Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Migracja w powojennej POLSCE

  Ludzie odbywają różnego rodzaju migracje, czyli zmiany miejsca pobytu. Wyjazd ludności z danego terenu nazywamy emigracją, a wyjeżdżające osoby emigrantami. Przyjazd ludności nazywa się imigracją, a przyjeżdżających - imigrantami. Ze względu na przyczyny wyróżnia się migracje ekonomiczne i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /3 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzywojnie: przesłanki odbudowy niepodl. Polski, walka o zach. granice Polski, walki polsko - ukraińskie o Lwów

  1.Przesłanki odbudowy niepodległej Polski.

  Okoliczności, które pozwoliły Polsce wyzwolić się z niewoli po 120 latach: ziemie pol. znajdowały się w rękach Niemiec i Austrii po przegranej przez nich wojnie. W Rosji wybuchły rewol., a bolszewicka była dla pol. b. korzystna, bo Ros. wystąpiła z wojny i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /24 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Międzynarodówka

  Rolę ośrodka kierowniczego międzynarodowego ruchu rewolucyjnego w latach 1919 - 1943 pełniła Międzynarodówka Komunistyczna. Nawiązywała ona do:

  I Międzynarodówki i rewolucyjnego nurtu II Międzynarodówki.

  Kongres założycielski odbył się w Moskwie w dniach 2 - 6 marca 1919 r. Brało w nim udział 52...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /4 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mieszko III Stary - Informacje Ogólne

  MIESZKO III - z racji swojego długiego życia zwany Starym - urodził się ok. 1126 roku. Był synem księcia Bolesława III Krzywoustego i jego drugiej żony Salomei, hrabianki Bergu w Szwabii. W chwili śmierci ojca (1138) Mieszko miał 12 lat. Jego młodość upłynęła na zamku w Łęczycy w pobliżu matki i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /4 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mieszko I - Informacje Ogólne

  Był pierwszym udokumentowanym władcą Polskim. Za główny cel swojego panowania obrał jednoczenie plemion w jedno mocne państwo. Posiadał już swoje własne wojsko, które nazwał drużyną. Drużyna ta była jak na owe czasy dosyć spora, bo liczyła ok. 3000 pancernich. Dla porównania tyle, a czasami i mniej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /6 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miejsce państwa Kazimierza Wielkiego w Europie w XIV w.

  Kazimierz Wielki, według informacji podawanych przez Jana Długosza, urodził się 30 kwietnia 1310r. w dość znacznym wówczas grodzie Kowal, położonym na Kujawach. Był szóstym i ostatnim dzieckiem Władysława Łokietka. Śmierć starszego brata Władysława uczyniła go jedynym spadkobiercą władzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /6 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MATEMATYKA W STAROŻYTNYM EGIPCIE

  Każdy chyba pamięta powieść "Faraon". W niej przebiegli Kapłanowi dzięki znajomości między innymi matematyki sprawowali niepodzielną władzę. Co dzisiaj wiemy o matematyce w Starożytnym Egipcie??? Czasy są to przecież zamierzchłe... Mimo to naukowcom udało się zagłębić w tajnikach egipskich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /4 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marzec 1968

  Od 1967 roku pogarszały się nastroje społeczne. Powstanie opozycji w ZSRR oraz liberalizacja Komunistycznych Czech ze strony intelektualistów i studentów budziły nadzieje na demokratyzacje życia PRL, zaś ze strony młodych członków partii na dojście do władzy.

  30 I 1968 zakazano przedstawień "Dziadów" w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marek Aureliusz Probus - biografia

  Marek Aureliusz Probus pochodził, jak przed nim Aurelian i Klaudiusz II, z prowincji naddunajskich, należał tak, więc do tzw. Iliryjczyków. Był popularny wśród żołnierzy, służył, bowiem w wojsku zawodowo od młodości i kolejno zdobywał coraz wyższe stopnie. Walczył za Waleriana, Galeina oraz ich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /4 143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcus Tullius Cicero - życiorys i prace

  Marcus Tullius Cicero

  Urodzony 3 stycznia 106r.p.n.e., zmarł 7 grudnia 43r.p.n.e. w Formianum k.Kajety.

  Wybitny rzymski mówca, mąż stanu i filozof, potomek bogatego rodu ekwitów.

  Studia rozpoczął w Rzymie u słynnych prawników Mucjuszów. W okresie od 79 do 77 roku p.n.e. kontynuował je w zakresie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Emeryk Dodano /20.10.2011 Znaków /8 372

  praca w formacie txt

Do góry