Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Przegląd mieczaków

  Ślimaki stanowią najliczniejszą grupę mięczaków. Zamieszkują środowiska wodne i lądowe. Ślimaki wodne oddychają płucami, a wodne skrzelami. Do wodnych ślimaków, płucodysznych zaliczamy zatoczki i błotniarki. Największe rozmiary i różnorodne kształty osiągają ślimaki morskie. Ślimaki odgrywają...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /BoB77 Dodano /12.10.2011 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZEDSTAW BUDOWĘ BAKTERII I WIRUSÓW ORAZ ICH ZNACZENIE W ŻYCIU CZŁOWIEKA I PRZYRODZIE

  BAKTERIE.

  Co to są bakterie ?

  Podział bakterii.

  Kształt.

  Budowa.

  Funkcje życiowe.

  Znaczenie bakterii.

  WIRUSY.

  Budowa.

  Przejawy życiowe.

  Choroby wywołane wirusami.

  I. Bakterie.

  Bakterie są to drobnoustroje stojące na pograniczu świata roślinnego i zwierzęcego . Zaliczamy do nich...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /BoB77 Dodano /12.10.2011 Znaków /21 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg Oddychania

  Poczatkowe etapy oddychania opartego na utlenianiu glukozy, zwane glikoliza, zachodza w cytoplazmie podstawowej i nei wymagaja obecnosci tlenu. Proces ten przebiega jednakowo w warunkach beztlenowych i tlenowych. Odmienny jest jedynie los koncowego produktu glikolizy - pirogronianu (anion kwasu pirogronowego) i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /BoB77 Dodano /12.10.2011 Znaków /2 162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przebieg i znaczenie fotosyntezy w przyrodzie

  Fotosynteza -ten skomplikowany proces biochemiczny został dokładniej poznany dopiero dzięki badaniom Calvina i Bensona prowadzonych w latach czterdziestych naszego stulecia. Za opracowanie cyklu reakcji związanych z asymilacją dwutlenku węgla otrzymali oni nagrodę Nobla. Jednak już pod koniec XVIIIw w 1772r...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /BoB77 Dodano /12.10.2011 Znaków /5 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Promieniowanie a zdrowie człowieka

  Promieniowanie, proces przenoszenia energii przez fale (elektromagnetyczne - promieniowanie elektromagnetyczne, np. światło, sprężyste - np. dźwięk) lub strumień cząstek (np. cząstki - - promieniowanie -, cząstki - - promieniowanie -); również sam akt emisji tego promieniowania (np. promieniowanie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /BoB77 Dodano /12.10.2011 Znaków /20 412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Priony - OBAWY I NADZIEJE

  Zdaniem specjalistów zagrożenie ludzi zaczęło istotnie spadać od 1989 roku kiedy rząd brytyjski nakazał wycofać wołowy mózg i rdzeń kręgowy ze sprzedaży dla celów konsumpcyjnych. Od sierpnia ubiegłego roku brytyjska wołowina ma znów wstęp na rynki Europy. Czy oznacza to, że niebezpieczeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /BoB77 Dodano /12.10.2011 Znaków /1 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Priony - TAJEMNICZA CZĄSTKA INFEKCYJNA

  Czynnik zakaźny powodujący chorobę wnikając do organizmu nie wywołuje stanów zapalnych ani powstawania przeciwciał, nie można go też wykryć we krwi ani płynie mózgowo-rdzeniowym, jest więc bardzo trudny do zdiagnozowania. Powoduje natomiast powstawanie w mózgu chorych osób złogów pewnego białka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /BoB77 Dodano /12.10.2011 Znaków /4 329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Priony - CHOROBY PRIONOWE

  Wszystkie choroby prionowe objawiają się podobnie, zaburzeniami koordynacji i otępieniem oraz nieuchronnie prowadzą do śmierci. Jak dotąd poznano najlepiej chorobę występującą u owiec i kóz określaną jako scrapie. Zaatakowane zwierzęta wykazują utratę koordynacji ruchowej a w ostatniej fazie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /BoB77 Dodano /12.10.2011 Znaków /2 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Priony - JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?

  Wiadomość o tajemniczej chorobie bydła, która może przenosić się na ludzi dotarła do nas w latach osiemdziesiątych z Wielkiej Brytanii. BSE (choroba szalonych krów) przybrała tam wówczas rozmiary epidemii i aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby wytrzebiono wówczas 150 000 zwierząt.

  Kolejny atak...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /BoB77 Dodano /12.10.2011 Znaków /1 628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawidłowości w ewolucji

  Cała ogromna różnorodność form życia występujących na naszej planecie rozwinęła się podczas długiej historii Ziemi z jednego rodzaju lub kilku rodzajów prostych organizmów. Oznacza to, że pozornie nie spokrewnione organizmy, takie jak np. śluzowce i wieloryby, są w rzeczywistości dalekimi krewnymi...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /BoB77 Dodano /12.10.2011 Znaków /7 748

  praca w formacie txt

Do góry