Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Manifest rządu i pierwsze walki (w powstaniu styczniowym)

  W połowie stycznia 1863 r. władze carskie przeprowadziły w Warszawie pobór młodzieży męskiej do wojska. Większość zagrożonych zdołałą uciec do Puszczy Kampinowskiej i tam zaczęto organizować pierwsze oddziały powstańcze. Komitet Centralny ogłosił wybuch powstania na 22 stycznia 1863 r. W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /2 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manifest PKWN

  (przygotowany w Moskwie, tam też odbył się druk doku-u). Dla uwiarygodnienia wobec ludności ogłoszono go w Chełmie Lubel-skim, mieście znajdującym się już pod kontrolą Armii Czerwonej i Wojska Pol-skiego. PKWN w Manifeście: wzywał Polaków do walki z okupantem w ścisłym sojuszu z Armią Czerwoną;...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /5 904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mała Konstytucja

  Mała konstytucja - potoczna nazwa uchwały Sejmu Ustawodawczego z 20.II.1919, ustalającej zasady i organizację działania władz (sejm, Naczelnik Państwa, rząd) do czasu uchwalenia Konstytucji 1921 (Konstytucja marcowa).

  I. Sejm przyjmuje oświadczenie Józefa Piłsudskiego, że składa w ręce Sejmu urząd...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /1 426

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maksymilian Robespierre (1758 - 1794)

  Maksymilian Robespierre (1758 - 1794), był jednym z przywódców Rewolucji Francuskiej , odpowiedzialny za wprowadzenie w państwie polityki terroru. W 1789r. został wybrany do parlamentu i staną na czele klubu Jakobinów , przyrzekając , że całkowicie poświęci się sprawie rewolucji. Jako człowiek o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majowie - Informacje Ogólne

  Majowie , były to plemiona Indian środkowoamerykańskich z grupy kicze , majańskiej rodziny językowej. Ok. 1000 roku p. n. e. na nizinach Gwatemali pierwsi rolnicy z plemienia Majów zaczęli zakładać niewielkie wioski. Poprzez wymianę handlową i wojny Majowie rozwijali tradycje , wierzenia religijne i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /5 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majowie - Budowle

  Na nizinach Majowie budowali swoje szałasy na małym cokole z ubitej ziemi, by chronić się przed powodziami pory deszczowej. Palisady, wzmacniane plecioną latoroślą, tworzą ściany, a dach kryty jest słomą palmową. Szałas ma tylko jeden otwór - drzwi, które zawsze znajdowały się na środku przedniej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /1 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majowie - Sztuka

  Estetyczną wyobraźnię Majów kształtowały wierzenia religijne. Artyści wspaniale portretowali bogów, a także zwierzęta i ludzi. Osiągnęli mistrzostwo w rzeźbieniu muszli oraz w obróbce kamienia. Majowie cenili także jadeit z powodu jego barwy. Zieleń kojarzyła im się z życiem, zwłaszcza bujną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majowie - Władcy

  Świat Majów nie stanowił jednej całości w sensie państwa. Poszczególni władcy różnych terytoriów walczyli ze sobą zaciekle: o kontrolę nad szlakami handlowymi, o ziemię, a także o niewolników do pracy i na ofiary. W Palenque - w jednym z lepiej zachowanych miast Majów, na rzeźbionych panelach budynków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /1 349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majowie - Religia

  Majowie byli przekonani o tym, że żyją w piątej epoce słonecznej oraz o tym, że przed pojawieniem się człowieka im współczesnego istniały wcześniej cztery rasy ludzkie, które zginęły w straszliwych kataklizmach. Szczególną czcią otaczali Majowie Słońce, uważane przez nich za źródło życia i ojca...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /1 932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Majowie - Ludzie

  Dziedziczna klasa rządząca - wodzowie oraz kapłani i urzędnicy wywodzili się z arystokracji, pozostali ludzie wolni - rolnicy, robotnicy, rzemieślnicy byli sobie równi. Niewolnicy natomiast rekrutowali się z jeńców wojennych i dłużników i nie stanowili warstwy dziedzicznej, ponieważ dzieci niewolników...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /1 551

  praca w formacie txt

Do góry