Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Dokonania i porażki Jana III Sobieskiego. Wojny z Turcją w II poł. XVII w.

   Jan Sobieski należał do partii francuskiej, a to z tego powodu, że ożenił się z dwórką Ludwiki Marii- Marysieńką -wdową po ordynacie Zamojskim. Karierę publiczną zawdzięcza obaleniu Jerzego Lubomirskiego, po nim przejął zarówno buławę Hetmana polnego i Marszałka Wielkiego Koronnego.

  Jako hetman...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /4 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEMOKRACJA SZLACHECKA

  Sejmiki - organ reprezentacji szlachty ; elekcyjne - wybierały posłów na sejm i uchwalały dla nich instrukcje , wybierały również obieralnych urzędników oraz deputatów do trybunału ( sejmiki deputackie ) ; sejmiki relacyjne - zwoływane po sejmie , by wysłuchać relacji posłów i ustosunkować się do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /7 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CESARSTWO OTTONÓW

  Tereny monarchii Karola Wielkiego były najeżdżane przez Wikingów i Madziarów. Dotyczyło to również i monarchii wschodniofrankijskiej.(państwo wschodniofrankijskie, które na mocy układu w Verdun otrzymał Ludwik Niemiecki, przeżywało za jego następców okres upadku i wewnętrznego rozbicia ) Władza...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /4 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Armia Grecka i Macedońska

  Grecja zwana Helladą, obejmowała południową część Półwyspu Bałkańskie-go, zamkniętą od północy pasmem gór Olimp. Jej obszar podzielony był na czę-ści: północną, środkową i południową. Grecja północna obejmowała Epir i Te-salię. Grecja środkowa dzieliła się na wiele krain, z których...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Felek7171 Dodano /14.10.2011 Znaków /22 767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki organiczne - Aminokwasy

  W skład cząstek białkowych wchodzą: C, H, O, N i często S i to one wchodzą w skład aminokwasów, stanowiących podjednostki, które łącząc się ze sobą tworzą cząstki białek. W białkach występuje powszechnie około 21 rodzajów aminokwasów. U większości z nich występują grupa aminowa (--NH2) i...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /528

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki organiczne - Białka

  Odgrywają kluczową rolę. Pełnią funckję podstawowych składników stukturalnych komórek i tkanek, dlatego procesy wzrostu i odnowy oraz utrzymywania organizmów przy życiu zależą od obecności pewnych białek. Wiele z nich to enzymy, regulujące przebieg tysięcy różnorodnych reakcji chemicznych w układach...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki organiczne - Sterydy

  Zrąb cząstki sterydów tworzą 4 połączone ze sobą pierścienie ( 3 z nich mają po 6 atomów C, a 4 - 5 atomów C). Łańcuchy boczne dołączone do pierścieni są różne w poszczególnych sterydach. Synteza sterydów to złożona reakcja łączenia się jednostek izoprenowych.

  Ważne funkcje biologiczne...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /821

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki organiczne - Karotenoidy

  Zaliczane są do lipidów z racji swej nierozpuszczalności w wodzie i oleistej konsystencji. Uczestniczą one w fotosyntezie, a zbudowane są z 5-węglowych monomerów (jednostek izoprenowych).

  Przez rozszczepienie na pół cząstki karotenu (żółty) powstają 2 cząstki witaminy A. Retinal (pochodna witaminy A)...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki organiczne - Fosfolipidy

  Uczestniczą w budowie błon cytoplazmatycznych. Cząsteczki ich mają charakter amfipatyczny; jeden z końców ma właściwości hydrofilowe, a drugi hydrofobowe. Ogólnie cząstka fosfolipidu składa się z cząstki glicerolu + 2 cząstki kwasów tłuszczowych + grupa fosforanowa + cząstka organiczna (zwykle z...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki organiczne - Tłuszcze obojętne (właściwe)

  Powszechne lipidy w organizmach, są najekonomiczniejszą formą zapasową paliwa energetycznego. Spalenie 1 g tłuszczu daje 2x więcej energii, niż ze spalenia 1 g węglowodanów. Sacharydy i białka mogą zostać przekształcone w tłuszcze i zmagazynowane w takowej tkance.

  Cząsteczka tłuszczu obojętnego...

  Ocena / Przedmiot / Biologia

  Autor /Herbert Dodano /13.10.2011 Znaków /1 365

  praca w formacie txt

Do góry