Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  TRANSPOZONY - Wędrujące DNA

  Zmiany mutacyjne w genomach organizmów zachodzą stosunkowo rzadko. Skomplikowane, wielostopniowe mechanizmy stoją na straży stabilności składu genetycznego komórki. Zdarzają się jednak w przyrodzie przypadki, że w genomach zarówno Pro -, jak i Eucaryota dochodzi do przemieszczania się fragmentów DNA...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /4 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest Transkrypcja

  W najprostszym ujęciu jest to przepisanie informacji genetycznej z DNA(kwas dezoksyrybonukleinowy) na mRNA (messenger RNA ).Kolejne trójki nukleotydów wzdłuż łańcucha DNA stanowią informacje o kolejności występowania określonych aminokwasów wzdłuż łańcucha polipeptydowego .Początek procesu...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /1 873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transkrypcja i translacja białek

  Białka w naszym organizmie tworzą się dzięki ekspresji genów. Zawarta w nich informacja jest odszyfrowywana i używana do wytwarzania białek. Mimo, iż sekwencja zasad w DNA określa jednoznacznie kolejność aminokwasów w białku, to informacja ta nie jest wykorzystywana bezpośrednio. Pośrednikiem jest kwas...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /6 954

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tolerancja ekologiczna, zanieczyszczenia

  TOLERANCJA EKOLOGICZNA jest to zdolność organizmu do przystosowania się do zmian danego czynnika. Występowanie różnych org. W danym środowisku zależy zarówno od ich wymagań życiowych w stosunku do środowiska jak i panujących w tym środowisku warunków. Zakres temperatur wynosi od 0O do 45O - jest to...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /13 576

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanki, rodzaje nabłonków

  RODZAJE NABŁONKÓW: Jednowarstwowy: płaski; kostkowy; wałkowaty; wielorzędowy; Wielowarstwowy: płaski; cylindryczny.

  RODZAJE TK. ŁĄCZNEJ WŁAŚCIWEJ:

  *tk. zarodkowa, jej kom. mają zdolność do różnicowania się i przekształcania w różnego rodzaju kom. tk. łącznej; **tk. łączna siatezkowa-...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /2 284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanki - Informacje Ogólne

  Tkanki są to kom. o zbliżonej budowie , pełniące jednakowe funkcje w organiźmie. Kom dzielimy na stałe (bez podziału) i twórcze (z podziałem). Merystemy pierwotne pochodzące z kom zarodkowych (stale twórcze):

  1.Merystem wierzchołkowy ,występuje na szczycie łodygi i korzenia ,powoduje przyrost organów...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /3 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanki roślinne - WYDZIELNICZA

  Tkanka ta wytwarza i wydziela produkty, które nie są zużywane jako substancje odżywcze. Substancje te mogą spełniać funkcje:

  - ochronne

  - odstraszające

  - przywabiające

  Elementami tej tkanki są np.

  - miodniki

  - kanały żywiczne

  - komórki gruczołowe

  - wypotniki

  - rury mleczne

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanki roślinne - MIĘKISZOWA

  Stanowi zasadniczą masę ciała rośliny. Złożona jest z żywych, dużych komórek o zgrubiałych ścianach.

  Funkcje:

  - wypełnianie przestrzeni w organach roślin

  - cienkie ściany, wakuole, mogą tworzyć merysystemy

  - między nimi - przestwory międzykom.

  Podział:

  - miękisz wodny (odmiana...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanki roślinne - PRZEWODZĄCA

  Odbywa się transport wody wraz z rozpuszczonymi subst. do wszystkich części rośliny, zbud. z niejednorodnych kom.

  a) łyko (floem)

  - zawiera:

  k.sitowe + k.towarzyszące = zawsze nad sobą

  - brak jądra kom.

  - perforacje

  - na jedną kom. s. przypadają 2 kom. towarzyszące

  Funkcja:

  - przewodzenie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /547

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tkanki roślinne - WZMACNIAJĄCA

  a) kolenchyma( zwarcica)

  - Występowanie: szybkorosnące części roślin

  - komórki żywe( protoplast)

  - ściany celulozowe ze zgrubieniami:

  kątowymi- zgrubienia na kątach

  płatowymi- zgrubienia na ścianach stycznych

  b) sklerynchyma

  - Występowanie:

  organizmy wyrośnięte

  - komórki martwe (brak...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Oswald Dodano /13.10.2011 Znaków /556

  praca w formacie txt

Do góry