Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Związki organiczne - Lipidy (tłuszczowce)

  Są bardzo zróżnicowaną grupą związków o konsystencji stałej (łój) lub ciekłej (oliwa), w zasadzie nierozpuszczalnych w wodzie. Tak jak węglowodany zbudowane są z C, H i O, Względna zawartość O, w porównaniu z C i H jest w lipidach mniejsza niż w sacharydach. O uczestniczy w tworzeniu hydrofilowych...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki organiczne - Pochodne węglowodanów

  Wiele z nich pełni istotną rolę biologiczną. Glukozamina i galaktozamina powstały przez zastąpienie grupy wodorotlenowej (--OH) grupą aminową (--NH2).

  Węglowodany mogą łączyć się też z białkami, tworząc glikoproteiny, które występują na powierzchni komórek eukariotycznych. Większość białek...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki organiczne - Polisacharydy

  Zalicza się do nich skrobię, glikogen i celulozę (błonnik). Makrocząsteczki polisacharydów składają się z wielu powtarzających się jednostek monosacharydowych, najczęściej glukozy. Ich liczba może dochodzić do kilku tysięcy. Łańcuchy polisacharydowe mogą być utworzone przez różne izomery...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /1 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki organiczne - Disacharydy

  Zbudowane są z 2 połączonych kowalencyjnie monosacharydów. Wiązanie pomiędzy dwoma jednostkami nazywa się wiązaniem glikozydowym. Powstaje między atomem C-1 jednej cząstki a C-4 drugiej. Maltoza składa się z 2 jednostek a -glukozy. Sacharoza (cukier do słodzenia) - jedna glukoza + jedna fruktoza...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /621

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki organiczne - Monosacharydy

  Cukry proste, których cząstki zawierają najczęściej od 3 do 7 atomów C. Na przykład:

  triozy - aldehyd glicerynowy, dihydroksyaceton

  pentozy - ryboza, deoksyryboza (składniki kwasów nukleinowych)

  heksozy - glukoza, fruktoza, galaktoza.

  Glukoza (C6H12O6) - najpowszechniejszy w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /1 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki organiczne - Sacharydy (węglowodany, cukrowce)

  Cukry i skrobia służą jako źródło energii, celuloza jest elementem strukturalnym ścian komórkowych, otaczających komórkę roślinną. Zbudowane są z C, O, H, występujących najczęściej w stosunku: 1 atom C : 2 atomy H : 1 atom O (CH2O)n. Węglowodany, czyli ilościowy stosunek H i O taki sam, jak w...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie równowagi w życiu żywych organizmów - Równowaga w organizmie (odżywianie i sport)

  Nasz organizm, podobnie jak cały otaczający na świat jest jednostką bardzo złożoną i skomplikowaną. Nasze ciało jest tylko małym trybikiem w stosunku do całej przyrody. Nie umniejsza to faktu, że ciało człowieka jest organizmem niezwykle złożonym i delikatnym, a naruszenie jego równowagi jest bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /3 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie równowagi w życiu żywych organizmów - Równowaga w ekosystemie

  Ekosystem jest rzeczą bardzo skomplikowaną. Jak sama nazwa wskazuje jest to pewien system. Tworzą go organizmy zwierzęce i roślinne wzajemnie od siebie uzależnione i wpływające na siebie. Całość jest doskonale zgrana i wspaniale “urządzona, zaprojektowana”. Poszczególne składniki są ze sobą dobrze...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /3 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaczenie równowagi w życiu żywych organizmów

  Równowaga jest rzeczą bardzo ważną. Bez względu, czy jest to równowaga w społeczeństwie, ekosystemie, czy organizmie żywej istoty. Równowaga jest rzeczą trudną do otrzymania, często (dla człowieka) wręcz niemożliwą. I tu znowu ujawnia się wyższość natury nad człowiekiem. Natura zawsze bowiem...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /1 221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdrowy tryb życia

  Dużo mówi się o zdrowym trybie życia. Składa się na to odżywianie, sport i inne czynniki. Organizm różnie odpowiada i reaguje na nasze postępowanie. W zależności czy robimy coś dobrze, czy źle on próbuje ustabilizować sytuację, co nie zawsze jest możliwe. Naszym zadaniem jest mu pomagać i nie...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /5 253

  praca w formacie txt

Do góry