Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Porównanie Demokracji Ateńskiej i Republiki Rzymskiej

  ATENY (demokracja)

  1. Zgromadzenie wszystkich obywateli

  ( kworum 6 tyś. obywateli ).

  2. Publiczne dyskusje nad ustawami.

  3. Każdy obywatel miał władzę i miał prawo zabrania głosu, i zaproponowania uchwały.

  4. Powoływano Radę Pięciuset na jeden rok, kontrolowała między innymi pracę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /1 755

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównaj trzy pierwsze polskie konstytucje

  "Po dniu Trzeciego Maja w ratuszowej sali

  Zgodzonego z narodem króla fetowali

  Gdy przy tańcu śpiewano "Wiwat król kochany,

  Wiwat Sejm, wiwat naród, wiwat wszystkie stany!"

  Tak oto Jankiel wspomina maj 1791 roku. Wtedy to Sejm Wielki uchwalił, przygotowaną wcześniej przez obóz reformatorski skupiony...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /25 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównaj i oceń politykę wewnętrzną i zewnętrzną trzech Bolesławów z dynastii piastowskiej: Chrobrego, Śmiałego i Krzywoustego

  Oceniając politykę prowadzoną przez Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego oraz Bolesława Krzywoustego muszę wziąć pod uwagę cały okres wczesnopiastowski ( 966 - 1138) ponieważ tylko taki przedział czasowy w pełni zobrazuje nam motywy i konsekwencje ich działań. Dokładne lata panowania tych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /20 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomorze w polityce polskiej w X - XII wieku

  Pomorze jest to kraina historyczno-geograficzna obejmująca północną część Polski, położoną nad Morzem Bałtyckim ("po morze"). Nazwy Pomorza używano od wczesnego średniowiecza. Pierwotnie zasiedlone przez plemiona słowiańskie.

  Za czasów Mieszka I całość ziem pomorskich należała do Polski. Pod...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /7 612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POMORZE W POLITYCE PIASTÓW

  Mieszko I i Bolesław Chrobry rozpoczęli realizowanie polityki mor-skiej Polski przez włączenie w skład nowego państwa całego Pomorza, od ujścia Odry aż po ujście Wisły.

  W 972 roku margrabia niemiecki Hodon próbował siłą usunąć Mieszka I z Pomorza. Poprowadził w tym celu zbrojną wyprawę, która...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /13 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pomnik Wojciecha Bogusławskiego

  Teatr Narodowy, który słynie ze swojego prestiżu, swoją świetność przypisuje człowiekowi, który duszą i ciałem czuł jego odwieczną funkcję. Tym człowiekiem był Wojciech Bogusławski, założyciel oraz główny dyrektor Teatru Narodowego.

  Wojciech Bogusławski przyszedł na świat w 1757 roku, a...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /2 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Położenie klasy robotniczej

  Szybki rozwój przemysłu na ziemiach polskich i związany z tym wzrost liczebny klasy robotniczej spowodował, iż sprawa robotnicza wysunęła się na czoło zagadnień społecznych. Klasa ta składał się z drobnych rzemieślników, pracowników manufaktur, ludności wiejskiej i zdeklasowanej szlachty. Sytuacja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połączenie Włoch i Niemiec

  W XIX wieku w Europę ogarnęła rewolucja i wiele narodów zaczęło darzyć do niepodległości lub jak np. państwa niemieckie czy włoskie do zjednoczenie. Pierwsze próby zjednoczenia tych dwóch krajów zaczęły się w lata 40 XIX wieku podczas tak zwanej Wiosny Ludów.

  Państwa włoskie podczas Wiosny Ludów...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /33 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polskie siły zbrojne na zachodzie w II Wojnie Światowej

  Polskie Siły Zbrojne (PSZ) na Zachodzie , były to formacje wojskowe tworzone przez polski rząd emigracyjny poza krajem dla konty-nuowania walki zbrojnej przeciw hitlerowskim Niemcom u boku koalicji państw alianckich. PSZ na Zach. składały się z: wojsk lądowych, marynarki wojennej i lotnictwa z własnym...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /21 882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie styczniowe - Informacje Ogólne

  W Królestwie Polskim wielu ziemian wprowadziło oczynszowanie chłopów i przestawiało się na intensywny system uprawy , w coraz większym zakresie korzystano także z pracy najemnej , Ale w okresie między powstaniowym uczyniły to jeszcze nie wszystkie gospodarstwa , a poza tym chłopi chcieliby mieć własną...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /9 007

  praca w formacie txt

Do góry