Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Walka o tron po śmierci Augusta II Mocnego

  Śmierć Augusta II (1733) wysunęła sprawę kandydatury do tronu polskiego. Wszystko zapowiadało, że królem zostanie Stanisław Leszczyński popierany przez Francję. Obrany też został na Woli przez 13-tysięczne zgromadzenie szlachty. Rosja z kolei, w porozumieniu z Austrią, wysunęła kandydaturę elektora...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Traktat Trzech Czarnych Orłów

  "Symboliczny wymiar miał traktat przygotowany w 1732 r...nazwany później "traktatem trzech czarnych orłów". Przewidywał on współdziałanie Rosji, Austrii i Prus w narzuceniu Rzeczpospolitej własnego elekta." Zastrzeżono, że nie dopuści się do wyboru Leszczyńskiego, ani Augusta II. Nad przebiegiem elekcji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Sejm Niemy

  Po raz pierwszy decyzje najwyższej władzy państwowej - sejmu zostały podjęte pod dyktando cara rosyjskiego na Sejmie Niemym. Był to najkrótszy sejm w historii Rzeczpospolitej, odbywający się pod presją wojsk cara Rosji. Nikogo nie dopuszczono do głosu, w obawie przed zerwaniem obrad. Przeczytano jedynie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Wojna ze Szwecją

  W 1699 r. uformowała się liga północna. W jej skład wchodziły: Saksonia, Rosja, Dania i Rzeczpospolita. "Celem jej było odzyskanie przez te państwa ziem zagarniętych przez Szwecję, przy czym August II występował jako król polski z pretensjami do Inflant i Estonii, w których chciał przecież osadzić...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w.

  Celem niniejszej pracy jest przedstawienie ingerencji państw ościennych w Sprawy Polskie. Zakres pracy obejmie lata 1700 - 1795. Daty te wyznaczają rozpoczęcie Wojny ze Szwedami (zwanej Wielką Wojną Północną) i Trzeci Rozbiór Polski. Zakres terytorialny obejmie Ziemie Polskie.

  Wszystko zaczęło się od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Impresjonizm - PAUL CEZANNE (1839 - 1906)

  Malarz franc., jeden z najwybitniejszych imresjonistów; na jego malarstwo wpłynęły (studiowane w Luwrze) dzieła P.P. Rubensa, N. Poussina, E. Delacroix, G. Courbeta (po nim przejął głęboką i ciemną gamę kolorystyczną); 1874 uczestniczył w pierwszej wystawie impresjonistów; po 1886 przebywał gł. w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Impresjonizm - VINCENT VAN GOGH (1853 - 1890)

  Malarz holenderski, wielka indywidualność artystyczna. W młodości pracował w salonie Goupila handlującego dziełami sztuki w Hadze, Londynie i Paryżu; potem przez kilka miesięcy przebywał w Anglii, gdzie był nauczycielem i asystentem pastora. Następnie podjął studia teologiczne, rzucił je i jako...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /2 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Impresjonizm - PAUL GAUGUIN (1848 - 1903)

  Malarz francuski, jeden z gł. przedstawicieli postimpresjonalizmu. Dzieciństwo spędził w Peru, w młodości służył w marynarce handlowej, do 35. roku życia pracował jako urzędnik bankowy; równocześnie uczęszczał do Académie Colarossi, gdzie poznał C. Pissaro (a przez niego innych impresjonistów)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 753

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperium osmańskie w XIII - XVI w.

  1. Początki państwa Osmańskiego, w Azji Mniejszej nie są dobrze znane. Prawdopodobnie ekspansja mongolska wypędziła Turków z ich siedzib w Turkiestanie i pchnęła, jak wiele innych ludów, na zachód. Na przełomie XIII i XIV wieku pod wodzą Osmana, którego imię nadało nazwę ludowi i państwu, plemię to...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /9 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Imperializm - BAŁKAŃSKIE WOJNY (1912 - 1913)

  Były dwa konflikty zbrojne między pastwami płw. Bałkańskiego. Wykorzystując osłabienie Turcji, Bułgaria i Serbia zawarły w 1912r. tajny układ sojuszniczy. Zakładał on atak na Turcję i odebranie jej Macedonii. W tym samym roku do tego sojuszu przystąpiła także Czarnogóra i Grecja. 9X 1912r...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011 Znaków /2 432

  praca w formacie txt

Do góry