Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Drzewa - Zapylanie kwiatów i rozprzestrzenianie się nasion

  Drzewa iglaste, jak wszystkie rośliny nagonasienne, są wiatropylne. Rozsiewają masy pyłku, które są przenoszone przez wiatr z kwiatów męskich na kwiaty żeńskie. Ponieważ jednak wiatr jest nieprecyzyjnym środkiem transportu, drzewa dla zwiększenia ilości pyłku trafiającego do celu muszą rozsiewać go...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Hipolit666 Dodano /13.10.2011 Znaków /2 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drzewa - Wiadomości ogólne

  Pod względem występujących gatunków rodzima flora drzewiasta jest właściwie bardzo skromna i łatwa do poznania, gdyż krzewy i drzewa stanowią zaledwie pięć procent dziko rosnących gatunków roślin. Epoki lodowcowe pozostawiły bowiem w środkowej Europie niewiele z bogactwa gatunków występujących w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Hipolit666 Dodano /13.10.2011 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUNOWCE - EWOLUCJA UKŁADU ODDECHOWEGO

  OSŁONICE

  Pierwsza grupa strunowców łącząca układ pokarmowy z oddechowym. Gardziel poprzebijana otworami skrzelowymi tworzy kosz skrzelowy na 3/4 długości ciała. System jest więc bardzo niedoskonałe, jednak zaspokaja potrzeby prowadzących osiadły tryb życia osłonic.

  BEZCZASZKOWCE

  Narządem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Hipolit666 Dodano /13.10.2011 Znaków /8 805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strunowce niższe

  Lancetnik

  Morfologia:

  Dł.: 6-8 cm; wydłużony i bocznie spłaszczony.

  Stale otwarty otwór gębowy w spodniej części dziobu, otoczony wąsikami spełniającymi funkcje czuciowe.

  Sztywny fałd skórny na grzbiecie (płetwa grzbietowa), oraz dwa równoległe biegnące fałdy po stronie brzusznej.

  Powłoka...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Hipolit666 Dodano /13.10.2011 Znaków /10 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRUKTURA RZĘDOWA BIAŁEK

  STRUKTURA I, II, III i IV-RZĘDOWA BIAŁEK

  Cząsteczki białek wykazują uporządkowanie nazywane strukturą białkową. W czasie syntezy białka w rybosomie powstaje łańcuch zbudowany z aminokwasów ułożonych w określonej kolejności (sekwencji). Jest to struktura I-rzędowa białka. Na skutek oddziaływań...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Hipolit666 Dodano /13.10.2011 Znaków /871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRES - Jak radzić sobie ze stresem?

  Najpierw zastanowimy się nad sugestiami jakie wypływają z teorii Lazarusa i Falkman. Natomiast w dalszej części podamy określone wskazówki dotyczące życia codziennego, które pozwolą na zmniejszenie częstotliwości i intensywności doznawania negatywnych emocji. Jak pamiętamy, Lazarus i Falkman...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Hipolit666 Dodano /13.10.2011 Znaków /9 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRES - Stres a wystąpienie choroby

  Liczne dane empiryczne świadczące o związku czynników psychologicznych z powstaniem i rozwojem chorób układu krążenia zostały przedstawione w innych polskich opracowaniach i dlatego tutaj ograniczymy się tylko do podstawowych informacji z tego zakresu. Wyniki badań dotyczące tej problematyki dadzą...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Hipolit666 Dodano /13.10.2011 Znaków /5 703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRES - Stres w ujęciu Lazarusa i Falkman

  Stres w teorii Lazarusa i Falkman jest rozumiany jako dynamiczna relacja pomiędzy człowiekiem a otoczeniem, która to relacja oceniana jest przez jednostkę jako wymagająca wysiłku adaptacyjnego lub przekraczająca możliwości sprostania jej. Jednostka i otoczenie wpływają na siebie nawzajem, a więc relacja...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Hipolit666 Dodano /13.10.2011 Znaków /3 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STRES - Informacje Ogólne

  Jest wszędzie.

  Towarzyszy nam od momentu narodzin, poprzez wiele sytuacji ważnych i mniej ważnych. Nie sposób się go całkowicie pozbyć ani polubić.

  Kojarzy się z przykrą reakcją ciała, napięciem, zagrożeniem.

  STRES...

  Znamy go wszyscy, wiedza potoczna jest tutaj szeroko rozpowszechniona. Warto...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Hipolit666 Dodano /13.10.2011 Znaków /39 679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunki antagonistycznne i nie antagonistyczne

  Stosunki antagonistyczne - jedna populacja działa na niekorzyść drugiej.

  a.) konkurencja

  c.) pasożytnictwo

  Stosunki nie antagonistyczne - przynajmniej jedna populacja odnosi korzyści, a druga ponosi straty.

  a.) mutualizm

  b.) protokooperacja

  c.) komensalizm

  Konkurencja - jest to...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Hipolit666 Dodano /13.10.2011 Znaków /2 734

  praca w formacie txt

Do góry