Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Pierwsza wojna światowa - REWOLUCJE ROSYJSKIE

  W całym państwie była napięta sytuacja. Groziło to rewolucją. Próby jej zaradzeniu poprzez zdjęcie z tronu Mikołaja II nie przyniosły żadnych skutków. Inflacja, powodująca spadek płac robotników, i głód w ich mieszkaniach przyspieszały narastanie kryzysu rewolucyjnego. Ciągle rosła ilość strajków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /1 858

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsza wojna światowa - WYBUCH I PRZEBIEG WOJNY

  Bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny był zamach na austriackiego następcę tronu - Franciszka Ferdynanda Habsburga. Został on zastrzelony przez Gavrila Principa 28 VI 1914r w Sarajewie (Bośnia). Dokładnie miesiąc później A-W wypowiedziały Serbii wojnę. Uruchomiło to mechanizm sojuszy: Rosja w obronie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /2 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsza wojna światowa - SYTUACJA POLITYCZNA NA ZIEMIACH POLSKICH W PRZEDEDNIU WOJNY

  Polacy chcieli doprowadzić do międzynarodowego konfliktu, który doprowadziłby do poprawy położenia politycznego Polski. W programie Endecji z 1908r Dmowski uznawał, że o ile dla Rosji ziemie polskie są terytorium peryferyjnym, o tyle dla Niemiec utrzymanie ziem zaboru położonych "wewnątrz" państwa...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /3 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Październik 56 - Informacje Ogólne

  W lutym 1956 na XX Zjedzie KPZR w Moskwie Nikita Chruszczow wygłosił tajny referat, w którym ujawnił zbrodnie stalinizmu. Został wygłoszony na posie-dzeniu zamkniętym, jednak niebawem szczegóły były szeroko znane i komento-wane. Miał on ogromne znaczenie dla sytuacji w PZPR. Po śmierci w marcu 1956 r. w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /9 844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papież Jan Paweł II - Informacje Ogólne

  Urodził się w Wadowicach 18 maja 1920 roku. 20 czerwca 1920 roku został ochrzczony drugi syn Emilii i Karola Wojtyłów. Chłopiec otrzymał imiona Karol i Józef. Ojciec dziecka był zawodowym wojskowym. 13 kwietnia 1929 r rodziną wstrząsnęła śmierć matki. Z nauką Karol nie miał żadnych trudności. W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /3 936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA KAZIMIERZA ODNOWICIELA (1038 LUB 1039 - 1058)

  Następcą Mieszka II został jego syn - Kazimierz Odnowiciel.

  W 1038 lub 1039 r. książę czeski Brzetysław II uderza na Polskę, zajmuje Śląsk, z Gniezna do Pragi wywozi relikwię św. Wojciecha, Gniezno zostaje złupione. Taki obrót rzeczy był niepomyślny dworu cesarskiemu ani też księciu kijowskiemu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA MIESZKA II (1025 - 1034)

  Następcą Chrobrego został Mieszko II , który poślubił córkę Palatyna Renskiego- Rychezę i koronował się w tym samym roku. Koronacja ta jednak spowodowała pretensję pezostałych sukcesorów Bezpryma i Ottona. W początkowym okresie Mieszko II poprzez koronację usiłował kontynuować politykę ojca...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /2 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Polskie za Bolesława Chrobrego (992 - 1025)

  Po śmierci Mieszka władzę przejął jego syn z pierwszego małżeństwa - Bolesław (992 - 1025 ). Chrobry zaraz na początku swojej kariery musiał rozprawić się ze swoimi przyrodnimi braćmi, co uczynił jednocząc cele patrymonium pod swą władzę (wraz z macochą przegnał ich a doradców kazał oślepić...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /7 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Osmanów - Skutki podbojów osmańskich

  - zerwanie więzi gospodarczych z Azją

  - miasta włoskie straciły swoje kolonie nad Morzem Czarnym i w Grecji

  - poszukiwania nowej drogi do Indii

  - obawy przed przekroczeniem przez Turków Dunaju

  - pogarda dla barbarzyńskich Turków

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwo Osmanów - Państwo Osmanów w XV i początkach XVI w.

  Fundamentalnym elementem stworzonego przez Turków państwa była religia. Islam dzielił ziemie na dwie strefy: kraje muzułmańskie i zamieszkała przez niewiernych. Turcy jednak nie prześladowali wyznawców innych religii. Inni wyznawcy cieszyli się tolerancją religijną choć musieli płacić za to specjalną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /2 101

  praca w formacie txt

Do góry