Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Wścieklizna - Informacje Ogólne

  Wścieklizna jest ostrą wirusową chorobą zakazaną zwierząt, grożną dla człowieka w przypadku pokąsania przez chore zwierzę. Klinicznie przebiega jako zapalenie mózgu.

  Etiologia. Chorobę wywołuje wirus neurotropowy, należący do grupy rabdowirusów. Patogenny dla człowieka i zwierząt jest wirus...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /7 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne zagrożenia życia i zdrowia ludzkiego

  Liczba zagrożeń życia i lub zdrowia jest ogromna i nadal wzrasta. Wyliczać by je można w nieskończoność. Postaram się jednak je pogrupować i przedstawić przynajmniej ogólnie.

  Kataklizmy. Współcześnie, tak jak wieki temu, za utratę zdrowia lub życia mogą odpowiadać siły natury takie jak:...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /4 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne problemy biologii ewolucyjnej

  W 1946 roku w Princeton, odbyła się słynna konferencja, na której ostatecznie nadano kształt współczesnemu neodarwinizmowi, czyli tzw. syntetycznej teorii ewolucji. Późniejszy rozwój nauki, głównie biologii molekularnej, spowodował, że ewolucja odzyskała swą atrakcyjność intelektualną.

  Na czym...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /3 876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ zanieczyszczeń środowiska na zdrowie człowieka

  Chemizacja różnych dziedzin życia powoduje, że człowiek na każdym kroku styka się z zagrażającymi mu truciznami. W krajach rozwiniętych co trzeci człowiek jest alergikiem. Pojawiają się nieznane dotąd choroby skóry. Lekarze zaczynają podejrzewać, że przyczyną tych schorzeń są toksyny wymieszane w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /25 471

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ człowieka na funkcjonowania ekosystemu

  W ciągu swej krótkiej historii człowiek zmienił w sposób zasadniczy oblicze świata. W odróżnieniu od innych istot może on z mniejszymi lub z większymi trudnościami zmieniać całkowicie lub częściowo środowisko naturalne, w których żyje i wpływać na wszystko. Zmienił on puszczę w pola uprawne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /5 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZANIECZYSZCZANIE I OCHRONA GLEBY

  Gleba jest bardzo ważnym elementem środowiska przyrodniczego, gdyż razem z klimatem, na który składa się zespół zjawisk i procesów atmosferycznych, tworzy naturalne siedlisko życia roślin i zwierząt. W glebie znajduje się wiele pierwiastków i związków chemicznych, które dostają się do niej z atmosfery...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /1 194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZANIECZYSZCZANIE I OCHRONA POWIETRZA

  Powietrze składa się z gazów takich jak: azot, tlen, dwutlenek węgla,

  argon i wodór.

  Zanieczyszczania powietrza można podzielić na:

  ¨ naturalne - pochodzące z rozkładu materii organicznej, wybuchu wulkanów, pożarów;

  ¨ sztuczne - powstałe na skutek działalności człowieka np. pyły, gazy, dymy...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /2 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZANIECZYSZCZANIE I OCHRONA WÓD

  Woda jest niezbędna w przemyśle, rolnictwie, leśnictwie i gospodarce komunalnej. Zanieczyszczanie rzek i jezior jest spowodowane nadmiernym wypuszczaniem ścieków miejskich i przemysłowych. Jeżeli ścieki nie są oczyszczane w oczyszczalniach, powoduje to duże zanieczyszczenie wód substancjami:

  ¨ lotnymi -...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /2 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ człowieka na ekosystem

  Człowiek żyje na ziemi od conajmniej 100 tysięcy lat. Początkowo tworzył niewielkie grupy ,które przemieszczały się po olbrzymich połaciach terenu Eurazji, Afryki i Ameryki.

  Wpływ tych ludzi na środowisko był nieznaczny. Dopiero kiedy około 12 tysięcy lat temu ludzie osiedlili się i zaczeli...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /3 208

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Woda - Twardość wody

  Zapotrzebowanie wody dla celów przemysłowych jest duże i wzrasta w dużym tempie. W zależności od celów woda musi być odpowiednio oczyszczona. Duże wymagania stawia się wodzie do zasilania kotłów. Musi być ona pozbawiona soli mineralnych a przede wszystkim węglanu wapnia. W czasie gotowania węglan wapnia...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /1 403

  praca w formacie txt

Do góry