Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Faszyzm i komunizm - Powstanie faszyzmu we Włoszech

  Faszyzm powstał na podstawie ogólnego kryzysu kapitalizmu, kiedy wzrost fali rewolucyjnej zagroził bezpośrednio panowaniu burżuazji, wśród której zarysowała się tendencja do przejścia od form ustrojowych demokracji parlamentarnej do jawnej dyktatury terrorystycznej. Przybierał specyficzne formy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faszyzm i komunizm

  Faszyzm (z włoskiego fascio - wiązka, związek), kierunek polityczny powstały po I wojnie światowej, jako opozycyjny wobec działalności socjalistów i komunistów. Głoszący hasła skrajnie nacjonalistyczne, antydemokratyczne i antyliberalne, zmierzający do stworzenia państwa totalitarnego i monopartyjnego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Faszystowskie Niemcy jako przykład państwa totalitarnego

  30 stycznia 1933 r., po raz pierwszy, pojawiła się informacja, o "potworze z Lochness" i był by to prawdopodobnie jedyny potwór o jakim usłyszałaby Europa, gdyby nie Adolf Hitler, który dokładnie tego samego dnia został mianowany kanclerzem Niemiec.

  Tego właśnie dnia, rozpoczął się początek...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /3 015

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja ustroju od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej

  Tematem pracy jest ewolucja ustroju od monarchii patrymonialnej do monarchii stanowej. Będzie ona obejmowała następujące zagadnienia: kształtowanie się państwa Merowingów, okres królów gnuśnych oraz władzę dynastii Karolingów we Francji, a także zjednoczenie kapetyńskie do 1302 roku. Oprócz Francji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /21 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Konstytucja kwietniowa

  Głównym celem obozu rządzącego z Piłsudskim na czele była zmian konstytucji w celu prawnego usankcjonowania istniejącego systemu politycznego. Przez kilka lat czołowi prawnicy sanacji przygotowywali projekt konstytucji, której główne tezy przedłożono sejmowi 29 I 1934roku w sprawozdaniu z prac Komisji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /3 395

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Wybory brzeskie

  Akcja przedwyborcza odbywała się w warunkach uniemożliwiających swobodna grę sił politycznych. Administracja państwowa w jeszcze większtym stopniu niż w 1928 roku włączyła się do propagandy bloku rządowego. Minister Sawoj-Składkowski polecił wręcz starostom,by doprowadzili do tryumfu "idei...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /2 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Powstanie BBWR

  Po wygaśnięciu kadencji Sejmu Rzeczypospolitej pod koniec listopada 1927r. nowe wybory do sejmu zostały rozpisane na 4 III 1928r., a do senatu na 11 III 1928. sprawą podstawową było, w jaki sposób ustosunkuje się klientela wyborcza poszczególnych partii do zmian wywołanych przez przewrót majowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /1 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Nowela sierpniowa

  Po przyjęciu dymisji rządu Kazimierza Bartla prezydent Mościcki powierzył misję stworzenia nowego gabinetu dotychczasowemu premierowi. 8 VI 1926r. rząd podjął na nowo działalność. Nie miał on wyraźnego oblicza i nie opierał się w zasadzie na stronnictwach sejmowych. Wobec tego, a także w związku z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /2 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Przewrót majowy

  Istnieją przypuszczenia, że przygotowania do zamachu mającego przynieść Piłsudskiemu władzę nad całym wojskiem i państwem rozpoczęto już w 1925 roku. Wtedy to PPS-owcy, byli legioniści i POW-iacy prowadzili intensywną kampanie pod hasłem przeciwstawienia się przewrotowi endeckiemu. W akcji tej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /5 451

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewolucja ustrojowa II Rzeczypospolitej - Konstytucja marcowa 1921

  W 1919 roku rozpoczęto prace przygotowawcze do uchwalenia konstytucji - powstała nawet specjalna Komisja Konstytucyjna Sejmu Ustawowaczego pod przewodnictwem Władysława Seydy (ZLN), Macieja Ratana (PSL "Wyzwolenie") i Mieczysława Niedziałkowskiego(PPS) oraz powołana przez rząd Ankieta Konstytucyjna...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Miron Dodano /18.10.2011 Znaków /2 944

  praca w formacie txt

Do góry