Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Kultura międzywojenna

  “Przeżywamy epokę nieporównywalną z żadną

  w historii Polski; nic w naszych dziejach

  nie da się zestawić z faktem zniesienia rozbiorów;

  tylko raz stopa wieków mija taką chwilę.”

  T.Peiper

  Nigdy przedtem i nigdy potem w historii Polski nie było okresu w którym kultura rozwijała się tak bujnie. Lata...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /15 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura i osiągnięcia cywilizacyjne Rzymian

  Kultura Rzymu przeszła długą ewolucję od rodzimych tradycji rzymskich czasów miasta - państwa do przejęcia i zaadoptowania tradycji grecko - hellenistycznych w czasach Imperium Rzymskiego . Rzymianie nie byli jednak wyłącznie ślepymi naśladowcami , stworzyli także własne wielkie dzieła...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /3 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Feudalizm w Europie

  Ustrój feudalny oprócz we Francji rozwijał się także w Anglii. We Francji feudalizm doprowadził do niemal całkowitego rozkładu państwa. W X w. Karolingowie byli zdani całkowicie na łaskę możnowładców, którzy walczyli między sobą. W 987 r. umiera ostatni z dynastii Karolingów. Tron obejmuje wówczas...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /3 298

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Feudalizm we Francji - SYSTEM ADMINISTRACYJNY

  Podczas panowania pierwszych Karolingów doszło do przejściowego umocnienia centralnej władzy państwowej. Głównej i decydującej przyczyny tego zjawiska nie należy się doszukiwać w wybitnych zdolnościach Karolingów, ani też w \\\"rozumie politycznym\\\" Karola Wielkiego. W rzeczywistości pewne umocnienie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /2 835

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Feudalizm we Francji - WEWNĘTRZNA ORGANIZACJA PANUJĄCEJ KLASY FEUDAŁÓW

  Stosunki własnościowe wewnątrz klasy feudałów były podstawą jej organizacji wojskowo-politycznej. Beneficjum z reguły łączyło się z pewnymi zobowiązaniami lennymi, wolny bowiem człowiek, otrzymując beneficjum od wielkiego właściciela ziemskiego, stawał się jego wasalem (od łacińskiego słowa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /1 145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Feudalizm we Francji - ŻYCIE GOSPODARCZE WŁOŚCI FEUDALNEJ

  Wynikiem przewrotu w stosunkach rolnych, który dokonał się w VIII - IX w., było ostateczne utrwalenie się własności ziemskiej klasy panującej. Miejsce dawnej wolnej chłopskiej wspólnoty gminnej - marki - zajęła włość feudalna z jej tylko właściwymi stosunkami gospodarczymi. Jakie to były stosunki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /5 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Feudalizm we Francji - WPROWADZENIE PODDAŃSTWA CHŁOPA FRANKIJSKIEGO

  Wzrost wielkiej posiadłości rolnej kosztem chłopów pozbawionych prawa własności ziemi szedł w parze z wtrąceniem ich w poddaństwo. Rujnowany drobny posiadacz nie tylko oddawał swój grunt wielkiemu właścicielowi ziemskiemu, lecz także popadał w osobista od niego zależność, tzn. tracił wolność...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /5 133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Feudalizm we Francji - UTRWALENIE SIĘ FEUDALNEJ WŁASNOŚCI ZIEMI U FRANKÓW ZA PANOWANIA KAROLINGÓW W VIII - IX w.

  Zmiany, zachodzące w ustroju społecznym Franków w VIII i IX w., był następstwem przewrotu w stosunkach agrarnych, polegającego na ruinie wolnego chłopstwa frankijskiego i równoczesnym wzroście własności wielkich posiadaczy kosztem drobnej własności chłopskiej. Feudalna posiadłość powstała i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /5 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Feudalizm we Francji - WARUNKI SPOŁECZNO - POLITYCZNE W EUROPIE ZACHODNIEJ I PAŃSTWIE FRANKOŃSKIM W OKRESIE KSZTAŁTOWANIA SIĘ SYSTEMU FEUDALNEGO

  Feudalizm zapoczątkowany został na ziemiach państwa Franków, będącego w początkowych wiekach średniowiecza pod władaniem dynastii Merowingów. Merowingowie hojną ręką obdarzali majątkami swoich drużynników, urzędników i kościół. Dobra ich w ciągu VI, a zwłaszcza VII w. znacznie się skurczyły...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /3 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KSZTAŁTOWANIE SIĘ SPOŁECZEŃSTWA FEUDALNEGO W EUROPIE ZACHODNIEJ

  Krajami najbardziej charakterystycznymi dla feudalizmu są Anglia i Francja( II poł. IX i w X w.)

  Monarchia Karola Wielkiego dawała bezpieczeństwo granic, sama zresztą koncepcja monarchii polegała na wojnie zaczepnej, gwarantowała również w jakiś sposób bezpieczeństwo wewnętrzne, poprzez władzę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /dyzio Dodano /20.10.2011 Znaków /6 327

  praca w formacie txt

Do góry