Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Powstanie Krakowskie - Informacje Ogólne

  Plan tego powstania został zaplanowany za granicami zaboru. . Dokonała tego Centralizacja Towarzystwa Demokratycznego Polski . Tworzyli ją politycy , których sięgnęła Wielka Emigracja Termin wybuchu był wyznaczony na noc z 21/22 II 1846 r. Powstanie miało wybuchnąć równolegle na terenie trzech zaborów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /5 516

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Listopadowe - Informacje Ogólne

  Po 1815 r. rządy Rosji , Austrii , i Prus , mimo wielu obietnic składanych Polakom , nie zapewniły "rozwoju polskiej narodowości" ( w zakresie szkolnictwa i administracji ) , coraz ostrzej zwalczały wszelkie idee liberalne , dążenia postępowe i wolnościowe . Jedynie w zaborze rosyjskim sytuacja Polaków...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /11 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polskie partie polityczne po Powstaniu Styczniowym do 1914 roku w ujęciu trójzaborowym

  1. Zabór rosyjski

  W 1893 powstała Liga Narodowa, późniejsze Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, czyli partia dążąca do eliminacji wszystkich obcych narodowości w Polsce. Była to odpowiedź na ideologie propagowane w Niemczech i Rosji, czyli propagowanie państwa narodowego. Deklaracja czystości narodowej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /8 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE - Informacje Ogólne

  17 września 1939r. Rząd polski przekracza granicę i udaje się na emigrację. Zostaje jednak internowany przez rząd Rumuński współpracujący z Niemcami.Państwo polskie przestało istnieć. Tymczasem w kraju PPS czyli Polska Partia Socjalistyczna, działająca w podziemiu jako Wolność, Rowność...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /11 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKI CZYN LEGIONOWY W I WOJNIE ŚWIATOWEJ

  Polskie formacje zbrojne, zwane Legionami Polskimi utworzone zostały z inicjatywy prezesa Koła Polskiego, prezydenta Krakowa, doktora Juliusza Leo, za zgodą rządu i czynników wojskowych w Wiedniu. Uchwałę o utworzeniu dwóch Legionów - Zachodniego i Wschodniego podjęto 16 sierpnia 1914 na zwołanym w Krakowie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /8 636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska Złotego Wieku na tle europejskim

  Pozycja polityczna Polski XVI w.

  Polityka zagraniczna ostatnich Jagiellonów.

  Umocnienie pozycji Polski nad Bałtykiem.

  W 1466r.-pokój w Toruniu (kapitulacja Zakonu Krzyżackiego i zakończenie wojny trzynastoletniej).Z odzyskanych przez Polskę ziem powstały Prusy Królewskie.Zakon Krzyżacki stał się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /1 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska za pierwszych Piastów

  W 843r. Po zawarciu traktatu w Verdum nikomu nie znany skryba francuski spisał w Akwizgranie cenny i tajemniczy dokument "Geograf Bawarski". Zamieszczone w nim informacje stanowiły o istnieniach organizmów politycznych na ziemiach polskich zawierała opis terytorium plemiennych, głównie słowiańskich. W drugiej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /37 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska za dwóch pierwszych i za dwóch ostatnich Piastów

  Polska za Bolesława Chrobrego

  Bolesław Chrobry rozpoczął wyprawy na teren pogańskich Prusów, patronował misji chrystianizacyjnej, którą podjął się w 997r. biskup Wojciech. W czasie zjazdu gnieźnieńskiego w 1000 r., w którym brał udział cesarz Otton III ogłoszono fundację arcybiskupstwa oraz trzech...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /6 312

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POLSKA ZA CZASÓW BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO

  Państwo polskie było podzielone. Na Śląsku rządził Bolesław, w Wielkopolsce - Zbigniew. Duży wpływ na władzę mieli możnowładcy. Prawdopodobnie Zbigniew jako starszy wiekiem, wyznaczony także przez ojca, spełniał władzę zwierzchnią, ale taka sytuacja przetrwała zaledwie do 1106 r., kiedy to...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /8 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polska w okresie stalinowskim - PLAN SZEŚCIOLETNI

  Plan miał zostać zrealizowany w latach 1950 - 1955. zakładał przekształcenie całej gospodarki polskiej z małych nakładów pracy i środków (z ekstensywnej na intensywną). Był to przede wszystkim plan uprzemysłowienia Polski. Zakładano zwiększenie produkcji o 90%. Założenia planu zostały zmienione w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /772

  praca w formacie txt

Do góry