Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Polska w okresie stalinowskim - TRZYLETNI PLAN ODBUDOWY

  Trzyletni plan odbudowy przyjęty na lata 1947 - 1949 miał "podnieść stopę życiową pracujących warstw ludności powyżej poziomu przedwojennego", środkami zaś do osiągnięcia tego celu miały być:

  a) wyrównanie szkód wojennych,

  b) scalenie ziem zachodnich i północnych z resztą kraju,

  c)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w okresie stalinowskim - PAŃSTWO A KOŚCIÓŁ KATOLICKI

  Potężną siłą moralną i społeczną był Kościół katolicki. W lecie 1945 powrócił do kraju uwięziony pod koniec wojny na terenie Francji przez hitlerowców, prymas Polski kardynał August Hlond. Podjęte przez Stolicę Apostolską kroki, mimo, że wyraźnie sprzyjające polskiej racji stanu źle zostały...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /2 394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w okresie stalinowskim - KONSTYTUCJA PRL

  26 maja 1951 roku Sejm Ustawodawczy powołał komisję pod przewodnictwem Bolesława Bieruta. Konstytucja Polski Ludowej uchwalona została 22 lipca 1952 roku - wnoszone przez następnych prezydentów poprawki i uzupełnienia nie zmieniły jednak jej stalinowskiego charakteru. Konstytucja stwierdzała, że Polska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w okresie stalinowskim - LOSY INNYCH PARTII

  Wybory odsunęły PSL od wpływu na bieg wydarzeń. Pod koniec września 1947 powstałą PSL - Lewica (Józef Niećko, Kazimierz Banach). Komuniści stają się coraz silniejsi - odbywa się nagonka na Stanisława Mikołajczyka, który przy pomocy marynarzy, w październiku wyrusza do USA. Do 1950 odbywały się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /382

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w okresie stalinowskim - POWSTANIE PZPR

  Po wyborach w 1947 PPR wysunęła hasła zjednoczenia ruchu robotniczego. Zjednoczenie to pojmowane było jako narzucenie całemu ruchowi robotniczemu ideologii komunistycznej, dlatego wymagało zniszczenia tożsamości PPS. PPS-owska wizja socjalizmu społecznego pozostawała w jawnej sprzeczności z PPR-owską...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /1 237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w okresie stalinowskim - MAŁA KONSTYTUCJA

  W lutym 1947 rozpoczął pracę Sejm Ustawodawczy. Prezydentem RP wybrano Bolesława Bieruta. Natomiast urząd premiera powierzono Józefowi Cyrankiewiczowi. 19 lutego ogłoszona została Mała Konstytucja - ustawa o ustroju i zakresie działania najwyższych organów RP. Utworzono nowy organ - Radę Państwa, której...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w okresie rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego

  Urodzony w 1732 r., syn wojewody mazowieckiego Stanisława Poniatowskiego i księżniczki Konstancji z Czartoryskich. Stolnik litewski. Królem został dzięki poparciu carycy Katarzyny II i stronnictwa Czartoryskich. Był człowiekiem światłym, wykształconym, mecenasem sztuki. Pierwsze lata jego panowania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /38 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w latach 1944 – 1945 - SPRAWA POLSKI NA KONFERENCJI POCZDAMSKIEJ

  Jednym z celów konferencji poczdamskiej było ustalenie granicy zachodniej państwa polskiego. 23 lipca przybyła do Poczdamu delegacja polska. Jej zdecydowana postawa i poparcie ze strony ZSRR rozstrzygnęło sprawę na korzyść Polski. Polska odzyskała:

  a) terytoria na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej,

  b)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /976

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w latach 1944 – 1945 - POWSTANIE TYMCZASOWEGO RZĄDU JEDNOŚCI NARODOWEJ

  Na konferencji jałtańskiej postanowiono powołać rząd polski w takim składzie, aby mógł być on uznany przez mocarstwa zachodnie, ponieważ istnienie dwóch rządów - jednego popieranego przez ZSRR i drugiego przez USA i Anglię prowadziło do konfliktów i uniemożliwiało wzięcie udziału Polaków w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w latach 1944 – 1945 - ZMIERZCH POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO, STYCZEŃ - SIERPIEŃ 1945

  19 stycznia 1945 roku rozkazem gen. Leopolda Okulickiego rozwiązana została Armia Krajowa. Okręg Białostocki odmówił wykonania rozkazu. Utworzona została dla dalszej walki organizacja "NIE" kierowana przez Emila Fieldorfa, a następnie płk Jana Rzepeckiego. Próby nawiązania kontaktu z władzami Polski...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /1 725

  praca w formacie txt

Do góry