Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Cechy sztuki późnogotyckiej - Malarstwo i grafika

  Malarstwo w dobie gotyku rozwijało się na terenie Polski równolegle do architektury i rzeźby; mniejsza liczba zabytków z XIII i początków XIV wieku spowodowana jest zapewne późniejszymi zniszczeniami, zwłaszcza malarstwa ściennego. Także nasza znajomość istniejących zasobów malarstwa książkowego jest...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /4 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy sztuki późnogotyckiej - Rzeźba

  Podstawowym materiałem rzeźby gotyckiej w Polsce był kamień a później drewno, zyskujące w końcu XIV wieku przewagę nad kamieniem; w pewnych środowiskach i okresach używano także sztucznego kamienia. Zmiany tworzywa nie wynikały tylko z jego obiektywnych wartości - decydował o tym głównie rodzaj i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /2 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy sztuki późnogotyckiej

  Gotyk był pierwszym w pełni oryginalnym stylem architektonicznym jaki wykształcił się w zachodniej Europie. Przez ponad trzysta lat budowano strzeliste i pełne światła katedry i kościoły, które stanowiły wyrazy chrześcijańskiej dumy i wiary. Gotyk kształtuje się w okresie od około 1250 - 1450 roku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /4 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nicolae Ceausescu (26.01.1918 - 25.12.1989)

  Dwudziestoczteroletnia dyktatura Ceausescu była oparta na kulcie jednostki, kumoterstwie i ucisku. Mimo poważnego naruszenia praw człowieka polityk zapewnił sobie poparcie Zachodu obierając kurs stosunkowo niezależny od Moskwy. Jego upadek (1989) oznaczał koniec ostatniego stalinowskiego władcy Europy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /4 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Ogólnodziejowe znaczenie rewolucji burżuazyjnej w Anglii

  Rewolucja angielska XVII w. była pierwszą w dziejach rewolucją burżuazyjną o szerszym zasięgu, stanowi jeden z przełomowych momentów historii powszechnej, granicę między epoką feudalizmu a kapitalizmu. W wyniku tej rewolucji do władzy doszły klasy społeczne, związane z nowym, kapitalistycznym sposobem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /1 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Ukształtowanie się burżuazyjnej monarchii parlamentarnej

  Po objęciu tronu Wilhelm w 1689r. wydał Deklarację Praw Narodu Angielskiego, stanowiącą podstawę Billu o prawach. Akta te w poważnym stopniu ograniczyły władzę królewską. Króla pozbawiono prawa zawieszania i unieważniania ustaw, zagwarantowano regularne zwoływania parlamentu, swobodę obrad...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Przewrót państwowy w 1688 r.

  Zarówno Karol II, jak i jego następca Jakub II prowadzili politykę ekonomiczną zgodną z interesami burżuazji i nowej szlachty, popierali kampanie handlowe, wznowili i rozszerzyli akty nawigacyjne. Starali się jednak podporządkować sobie parlament oraz prowadzili niekorzystną dal Anglii politykę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Restauracja Stuartów

  Burżuazja angielska zrealizowała swoje podstawowe cele w rewolucji. Dyktatura wojskowa przestała już być jej potrzebna, zwłaszcza po śmierci Cromwella (1658r.) nie działała sprawnie. Parlament porozumiał się więc z Karolem Stuartem, który przyrzekł amnestię dla przeciwników monarchii, zaprzestanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Akta nawigacyjne

  W interesie wielkiej burżuazji i nowej szlachty prowadził też politykę zagraniczną . W 1650 i 1651r. wydał tak zwane akty nawigacyjne posiadające ogromne znaczenie dla handlu angielskiego. W pierwszym z nich zabronił cudzoziemcom handlować z koloniami angielskimi bez zezwolenia rządu angielskiego, w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Burżuazyjny charakter rewolucji angielskiej - Rządy dyktatorskie Cromwella

  Po zlikwidowaniu problemów z ruchami "równaczy i kopaczy", trzeba jeszcze było uporządkować władzę w państwie i tak po ścięciu króla Anglią rządziła armia i Kadłubkowy Parlament. Młoda republika miała do rozwiązania wiele problemów. W Szkocji i Irlandii powołano na tron syna Karola I, Karola...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011 Znaków /1 490

  praca w formacie txt

Do góry