Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Polska w dobie rozbicia dzielnicowego

  Statut Krzywoustego był swego rodzaju konstytucją (ustawa zasadnicza). Regulował on sposób przejmowania władzy oraz kompetencje księcia princepsa zarówno w dziedzinie polityki zagranicznej jak i uprawnienia do sprawowania władzy w wewnątrz kraju.

  Rządy - sposób sprawowania władzy w ramach istniejących...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /7 561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w dobie panowania Bolesława Krzywoustego (1106 - 1138)

  Zgoda między braćmi i względna równowaga sił trwała do 1102 r. póżniej nastąpił konflikt między braćmi , Zbigniewem, króry był panem Wielkopolski, Kujaw i Bolesławem będącym panem dzielnicy Małopolski, Śląska, Ziemi Lubuskiej. Po śmierci Hermana Zbigniew otrzymał ojcową dzienicę Mazowsze, zaś...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /5 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska polityka zagraniczna przed wybuchem II Wojny Światowej

  Polska polityka zagraniczna przed wybuchem II Wojny Światowej

  1918 - 1925

  - bliskie stosunki z Francją, która chciała zainwestować kapitał

  1921r. Sojusz, w którym Francja gwarantuje bezpieczeństwo

  - Ententa zatwierdza polskie granice (1923r.)

  - 1925r. Układ w Locarno o nienaruszalności granic...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /5 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska po traktacie wersalskim

  1. Polityczna stabilizacja w Europie w II p XIX w nie sprzyjała realizacji dążeń niepodległościowych Polaków . Nie mogli oni samodzielnie przeciwstawiać się potęgom zaborców , nie mieli poparcia mocarstw. Dopiero skłócenie mocarstw rozbiorowych i znalezienie się Rosji , Austro- Węgier i Niemiec w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /4 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska pierwszych Piastów - Informacje Ogólne

  Około roku 1000 Polska, zwana jeszcze "państwem gnieźnieńskim", liczyła około miliona mieszkańców, żyjących na 250 tysiącach kilometrów kwadratowych. Niemal 2/3 powierzchni stanowiły nieprzebyte puszcze, a na terenach zamieszkanych gęściej przeważały pola uprawne i łąki. Najgęściej zaludnionymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /6 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska pierwszych Piastów - WŁADYSŁAW HERMAN

  Nowy władca zmienił całkowicie orientację w polityce zagranicznej i przeszedł do obozu cesarskiego, rezygnując z korony królewskiej. Władysław Herman rozdzielił pomiędzy swoich synów Wielkopolskę i Kujawy - dla Zbigniewa, a Kraków, Sandomierz i Śląsk - dla Bolesława. Sobie Władysław zostawił...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /1 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska pierwszych Piastów - KAZIMIERZ ODNOWICIEL

  Nowy król zdołał podporządkować sobie Małopolskę z Krakowem oraz opanował zrujnowaną Wielkopolskę. Kazimierz zdołał w 1047 r. podporządkować Mazowsze, w 1050 r. wyprawił się na Śląsk. Kazimierz nie zdołał odbudować metropolii kościelnej w Gnieźnie i nie odzyskał korony królewskiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska pierwszych Piastów - KRYZYS PAŃSTWA POLSKIEGO

  Zdobycze terytorialne przynosiły Polsce wiele korzyści, ale także były ciężarem dla reszty społeczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa było coraz mniejsze wraz ze wzrostem terenów Polski i nieustannych wojen, toczonych ze zmiennym szczęściem. Gospodarka panująca powszechnie oznaczała brak handlu między...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /1 170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska pierwszych Piastów - BOLESŁAW CHROBRY

  Bolesław Chrobry rozpoczął wyprawy na teren pogańskich Prus, patronował również misji chrystianizacyjnej, którą podjął w 997 r. wygnany z Pragi biskup Wojciech. Kiedy Wojciech zginął, Bolesław Chrobry wykupił jego zwłoki i umieścił je w Gnieźnie. W 1000 r. w Gnieźnie odbył się zjazd pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /2 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska pierwszych Piastów - PAŃSTWO MIESZKA I

  Historycznie pierwszym królem Polski był Mieszko I. Jednak w kronice Galla Anonima jest zapisane, że Mieszko miał poprzedników, którzy panowali w Gnieźnie, a byli to: Siemowit syn Piasta, Leszek i Siemomyśl. Polanie podporządkowywali sobie ziemie innych plemion w drodze podbojów, ale nie wiadomo, czy te...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /1 385

  praca w formacie txt

Do góry