Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Najwybitniejsi pisarze starożytnego Rzymu - Horacy, Quintus Horatius Flaccus (65 - 8 p.n.e.)

  Jeden z największych poetów rzymskich. Syn wyzwoleńca. Należał do kręgów literackich Mecenasa. Był autorem Epodów (41-30 p.n.e.), krótkich utworów o treści politycznej, Satyr (40-30 p.n.e.), w których ośmiesza wady i słabości ludzkie.Do najsłynniejszych dzieł Horacego należą Pieśni (zwane też odami)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /1 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najważniejsze wydarzenia XX wieku

  Swiat:

  § 1939 - Napaść Hitlera na Polskę - wybuch II wojny światowej:

  Moim zdaniem wybuch II wojny światowej i cały jej przebieg miał ogromny wpływ na późniejsze wydarzenia w świecie. Przede wszystkim II wojna światowa spowodowała śmierć mnóstwa ludzi. Do końca wojny wzięło udział 61 państw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /3 505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najważniejsze daty z historii Cesarstwa Rzymskiego

  753r p.n.e.- powstanie Rzymu

  753-509r p.n.e.- monarchia

  509-30r p.n.e.- republika

  30rp.n.e.-476r n.e.- cesarstwo

  V w-264r p.n.e.- podbijanie Italii

  264r p.n.e.- wybuch pierwszej Wojny Punickiej

  241r p.n.e.- pokój po pierwszej wojnie punickiej

  218- wybuch II wojny punickiej

  216r p.n.e.- bitwa pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /1 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAJDAWNIEJSZE DZIEJE GRECJI

  Cywilizacja minojska (2000 - 1450/1400 r. p.n.e.) powstała na Krecie, a dokładniej w mieście Knossos, znanym z mitów np. o Ikarze. Rozwinęła się w niej kultura pałaców, gdzie pałace były ośrodkiem władzy, życia towarzyskiego, rezydencją króla, centrum gospodarczym. Minojczycy mieli swoje pismo, którego...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najazdy Normanów

  1. Najeźdźcy z północy- Wikingowie

  Wikingami, a także Normanami nazywano śmiałych i okrutnych żeglarzy wojowników. Byli to germanie północni. Wyróżniano Duńczyków mieszkających w Skanii i na Półwyspie Jutlandzkim, Szwedów osiedlonych wokół Jeziora Malaren i Norwegów mieszkających najbardziej na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /2 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAJAZD SZWEDZKI (1655 - 1660)

  W takiej sytuacji spada na Polskę najazd szwedzki 1655-60.

  Wobec najzdu szwedzkiego Rosjanie zawiesili działania wojenne przeciw Polsce, a nawet obiecali pomoc wojskową przeciw Szwedom.

  Chmielnicki przyłączył się do Szwedów i w 1657 nawet porozumiał się ze Szwecją i Siedmiogrodem w sprawie rozbioru RP...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /6 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADZIEJE POLAKÓW ZWIĄZANE Z NAPOLEONEM

  Po ostatnim rozbiorze w 1795 r ziemie polskie zostały ostatecznie podzielone między trzech zaborców. Bezpośrednio po utracie niepodległości Polacy podjęli próby związania spisków, w wyniku których miało wybuchnąć powstanie, a Polska odzyskać niepodległość. Co ciekawe, opór wobec zaborców wychodził z...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /5 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na drodze ku zjednoczeniu monarchii - koncepcje i etapy walki z rozdrobnieniem dzielnicowym ziem Polski

  Druga połowa XII i cały wiek XIII określany jest w dziejach Polski jako czas rozbicia dzielnicowego. Został on zapoczątkowany po śmierci Bolesława Krzywoustego w 1138 roku, który w swoim testamencie podzielił państwo polskie między swoich synów oraz uniemożliwił możnym panom i władcom zdobywania tronu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /16 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na bliskim i środkowym wschodzie...

  Na Środkowym Wschodzie główną rolę zaczęły odgrywać Rosja i Wielka Brytania, które walczyły nie tylko strefy wpływów i rynki zbytów, ale i o panowanie na obszarach strategicznych. Afganistan i Persja widziane były przez Anglię jako brama do Indii i Zatoki Perskiej, a więc terenów ważnych dla imperium...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /3 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Myśl filozoficzna, społeczna i polityczna europejskiego odrodzenia

  Odrodzenie to okres w historii kultury europejskiej, kiedy w nauce i sztuce zaczęto twórczo nawiązywać do starożytnmości, w opozycji do światopoglądu średniowiecznego. Odrodzenie zaczeło się w XIV-XV w. We Wołszech, a od początku XVI w. Objęło inne kraje: Francje, Niemcy, Wielką Brytanie i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /6 125

  praca w formacie txt

Do góry