Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Bizancjum - Stosunki gospodarcze

  Miasta Bizancjum lepiej przeżyły kryzys schyłku starożytności niż miasta zachodniej Europy, w ekonomice też odgrywały większą rolę. Cesarz musiał brać pod uwagę głos ich najzamożniejszych mieszkańców na równi z głosami wielkich właścicieli ziemskich. Rzemiosło było tak słabo rozwinięte, że...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bizancjum - Zmiany wewnętrzne. Powstanie Bizancjum

  Cesarstwo przetrwało tak długi czas dzięki wewnętrznym przemianom, które wzmocniły jego siły i dopasowały jego struktury do nowej sytuacji. Państwo które powstało w VII-VIII w nazywamy Bizancjum. Zwiększył się zakres władzy cesarza, który poddał ścisłej kontroli potężnych właścicieli ziemskich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bizancjum - Próby odbudowy cesarstwa

  Po katastrofie cesarstwa zachodniego, wschodnie było jeszcze zdolne w jakimś stopniu odbudować swoje siły militarne. W wieku VI cesarz Justynian podjął nawet próbę odzyskania władzy na terenie całego cesarstwa. Powiodła się ona częściowo; odebrał barbarzyńcom Italię, część północną Afryki z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /1 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bizancjum wczesno – średniowieczne

  Bizancjum jest to nazwa wschodniej części cesarstwa rzymskiego.

  Obejmuje ona obszar prawie całego Półwyspu Bałkańskiego, Azję Mniejszą ,Syrię i Egipt.

  Stolicą Bizancjum był Konstantynopol [obecnie Stambuł] zbudowany na miejscu dawnej kolonii greckiej Bizancjum stąd nazwa [cesarstwo bizantyjskie]...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /6 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bitwy kampanii wrześniowej - Bój pod Wizną

  W rejonie Wizny przygotowano w 1939 umocnioną pozycję obronną o szerokości 9 km składającą się z 6 ciężkich i 2 lekkich żelbetowych schronów boj. wyposażonych w ruchome kopuły panc. oraz z 8 lekkich schronów boj. i zapór przeciw piechocie i czołgom; do wybuchu wojny nie wszystkie schrony wykończono...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /2 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bitwy kampanii wrześniowej - Westerplatte

  W okresie międzywojennym znajdowała się na W

  esterplatte polska Wojskowa Składnica Tranzytowa. Zgodnie z postanowieniami Ligi Narodów z 9 XII 1925 Polska uzyskała prawo do stacjonowania oddziału wartowniczego w sile 88 żołnierzy (2 oficerów, 20 podoficerów i 66 szeregowców). 31 XII 1925 Polska przejęła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /2 524

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bitwy kampanii wrześniowej - Obrona Warszawy

  W czasie wojny obronnej Polski 1939 oblężona Warszawa stawiała przez 3 tygodnie opór Niemcom. Warszawa była od pierwszego dnia wojny jednym z głównych celów uderzeń niemieckiego lotnictwa. Czynną OPL miasta stanowiła brygada pościgowa (54 samoloty myśl. P-7 i P-11; dowódca płk pilot S. Pawlikowski)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /5 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bitwy kampanii wrześniowej - Bitwa pod Piotrkowem Trybunalskim i Tomaszowem Mazowieckim

  5 IX 1939 Piotrków Trybunalski - rejon ciężkich walk oddziałów 19 DP (dca gen. bryg. J. Kwaciszewski) z niem. 1 DPanc. W kierunku Piotrkowa Trybunalskiego leżącego w rejonie koncentracji armii odwodowej "Prusy" (dca gen. dyw. S. Dąb-Biernacki) maszerowała niem. 1 DPanc (gen. R. Schmidt) z 16 KPanc, który...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /1 879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bitwy kampanii wrześniowej - Obrona pozycji Mławskiej

  Latem 1939 przystąpiono do budowy, na wypadek agresji niemieckiej, linii umocnień (tzw. mławska pozycja), przebiegającej po pn. stokach wzniesień na pn. od Mławy, w kierunku wsch. przedłużała ją pozycja rzęgnowska, oddzielona od mławskiej błotami "Niemyje". Podstawę umocnień stanowiły dwie linie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /2 634

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bitwy kampanii wrześniowej - Kock

  2-5 X 1939 roku SGO , Polesie" (dca gen. bryg. F. Kleeberg szef sztabu płk dypl. M. Łapicki) stoczyła w rejonie Koska bitwę z niemiecką 13 DZmot (gen. P. Otto), z 14 KZmot (gen. G. von Wietersheim).Utworzona 9 IX GO "Polesie" maszerowała w III dekadzie września na pomoc Warszawie. Przemianowana na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Stasek Dodano /14.10.2011 Znaków /3 920

  praca w formacie txt

Do góry