Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Ssaki

  W przeciwieństwie do ptaków, które rozwinęły się z wysoko uorganizowanych gadów, wskutek czego zachowały większość wspólnych z nimi cech, ssaki rozwinęły się z gadów prymitywnych, jako zupełnie odrębna gałąź ewolucyjna. Nie przeszkodziło im to jednak wznieść się bardzo wysoko ponad poziom...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /5 415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Ptaki

  W erze mezozoicznej z gadów wyodrębniły się dwie nowe gromady kręgowców - ptaki i ssaki, obecnie szeroko rozprzestrzenione i bardzo zróżnicowane na kuli ziemskiej. Praptak, Archaeopteryx, z górnej jury jest formą pośrednią między ptakami i gadami, jednoczącą w swojej budowie cechy obu grup. Cechy ptasie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /5 727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Gady

  Formą przejściową łączącą płazy z gadami była sejmuria (Seymouria). Gady stanowią gromadę kręgowców charakteryzującą się lepszym niż płazy przystosowaniem do życia lądowego. Polegało to przede wszystkim na zdobywaniu przez nie zdolności rozrodu na lądzie. Najprawdopodobniej bezpośrednią...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /4 709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Płazy

  Wielokierunkowa ewolucja, dokonująca się w obrębie gromady ryb, doprowadziła między innymi do powstania słodkowodnych ryb trzonopłetwych. Odznaczały się one osadzeniem płetw, zwłaszcza parzystych, na mięsistych, wydłużonych trzonach. Wewnątrz tych trzonów znajdowały się elementy kostne. W przypadku...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /5 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Ryby

  Związek filogenetyczny ryb z bezżuchwowcami wynika dość wyraźnie z podobieństwa ogólnego planu ich budowy. Jednakże ryby reprezentują wyższy szczebel organizacji i odmienny kierunek przystosowań. O ile życie pierwotnych bezżuchwowców związane było z dnem wód, na którym niejako "pasły się"...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /9 965

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych - Bezżuchwowce

  Zwierzęta te stanowią najprymitywniejszą gromadę kręgowców. Rozwinęły się ze zbliżonych do lancetnika form bezczaszkowców. Są to organizmy wodne, zamieszkujące morza lub wody słodkie. Prowadzą życie półpasożytnicze - żywią się krwią ryb; niektóre są padlinożercami.

  Do cech, świadczących o...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /2 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój kręgowców jako przejaw aromorfotyzmu zmian organizmów żywych

  Przodkiem kręgowców był prymitywny prastrunowiec przypominający budową dzisiejsze bezczaszkowce. Współczesne kręgowce zachowały podstawowy plan budowy swojego przodka, ale zdobyły wiele cech aromorfotycznych, dzięki czemu osiągnęły wśród strunowców najwyższy szczebel organizacji i największą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmnażanie - Informacje Ogólne

  Istota rozmnażania - zwiększenie liczby reprezentantów gatunku, czyli przedłużenie życia gatunku.

  Podczas mitozy i mejozy zachodzą procesy biochemiczne i fizjologiczne, które zapewniają utrzymanie homeostazy genetycznej. Mejoza prowadzi u zwierząt do powstawania gamet, a u roślin - spor (lub mejospor)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /6 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmnażanie ssaków

  Charakterystyczną cechą rozmnażania się ssaków jest zapłodnienie wewnętrzne. Układ rozrodczy żeński składa się z parzystych jajników i jajowodów. Pod wpływem hormonów produkowanych przez przysadkę dojrzałe jajo uwolnione jest do jajowodu. Owulacja może być uzależniona od warunków środowiska lub...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /3 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozmnażanie bezkręgowców w odniesieniu do warunków egzystencji

  Rozmnażanie organizmów żywych jest moim zdaniem najważniejszym procesem podtrzymujący istnienie owych form na naszym globie. Różnorodne czynniki egzo- i endogenne spowodowały powstanie różnych odmian rozmnażania

  W sposób najprostszy można to przedstawić na podstawie wykresu:

  ROZMNAŻANIE

  BEZ...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Polikarp Dodano /12.10.2011 Znaków /14 520

  praca w formacie txt

Do góry