Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  III Powstanie Śląskie - Informacje Ogólne

  III powstanie śląskie nastąpiło w sytuacji uwarunkowanej niepomyślnym wynikiem plebiscytu górnośląskiego, proniemieckim stanowiskiem Wielkiej Brytanii i Włoch oraz uporczywym dążeniem miejscowej ludności do zjednoczenia z niepodległym państwem polskim. Sprawa wybuchu powstania decydowała się podczas...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /16 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLEBISCYT NA GÓRNYM ŚLĄSKU

  Podstawową zasadą zastosowania plebiscytowych rozwiązań kwestii spornych obszarów w Europie po I wojnie było zwycięstwo zasady samookreślenia narodów nad doktryną prawnopaństwową o formalnej przynależności obszarów do poszczególnych państw.

  Decyzja o plebiscycie górnośląskim była wynikiem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /6 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PLEBISCYT NA WARMII I MAZURACH

  Plebiscyt na Warmii, Mazurach, a także Powiślu miał się odbyć (zgodnie z traktatem wersalskim) 11 lipca 1920r. Plebiscyt obejmował na Warmii 2 powiaty: olsztyński i reszelski; na Mazurach 8: ostródzki, niborski, szczycieński, jańsborski (piski), ełcki, olecki, lecki (giżycki), żądzborski (mrągowski);...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /3 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Plan Barbarossa

  Barbarossa Plan, nazwa niemieckiego planu napaści i prowadzenia wojny z ZSRR. Zatwierdzony przez A. Hitlera w grudniu 1940. Plan ten zakładał przeprowadzenie uderzeń lądowych i powietrznych wojsk niemieckich we współdziałaniu z armią fińską, rumuńską, węgierską, które miały doprowadzić do rozbicia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PKWN - Informacje Ogólne

  OKOLICZNOŚCI POWSTANIA PKWN

  ZAŁOŻENIA PROGRAMU MANIFESTU PKWN

  Armia Czerwona wyzwoliła spod okupacji hitlerowskiej w 1944 roku w czerwcu: Białoruś, część Litwy i Łotwy, oraz wschodnie tereny Polski.

  Były to dni przełomowe dla narodu polskiego.

  Na wyzwolonych terenach 21 lipca objął władzę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /2 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PISMO W STAROŻYTNYM EGIPCIE

  Najstarsze zabytki piśmiennictwa pochodzą z III tysiąclecia p.n.e., co nie wyklucza prawdopodobieństwa, iż Egipcjanie znali pismo już wcześniej. Pismo egipskie czyli hieroglify, należy do najstarszych na świecie. Hieroglify miały początkowo charakter obrazowy (ideograficzny), co oznaczało iż jeden znak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /5 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezuici - Informacje Ogólne

  Zakon Kościoła katolickiego założony przez byłego oficera, Hiszpana, I. Loyolę w 1534. Podstawą reguły zakonu uczynił surowe posłuszeństwo dogmatom i prawu kościelnemu, wyrzeczenie się wszelkiej wolności osobistej, bezgraniczne zaufanie do Kościoła i papieża, w myśl hasła: Sentire cum Ecclesia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /2 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie KEN - Czołowe postacie związane z KEN

  W 1783 KEN ogłosiła zbiór przepisów regulujących pracę szkół, których podstawy opracował H. Kołłątaj. Głównymi działaczami KEN byli: A.K. Czartoryski, I. Potocki, M. Poniatowski, A. Zamoyski, a współpracownikami: G. Piramowicz, H. Kołłątaj, K. Narbutt i A. Popławski.

  KEN istniała do połowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie KEN - Przeprowadzone reformy

  Akademię Krakowską i Wileńską poddano gruntownym reformom, zsekularyzowano programy nauczania i grono pedagogiczne, jako obowiązujący język wykładów wprowadzono język polski, rozbudowano badania matematyczno-przyrodnicze. Zmieniając ich nazwy na Szkołę Główną Koronną w Krakowie i Szkołę Główną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /1 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie KEN

  Utworzona na mocy uchwały Sejmu z 14 X 1773. Powstanie KEN wiązało się z kasacją zakonu Jezuitów, który skupiał w swych rękach całe niemal szkolnictwo Rzeczpospolitej. Na jej potrzeby przeznaczono majątki po skasowanym zakonie. Przejąwszy sieć szkół jezuickich i opierając się na ich funduszach KEN...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /caCpEr333 Dodano /21.10.2011 Znaków /463

  praca w formacie txt

Do góry