  U gadów płuca mają inną budowę niż u płazów. Fałdy są silnie rozwinięte, jama worka coraz bardziej się zmniejsza, aż staje się wąskim oskrzelem. Gady są zwierzętami, u których wymiana gazowa następuje tylko w płucach. Skóra pokryta zrogowaciałym naskórkiem jest nieprzenikliwa dla gazów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Franiooo Dodano /11.10.2011 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddychanie - PŁAZY

  Płazy bezogonowe pomimo wykształconych, pofałdowanych płuc reprezentują w dużej mierze typ wymiany skórnej. Narządami wymiany gazowej płazów bezogonowych są częściowo płuca i to tylko w okresie życia aktywnego, natomiast większość wymiany odbywa się przez stale wilgotną skórę, a w okresie zimy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Franiooo Dodano /11.10.2011 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddychanie - KRĘGOWCE

  Narządami wymiany gazowej u kręgowców są płuca. Płuca, to narządy parzyste (bo dzielą się na płuco prawe i lewe) należące do układu oddechowego. W płucach odbywa się wymiana gazowa. Płuco ma postać stożka złożonego z podstawy z powierzchnią przeponową oraz kopulastego szczytu. Boczna...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Franiooo Dodano /11.10.2011 Znaków /847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oddychanie - RYBY

  Oddychanie u wszystkich ryb odbywa się w skrzelach. Skrzela, to narządy zwierząt wodnych, wewnętrzne lub zewnętrzne, umożliwiające oddychanie tlenem rozpuszczonym w wodzie. Występują u niektórych pierścienic, mięczaków, skorupiaków, ryb oraz płazów. Działanie ich uwarunkowane jest stałym przepływem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Franiooo Dodano /11.10.2011 Znaków /1 715

  praca w formacie txt

Do góry