Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Powstanie Styczniowe - Stanowisko mocarstw

  Napoleon III i Palmerston potępili powstanie uważając je za zgubne dla Polaków. Doradzano jego likwidację i ugodę.

  Zwrot spowodował Otto Bismarck, który ofiarował pomoc Rosji i w lutym 1863 zawarł układ przewidujący wspólne działania przeciw Polsce. Wywołało to duże poruszenie w Europie. Napoleon...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Styczniowe - Wojna partyzancka

  Wobec przewagi wroga, walka była możliwa tylko przez samodzielne oddziały partyzanckie. W Krakowskiem oddział Langiewicza stoczył kilka zwycięskich potyczek (Staszowo, Pieksowa Skała). Większość sił powstańczych skupiła się wokół niego. Legenda Langiewicza spowodowała, że ogłoszono go dyktatorem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Styczniowe - Organizacja władz powstańczych

  Członkowie Rządu zamierzali się ujawnić na oswobodzonym terytorium. Nie mieli jednak przywódcy. Przez pierwsze dni powstania kierownictwo sprawowała komisja ze Stefanem Bobrowskim na czele. Wysłała ona swego emisariusza do Paryża z pismem powołującym gen. Ludwika Mierosławskiego, on niechętnie przyjął...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Styczniowe - Pierwsze walki

  W nocy 22 stycznia 6 tysięczna armia uzbrojona w 600 strzelb zaatakowało 100 tys. armię rosyjską. Zaatakowano 18 garnizonów i stoczono 33 potyczki. Przewaga była zbyt duża. Nie powiodły się próby zdobycia Płocka. Nie opanowano większych miast.

  Mimo przegranych powstańcy odnieśli sukces strategiczny...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Styczniowe - Manifest Tymczas. Rządu Narodowego

  W połowie stycznia 1863 r władze carskie przeprowadziły w W-wie pobór młodzieży do wojska ros. Większość z nich zdołała ukryć się w Puszczy Kampinoskiej. Tam tworzono oddziały. Komitet Centralny ogłosił termin powstania na 22 stycznia. W Manifeście ogłosił się Tym. Rz. Nar. oraz wzywał do walki...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /628

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Styczniowe - SKUTKI POWSTANIA

  - likwidacja resztek odrębności Królestwa Polskiego

  - represje Polaków i masowe zsyłki na Syberię, zintensyfikowanie rusyfikacji

  - straty ludnościowe, materialne i moralne

  - rozwój procesu uwłaszczeniowego, zapoczątkowanie tworzenia się nowoczesnego społeczeństwa

  - kolejna tragiczna rocznica...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Styczniowe - DYKTATURA ROMUALDA TRAUGUTTA I UPADEK POWSTANIA

  We wrześniu 1863 biali zostają ostatecznie obaleni, a dyktatorem powstania zostaje Białorusin Romuald Traugutt. Reorganizuje on wojsko, propaguje dekrety uwłaszczeniowe, dzięki czemu chłopi zaczynają przestępować do powstania. Niestety wojska rosyjskie zdobywają przewagę, Polacy ponoszę klęski m.in...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Styczniowe - DZIAŁANIA WOJENNE I PARTYZANTKA

  Ze względu na bardzo skromne zaplecze militarne oraz przewagę wojsk rosyjskich, powstanie styczniowe miało charakter wojny partyzanckiej. Z tego względu nawet niewielkie potyczki uznawano za bitwy. Do jednej z większych doszło pod Birżami, gdzie oddziały Zygmunta Sierakowskiego zostały rozbite przez wojska...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Styczniowe - DZIAŁANIE RZĄDU NARODOWEGO I INGERENCJA BIAŁYCH W POWSTANIE

  Naczelnikowi Warszawy, Stefanowi Bobrowskiemu, udało się zreorganizować powstańców, zorganizować zaopatrzenie i łączność. Wprowadził on też w życie dekret uwłaszczeniowy, odebrany jednak dość biernie przez chłopów. W lutym 1863 roku podpisana została prusko - rosyjska konwencja Alvenslebena o...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Styczniowe - WYBUCH POWSTANIA

  Wybuch powstania został przyspieszony na skutek ogłoszenia przymusowego poboru do wojska rosyjskiego (tzw. branki), obejmującego szczególnie zaangażowaną politycznie młodzież. W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie, a Komitet Centralny został przekształcony w Tymczasowy Rząd Narodowy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 156

  praca w formacie txt

Do góry