Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Polska Piastów w walce o jedność i suwerenność państwa w X - XII wieku

  Państwo polskie powstało w wyniku dokonanego przez Polan zbrojnego zjednoczenia wielu plemion. Plemiona te znacznie różniły się od siebie, zwłaszcza pod względem kulturowym i religijnym. Każde z nich wierzyło w innych bogów, praktykowało inne formy kultu. W związku z tym w nowopowstałym państwie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /9 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA OD SEJMU KONWOKACYJNEGO DO KONFEDERACJI BARSKIEJ

  W dobie Augusta III Wettina w Rzeczpospolitej o władzę rywalizowały 2 koterie magnackie : Potockich i Czartoryskich . Potoccy byli na usługach dworu francuskiego , Czartoryscy natomiast na usługach dworu petersburskiego . Mówiąc o koterii należy rozumieć ród magnacki i jego klientelę . Zarówno Potoccy jak...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /7 261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska od chrztu do rozbiorów

  POLSKA

  965 r. ślub Mieszka I z Dobrawą księżniczką Czeską

  966 r. chrzest Polski Dagome Ludex - oddanie pod opiekę papieską

  992 r. śmierć Mieszka I, na tronie zasiada Syn, Bolesław Chrobry

  1000 r. zjazd gnieźnieński

  1002 - 1018 r. wojny z Niemcami

  !018 r. pokój w Budziszynie - zdobycie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /17 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska Lewica podczas Drugiej Wojny Światowej

  Komunistyczne organizacje konspiracyjne przed powstaniem PPR

  W początkach okupacji rewolucyjny ruch robotniczy znalazł się w trudnej sytuacji politycznej w stanie dużego rozproszenia organizacyjnego. Wiadomo, iż w 1938 r. Na mocy decyzji Międzynarodówki Komunistycznej Komunistyczna Partia Polski została...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /29 843

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA I LITWA W DOBIE PIERWSZYCH JAGIELLONÓW

  1. Rządy Ludwika Andegaweńskiego (1370 -1382)

  Zgodnie z odpowiednimi układami panem i dziedzicem korony królestwa polskiego został Ludwik Andegaweński - siostrzeniec króla Kazimierza ( Są na to odpowiednie układy pomiędzy Kazimierzem Wielkim a Ludwikiem i zobowiązaniem Ludwika, że przyszły król nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tristan Dodano /25.10.2011 Znaków /12 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska a Niemcy w okresie wczesnopiastowskim

  Państwo polskie powstało z plemion zachodniosłowiańskich zamieszkujących terytorium między Karpatami a Bałtykiem w dorzeczu Odry i Wisły. Swe siedziby nad Wartą mieli Polanie, nad jeziorem Gopło - Goplanie, nad Wisłą - Wiślanie. Rdzeniem państwowości polskiej stało się państwo gnieżnieńskie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tristan Dodano /25.10.2011 Znaków /11 116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zewnętrzna Bolesława Chrobrego

  "Dwudziestego piątego maja roku Pańskiego 992-według niemieckiej kroniki-w dziesiątym roku panowania Ottona III... książę Mieszko, sędziwy już wiekiem i gorączką zmożony, przeniósł się z tego miejsca wygnania do wiekuistej ojczyzny, pozostawiając swoje państwo do podziału między kilku książąt."...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tristan Dodano /25.10.2011 Znaków /54 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zamorska Zygmunta Augusta

  W okresie wojny o Inf. Z.A. próbował stworzyć flotę król. Zatrudniał kaprów (kapitanów okrętów) którzy uzyskiwali pozw. Na rabunek i niszczenie floty nieprzyjaciela. Głównym ich zadaniem było zwalczanie żeglugi do Narwy, a więc działanie przeciwko Rosji. W 1568 r. król powołał Komisję Morską, która...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tristan Dodano /25.10.2011 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polityka zagraniczna Polski w okresie dwudziestolecia międzywojennego

  Polityka zagraniczna Polski po pierwszej wojnie światowej była bardzo trudna , gdyż jej położenie między dwoma wielkimi mocarstwami , które rywalizowały ze sobą między sobą , nie było najlepsze . Polska pod względem powierzchni w owym czasie znajdowała się na 6 miejscu w Europie zaraz po Związku...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tristan Dodano /25.10.2011 Znaków /24 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLITYKA ZAGRANICZNA OSTATNICH JAGIELLONÓW

  Na przeł. XV i XVI przedstawiciele dynastii Jagiellonów zasiadali na 4 tronach Europy : Kraków, Wilno, Praga, Buda (węg.później Budapeszt)

  W tym czasie władcą Polski i Litwy był Aleksander Jagiellończyk(1501 - 1506), natomiast władcą Czech i Węgier był Wł.Jagiellończyk.

  W tym czasie możemy mówić...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Tristan Dodano /25.10.2011 Znaków /3 871

  praca w formacie txt

Do góry