Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - ROLA I DZIAŁANIA

  Wysiłki ONZ na rzecz pokoju były podkopywane przez różnice polityczne dzielące kraje członkowskie, szczególnie w okresie zimnej wojny. Sesje Zgromadzenia Ogólnego równie często odzwierciedlały harmonię, co niezgodę między narodami. Działalność Rady Bezpieczeństwa hamował brak jednomyślności między...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /4 013

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - STRUKTURA

  ONZ składa się z pięciu zasadniczych organów. Każde z nich, za wyjątkiem Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, który urzęduje w Hadze, ma swą siedzibę w Nowym Jorku.

  1) Zgromadzenie Ogólne- organ składający się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich, którzy mają przedyskutować...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /4 940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - CELE

  Założyciele ONZ wyznaczyli organizacji trzy główne cele. Miały one stanowić przeciwwagę dla polityki agresji państw osi, której punktem kulminacyjnym była II wojna światowa. Pierwszym i najważniejszym celem ONZ jest utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Założyciele organizacji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - CZŁONKOWSTWO

  Wśród członków ONZ wyróżnia się szczególną grupę -tzw. Członków założycieli- to państwa, które brały udział w konfederacji w San Francisco (50) oraz Polska, która w konfederacji tej nie uczestniczyła ze względu na brak rządu uznanego na forum międzynarodowym, ale wcześniej podpisała Deklarację...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /1 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych - HISTORIA POWSTANIA

  Koncepcja utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych została opracowana dwóch konferencjach państw alianckich, pod koniec II wojny światowej. Już wcześniej alianci postanowili powołać organizację, która zastąpiłaby nieudolną Ligę Narodów. Fazami poprzedzającymi utworzenie ONZ były:

  - Spotkanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Narodów Zjednoczonych

  Na świecie istnieje obecnie ponad 170 państw. Każde z nich ma określone terytorium, naród lub narody i suwerenny rząd, co sprawia, że w sferze politycznej ludzkość reprezentowana jest przez szereg indywidualnych rządów. Nie istnieje rząd światowy, działa natomiast organizacja międzynarodowa, na której...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPISZ PROCES JEDNOCZENIA WŁOCH

  Bezpośrednio przed rokiem 1861 Włochy były tylko pojęciem geograficznym. Jako pojęcie polityczne Włochy istnieją bez przerwy dopiero od 1861 r, ale to nie znaczy że powstało ono dopiero wówczas. Już w 1802r Republika Cisalpińska otrzymała nazwę Republiki Włoskiej , a w 1805 r Napoleon przyjął króla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /12 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opisz powstanie i działalność Rządu Polskiej Rzeczypospolitej na emigracji w okresie II wojny światowej

  Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na emigracji, został powołany we Francji 30 IX 1939 roku, przez zaprzysiężonego w tym samym dniu na prezydenta Władysława Raczkiewicza. Przy mianowaniu prezydenta i powoływaniu rządu wykorzystano prerogatywy, jakie dawała Konstytucja kwietniowa.

  Urząd premiera otrzymał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /8 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPERACJA BERLIŃSKA

  Taktyka tej operacji była bardzo prosta: kilka potężnych uderzeń miało złamać całą obronę niemiecką i podzielić ją na kilka mniejszych grup. Miało to przynieść zdobycie stolicy Niemiec, Berlina, i dotarcie do rzeki Łaby. 25 kwietnia 1945r wojska radzieckie zamknęły pierścień okrążenia wokół...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /1 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ONZ – powstanie

  Organizacja Narodów Zjednoczonych

  Wojna ogarnęła wszystkie kontynenty. Spośród 78 istniejących w tym czasie państw tylko 6 nie przystąpiło do wojny. Wydatki wojenne pochłonęły 935 mld dolarów, straty materialne w samej Europie szacowanona 260 mld dolarów. Śmierć poniosło 53 mln ludzi. Koniec II wojny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Ildefons Dodano /21.10.2011 Znaków /9 026

  praca w formacie txt

Do góry