Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Budowa socjalizmu w ZSRR - KOLEKTYWIZACJA ROLNICTWA

  Ziemię w Rosji znacjonalizowano dekretem z 8 listopada 1917 roku. Od tej pory chłopi byli jej użytkownikami a nie posiadaczami. Wprowadzono obowiązkowy skup państwowy zbóż, lecz chłopi unikali tego obowiązku i sprzedawali zboże na wolnym rynku. Doprowadziło to do siłowego rozwiązania i rekwiracji zboża...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /2 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa socjalizmu w ZSRR - Gospodarka planowa i jej rezultaty w latach 1926 - 41

  "Stalin był zwolennikiem szybkiej industrializacji państwa i w tej materii podzielał pogląd Lenina, który twierdził, że "socjalizm to władza rad plus elektryfikacja". [2-str.121] Pierwszą 5-latkę poddano do dyskusji na XV zjeździe partii. Główny nacisk planu obejmującego lata 1926-32 położono na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /2 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa socjalizmu w ZSRR

  Sytuacja Rosji po zwycięskiej Rewolucji Październikowej była bardzo trudna. Stojący na czele delegacji radzieckiej w Brześciu, Lew Trocki, złamał dyrektywy KC i w odpowiedzi na ultimatum niemieckie, zawierające postulaty terytorialne i polityczne, zerwał rokowania, zamiast podpisać pokój. Nad Krajem Rad...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /4 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Polityka zagraniczna ZSRR

  Najważniejszym zadaniem polityki zagranicznej Rosji Radzieckiej po 1918 r. stało się przełamanie izolacji, w jakiej kraj znalazł się po przewrocie październikowym, a zwłaszcza po wycofaniu się z wojny. Rosja nie została zaproszona na konferencję paryską, a jej nowy rząd nie był uznawany przez państwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /3 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Organizacja władzy

  Zgodnie z konstytucją z grudnia 1922 r. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR) był państwem demokratycznym o charakterze federalnym. Cesarstwo Rosyjskie obejmowało niegdyś niemal 50 różnych narodowości i bolszewicy musieli rozwiązać problem, jak uporządkować ich stosunki z nową władzą...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /3 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Nowa polityka ekonomiczna

  Pomoc żywnościowa Zachodu była jedynie działaniem doraźnym. W 1921 r. skutki komunizmu wojennego były już katastrofalne. Blisko jedna czwarta ludności cierpiała z powodu głodu, rolnicy produkowali połowę tego, co przed wojną, a produkcja przemysłowa spadła aż o 90 procent. Sytuację pogarszała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /3 493

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Sytuacja Rosji po wojnie domowej

  Wojna, która w sumie trwała w Rosji blisko 8 lat, zniszczyła gospodarkę bardziej niż w jakimkolwiek innym państwie europejskim. Kraj został odcięty od międzynarodowej wymiany handlowej wskutek blokady zastosowanej przez państwa zachodnie, a wojna domowa spowodowała niemal całkowite załamanie produkcji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /1 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Wojna domowa w Rosji

  Mimo zdobycia wiosną 1918 przez bolszewików władzy na ogromnych obszarach Rosji, opór przeciw władzy radzieckiej nie słabnął. Występowali przeciw niej z jednej strony obrońcy starego porządku, carscy generałowie (wśród nich Ł. Korniłow, A. Denikin, N. Judenicz, P. Wrangel i admirał A. Kołczak)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /6 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Rewolucja październikowa

  Po obaleniu caratu przez rewolucję lutową w 1917, Rząd Tymczasowy, który objął władzę, poza wprowadzeniem swobód demokratycznych nie zrealizował najistotniejszych postulatów, zwłaszcza takich, jak wycofanie się z wojny i rozwiązanie problemu agrarnego. Sytuacja gospodarcza kraju była bardzo zła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /7 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDOWA I UMACNIANIE POZYCJI POLSKI W EUROPIE

  Polska ostatecznie odzyskała suwerenność jesienią 1918 roku. Suma czynników takich jak: zdecydowana klęska Niemców i Austriaków oraz chaos wywołany wojną domową w Rosji i w wyniku tego poparcie sprawy niepodległości Polski przez Ententę przestraszoną perspektywą zwycięstwa bolszewików, spowodowały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /17 398

  praca w formacie txt

Do góry