Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Obrzędy pogrzebowe i tradycje pochówków w Polsce i w Rosji

  Zarówno Polacy jak i Rosjanie wywodzą się z plemion słowiańskich. Wiele wieków później nastąpiło zróżnicowanie tych obydwu kultur, ale początkowe tradycje chowania były takie same.

  Jednym z pierwszych znanych sposobów pochówku było palenie ciał. Prochy zasypywano ziemią lub w urnie przenoszono w inne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /7 095

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrona Warszawy na początku II wojny światowej

  I.- Przebieg obrony

  Naloty na Warszawę rozpoczęły się o świcie I.IX.1939 roku i trwały aż do końca obrony; celem ich były domy mieszkalne, obiekty kulturalne, szpitale itd. W ciągu pierwszych sześciu dni myśliw-ska Brygada Pościgowa zestrzeliła 43 niemieckie samoloty i sporo uszkodziła.

  3.IX -...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /4 269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrona Poczty Gdańskiej

  Wstęp

  Gdańsk – port i miasto u ujścia Wisły, na bałtyckiej rubieży Rzeczypospolitej, klucz otwierający drogę na morskie szlaki – miał w historii Polski szczególne znaczenie. Był symbolem bogactwa kraju i jego udziału w handlowej i kulturalnej wymianie. Był miastem pięknym i bogatym.

  Spór o Pocztę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /9 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrady sejmu wielkiego i jego reformy

  Sytuacja wewnętrzna i międzynarodowa Polski w latach 80 XVIII wieku była bardziej korzystna dla obozu reformatorskiego. Jego pozycję umacniała publicystyczna działalność pisarzy politycznych takich jak - Hugo Kołłątaj, czy Stanisław Staszic.

  Zmieniła się też sytuacja gospodarczo - społeczna. TZN...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /10 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obozy polityczne Wielkiej Emigracji

  Wielka Emigracja

  Gromady Ludu Polskiego (St. Worceli):

  metody walki= wyzwolenie drogą rewolucji ludowej, likwidacja feudalizmu warunkiem odzyskania niepodległości

  program polityczny= republika ludowa oparta na zasadach socjalizmu utopijnego, władza sprawowana przez lud poprzez wybrane organa, będące pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /1 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normanowie - Informacje Ogólne

  Na przełomie VIII i IX w., zaznaczyła się w niemal całej Europie aktywność ludu, zwanego przez ówczesnych zachodnich kronikarzy Normanami. Ludem tym byli Germanowie Północni, zamieszkujący początkowo Skandynawię, a następnie, po ustąpieniu Anglo-Sasów, także Półwysep Jutlandzki. W początkach IX w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /2 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia Niziny Mazowieckiej

  Mazowsze weszło w skład państwa polskiego w X w. W czasie panowania Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego, Płock - stolica Mazowsza - pełnił rolę stolicy całego kraju. Dążenia do uniezależnienia Mazowsza od władzy centralnej zwyciężyły za rządów najwybitniejszego z lokalnych Piastów -...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /4 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEWOLA AWINIOŃSKA PAPIEŻY

  W latach 1285-1314 we Francji panował Filip IV Piękny. Król ten prowadził szereg wojen, szczególnie chodziło mu o przyłączenie do domen królewskich, (czyli osobistych majątków króla), bogatej prowincji Flandria (przemysł sukienniczy). Po opanowaniu Flandrii, która była lennem angielskim, monarcha stanął...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /10 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemcy - od rozbicia do zjednoczenia

  Po wojnie pokonane Niemcy znalazły się w strefie wpływów czterech zwycięskich mocarstw: USA, Wielka Brytania, Francja, ZSRR, z których każde kontrolowało wydzieloną strefę. Berlin znalazł się w części radzieckiej, ale jako stolica został także podzielony na cztery sektor. W 1948 roku Armia Czerwona...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /8 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niemcy po II wojnie światowej

  Zgodnie z postanowieniami konferencji w Jałcie i Poczdamie terytorium Niemiec po wojnie zostało ograniczone w porównaniu z granicami z września 1939 r. (odłączono Czechy, Austrię, Alzację i Lotaryngię, Pomorze, Śląsk, Warmę i Mazury) Utworzono cztery strefy okupacyjne, Berlin podzielono na cztery sektory...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Kordian Dodano /21.10.2011 Znaków /3 980

  praca w formacie txt

Do góry