Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Technopole

  Zjawiskiem charakterystycznym dla gospodarki opartej na wiedzy jest przyspieszony rozwój technopoli (Castells, Hall 1994). Termin ten oznacza koncentrację w pewnych obszarach innowacyjnych technologicznie rodzajów działalności związanych z przemysłem, takich jak parki technologiczne czy miasta naukowe...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /8 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe technologie, otoczenie lokalne i przesunięcia regionalne

  Według koncepcji dynamiki systemów technologie rozwijają się wzdłuż specyficznych ścieżek lub trajektorii (Rigby, Essletzbichler 1997). Punktem wyjścia poszczególnych trajektorii są zasoby nagromadzonej wiedzy lub projektów tcchnicz-nych i organizacyjnych, które narzucają pewną logikę rozwiązywania...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regionalny poziom gospodarki uczącej się

  Uczenie się zwykliśmy kojarzyć z rozwojem intelektualnym i podwyższaniem kwalifikacji jednostek ludzkich. Analogicznie jednak wzrost jakościowy wykazują rówfnież podmioty społeczne, gospodarcze i przestrzenne (miasta, regiony). Stosowanie pojęcia uczenia się w odniesieniu do przedsiębiorstw' oraz ich...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces uczenia się

  Uczenie się służy włączaniu nowych informacji do bazy wiedzy. Dzięki temu zwiększają się umiejętności członków bazy i rosną możliwości ich praktycznego wykorzystania. Ponieważ baza wiedzy i umiejętności powstaje i rozwija się dzięki twórczemu udziałowi członków, a udział członków w jej...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 603

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmienność oddziaływań różnych rodzajów wiedzy w procesie innowacyjnym

  W procesie uczenia się dochodzi do łączenia się różnych rodzajów wiedzy, w tym wiedzy nieartykułowanej i wiedzy skodyfikowanej, oraz do ich przyswajania przez sieci organizacyjne. Proces ten dokonuje się z reguły małymi krokami. Stopniowo jednak baza wiedzy powiększa się i modyfikują się korzystające...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miasta globalne

  Systemy miast należą do najbardziej skomplikowanych wytworów cywilizacji ludzkiej. Stopień ich złożoności trudno jest opisać, a jcszcze trudniej wyjaśnić. Ab-deł-Rahman (2000) w zwięzłym opracowaniu zdołał ująć kluczowe problemy występujące w badaniu tych systemów. Złożoność miast i ich...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /6 201

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksternalizacja i internalizacja działalności badawczo-rozwojowej. Współdziałanie wielkich korporacji i małych firm

  Wraz z pogłębianiem się podziału pracy i ze specjalizacją towarzyszącą ewolucji gospodarczej i naukowo-technicznej następuje wydzielanie się działalności badawczo-rozwojowej z wielkich korporacji. Działalność tę przejmują firmy pośredniczące między nauką i gospodarką, specjalizujące się w...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedza i gospodarka

  Gospodarkę krajów wysoko rozwiniętych często nazywa się gospodarką opartą na wiedzy. Wzrasta bowiem znaczenie wiedzy w procesach produkcji i zarządzania. W miastach pojawiają się tzw. parki technologiczne i parki naukowe. Niekiedy wokół takich parków rozbudowują się całe dzielnice lub nawet miasta. Pod...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /5 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy odwracalne

  Niektóre zakłócenia równowagi środowiska przyrodniczego i ładu przestrzennego można wyeliminować, a stan równowagi przywrócić. Jest to możliwe wtedy, kiedy zakłócenie jest wynikiem procesów odwracalnych. Odwrócenie jednak nic zawsze może być zupełne. Z reguły eliminuje się część zakłóceń, co...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /5 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renowacja i rewitalizacja miast

  Renowacji lub odnowy wymagają przede wszystkim dwa rodzaje miast: stare miasta o dużych walorach architektoniczno-urbanistycznych, ale przestarzałym wyposażeniu i otoczeniu, oraz miasta rozwijające się szybko w XIX wieku wraz z postępami industrializacji. Te drugie mają często niski standard zabudowy...

  Ocena / Przedmiot / Geografia

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 412

  praca w formacie txt

Do góry