Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Potyczki polsko - szwedzkie na Bałtyku w XVII w.

  W XVII w. Polska kilkakrotnie prowadziła wojny ze Szwecją, która rozwijała ekspansję na całe niemal wschodnie i południowe wybrzeże bałtyckie. W czasie tych wojen oprócz działań na lądzie toczyły się także zmagania na morzu, przy czym Szwedzi, mając liczniejszą flotę utrzymywali inicjatywę w swych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /7 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Potop szwedzki z II połowy XVII wieku

  Na przyczyny ataku Szwedów na złożył się w wyjątkowy wzrost ekspansywności Szwecji po wojnie 30 letniej z lat 1618-1648. Pozatym Szwecja obawiała się wzrostu Rosji na Bałtykiem, co mogło nastąpić w skutek wojny polsko-rosyjskiej z 1654r. Król polski już Jan Kazimierz używał obok tytułu króla...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /3 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POTOP SZWEDZKI W SANDOMIERZU

  W okolicy Sandomierza toczono liczne walki ze Szwedami. Jedna ze zwycięskich potyczek miała miejsce pod Opatowem, a pobliski zamek w Tudorowie został zdobyty przez Polaków. W Rudniku nad Sanem rośnie kilkusetletni dąb, pod którym w dniu ataku wojsk polskich na Szwedów wypoczywał szwedzki monarcha Karol X...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /1 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawy Polaków wobec utraty niepodległości w latach 1795 - 1864

  Na rok 1795 datowany jest III rozbiór Polski, oznaczający ostateczną utratę niepodległości przez nasz naród. Przez ponad sto następnych lat, rozdzielone ziemie polskie, pozostaną pod wpływem trzech zaborczych państw. Znamienny pozostaje fakt, że większa część społeczeństwa polskiego nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /28 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postawa polskiego społeczeństwa wobec polityki zaborców

  Polityka ugody z zaborcami.

  Młodzi konserwatyści krakowscy - "Stańczycy" - (Walerian Kalinka, Józef Szujski - historycy, Stanisław Tarnowski - historyk literatury, Stanisław Koźmian - publicysta) potępiali oni koncepcję zbrojnej walki o niepodległość i powstanie styczniowe. Twierdzili, że czynny opór...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /3 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POSTANOWIENIA W SPRAWIE POLSKI NA KONFERENCJACH WIELKIEJ TRÓJKI

  Listopad 1943r. Konferencja Wielkiej Trójki w Teheranie.

  Udział wzięli: ZSRR - Stalin; Stany Zjednoczone - Rosevelt; Wielka Brytania - Churchill. Stalin chciał, aby granica Polski z ZSRR przebiegała wzdłuż linii Curzona. Wstępnie zgodzili się na to pozostali. Jednocześnie zdecydowano o przesunięciu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /2 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postanowienia polityczne na kongresie wiedeńskim

  6. V. 1814r. Napoleon Bonaparte zrzeka się korony. Senat Francji ogłasza królem starszego brata Ludwika XVI, wstępuje on na tron jako Ludwik XVIII. 1. III. 1815r. Napoleon opuszcza Elbę i ląduje................

  Liczne oddziały opowiadają się za nim. 20. III Napoleon zajmuje Paryż (początek 100 dni...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /2 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postacie historyczne

  WALLENSTEIN Albrecht von - 1583-1634, od 1626 naczelny dowódca wojsk cesarskich w wojnie 30-letniej 1618-48; po licznych zwycięstwach pobity 1632 pod Lützen; posądzony o zdradę, zamordowany.

  CHMIELNICKI Bohdan Zenobi - ok. 1595-1657, hetman Ukrainy; przywódca powstania kozacko-chłopskiego przeciw...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównanie konstytucji PRL z konstytucją III RP

  Obie konstytucje różnią się w wielu, mniej lub bardziej ważnych punktach. Jednak rzeczą która od razu rzuca się w oczy jest wstęp.

  Wstęp do Konstytucji PRL:

  "Polska Rzeczpospolita Ludowa jest republiką ludu pracującego. Polska Rzeczpospolita Ludowa nawiązuje do najszczytniejszych postępowych...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /14 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porównanie Konstytucji marcowej i kwietniowej

  Konstytucja marcowa została ogłoszona 17 marca 1921 roku.

  -źródłem władzy jest naród

  -najważniejsze organy w państwie to parlament(sejm i senat),rząd z premierem, prezydent jako głowa państwa

  -powołane zostają niezawisłe sądy

  -rząd jest odpowiedzialny przed sejmem(parlamentem)

  -wszyscy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Wirgiliusz Dodano /26.10.2011 Znaków /2 975

  praca w formacie txt

Do góry