Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  KONSTYTUCJA - Informacje Ogólne

  Konstytucja obecnej Francji uchwalona 4 października 1958 r. Nosi pewne antyparlamentarne cechy. Rozwiązania prawne przyjęte w konstytucji oznaczają zmniejszenie roli ustrojowej i znaczenia parlamentu dostrzegane już chociażby w systematyce ustawy zasadniczej. Wysuwa ona na czoło postanowienia dotyczące...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /3 841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja U.S.A.

  Konstytucja - inaczej ustawa zasadnicza - jest to najważniejszy dokument w państwie, muszą być z nim zgodne wszystkie inne ustawy. Określa ona ustrój polityczny oraz społeczno - gospodarczy państwa. Normuje podstawowe prawa i obowiązki obywateli.

  Uchwalenie konstytucji.

  1.Po zwycięstwie powstańców...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja marcowa - Informacje Ogólne

  Konstytucja marcowa, ustawa zasadnicza uchwalona przez Sejm Ustawodawczy 17 III 1921 większością zaledwie 12 głosów. Jej założenia miały charakter burżuazyjno-demokratyczny, ustalała republikańską formę państwa (Republika) i deklarowała zwierzchność narodu.

  Zachowując zasadę trójpodziału...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja kwietniowa - Informacje Ogólne

  Konstytucja kwietniowa, ustawa zasadnicza z 23 III 1935 uchwalona przez sanacyjną większość sejmową z naruszeniem przepisów Konstytucji marcowej: przy nieobecności posłów opozycyjnych, bez wymaganego quorum, podpisana przez Prezydenta Rzeczpospolitej 23 IV 1935.

  Postanowienia konstytucji

  Przenosiła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /2 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja Królestwa Polskiego

  Powstanie Królestwa Polskiego ogłoszono oficjalnie w Warszawie 20. VI. 1815r. KP miało być monarchią konstytucyjną na zawsze związaną z Rosją przez osobę króla. Polityka zagraniczna Królestwa miała być wspólna z cesarstwem. Król posiadał pełnię władzy wykonawczej, mianował namiestnika na czas swojej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /2 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsekwencje społeczno - gospodarcze rewolucji przemysłowej na przełomie XIX i XX wieku na ziemiach polskich

  Przewrót przemysłowy, przejście od manufaktury do fabryki, rozpoczął się na zachodzie Europy, najwcześniej w Anglii, bo już w końcu XVIII w. Wiązał się on z jednej strony z wzrastającą mechanizacją produkcji, ułatwioną zwłaszcza dzięki zastosowaniu siły parowej, z drugiej ze zniesieniem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /14 211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsekwencje społeczno polityczne rewolucji naukowo - technicznej XIX wieku

  Konsekwencje społeczno polityczne rewolucji naukowo-technicznej XIX wieku.

  Rola nauki, a zwłaszcza nauk ścisłych wzrosła znacznie w XIX w. Prestiż uczonych i naukowców wzrósł niepomiernie. Wyrazem uznania społeczeństwa dla ich osiągnięć było m.in. rozpoczęcie przyznawania nagród za wybitne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /10 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsekwencje odkryć geograficznych dla europy i świata

  W wyniku odkryć geograficznych powstały ogromne kolonialne imperia Hiszpanii i Portugalii. Hiszpanie opanowali całą Amerykę Środkową i Południową z wyjątkiem Brazylii. Portugalia opanowała Brazylię i wiele punktów na wybrzeżach Afryki, także Płw. Arabskiego oraz Indii. Hiszpanie początkowo rabowali...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /4 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOŚCIÓŁ KATOLICKI WOBEC REFORMACJI

  Protestantyzm wstrząsnął całym kościołem, zmuszając go do przeprowadzenia wielu reform. Uchwalił je sobór trydencki w 1545 - 1563:

  a) podniesienie moralnych i umysłowych kwalifikacji duchowieństwa,

  b) biskupom nakazano stale przebywać w swoich diecezjach,

  c) regularne zwoływanie synodów,

  d) w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /2 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIERWSZE TYGODNIE POWSTANIA LISTOPADOWEGO

  Po napadzie na Belweder opadło wrzenie rewolucyjne. Gdy Wlk X odmówił udziału w tłumieniu -powstania, Rada Administracyjna przystąpiła do rozbrojenia i obezwładnienia ludu przez powołanie podporządkowanej burżuazji Straży Bezpieczeństwa. Twórcy powstania i żywioły radykalnie powstrzymały te zakusy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /stefan911 Dodano /19.10.2011 Znaków /1 515

  praca w formacie txt

Do góry