Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Poznań 1956

  W kwietniu 1956 roku załoga ZISPO zażądała obniżenia norm, podwyżek płacy i zmniejszenia opodatkowania. Obietnice poprawy nie zostały spełnione i stało się to przyczyną wydłużenia listy żądań.

  8 VI robotnicy na zebraniu w fabryce wagonów zdecydowali o przedstawieniu swoich żądań Ministerstwu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /2 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Wielkopolskie - Informacje Ogólne

  Dramatycznie przebiegała walka o granicę zachodnią . W Poznańskiem pozostawały uzbrojone wojska niemieckie. Było tam jeszcze sporo niemieckich urzędników. Polacy nie mieli pewności, czy Wielkopolska zostanie przyznana do Polski. Postanowili nie czekać, a sami rozstrzygnąć o przynależności do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /2 107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POWSTANIE WIELKOPOLSKIE - Znaczenie czynu zbrojnego Wielkopolan dla II RP odradzającej się w latach 1918 – 1921

  Wstęp.

  Urodziłem się 19 lat temu w Śremie, tradycyjnie w szpitalu. Mieścił się on wówczas na ulicy Powstańców Wielkopolskich. Rodzice przez długi czas mieszkali ze mną na tej samej ulicy. Tam stawiałem pierwsze kroki. Każdego pierwszego listopada zapalałem świeczkę na naszym cmentarzu pod pomnikiem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /19 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Warszawskie - Informacje Ogólne

  POWSTANIE WARSZAWSKIE (l.VIll-2.X. 1944).

  Podczas 63 dni bohaterskiej walki Polacy ponieśli ogromne straty: ok. 18 tyś. zabitych i ok. 25 tyś. rannych żołnierzy, ok , 150-200 tyś. ofiar spośród ludności cywilnej. W czasie walk powstańczych Niemcy zburzyli ok. 25% zabudowy miasta, a po ich zakończeniu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /4 596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie warszawskie i plan "Burza"

  Plan "Burza "

  Powstanie było częścią składowa planu "Burza" , akcji zbrojnej AK z 1944 r. . Akcja polegała na mobilizowaniu oddziałów podczas przesuwania frontu przez obszar państwa polskiego , i atakowania wojsk niemieckich w celu opanowania terenu przed wkroczeniem wojsk sowieckich .

  Powstanie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /21 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Styczniowe - Plusy i Minusy

  Powstanie dokonało całkowitego uwłaszczenia chłopów. Przyczyniło się do wewnętrznego wzmocnienia Polaków. Zjawisko to ujawniło się silnie zakorzenionymi więzami Polaków w trzech zaborach. Stanowiło przełomowy moment w tworzeniu się nowoczesnego państwa polskiego. Polacy wykazali gotowość do...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /870

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Styczniowe - Uwłaszczenie chłopów

  Rząd carski podjął działania mające na celu odciągnięcie chłopów od powstania. W marcu 1864 ogłosił uwłaszczenie chłopów w Królestwie. Była to wierna kopia manifestu RZ. N. Nadawała ziemię chłopom na własność i bez odszkodowań na rzecz właścicieli. Oficjalne odszkodowania przejął na siebie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Styczniowe - Za naszą i waszą wolność

  Sprawa polska nabrała rozgłosu i poparcia w całej Europie. Dzięki takiemu stanowiskowi, powstanie spotkało się z poparciem również Rosjan. Wielu z nich pomagało nam. Polski przedstawiciel zebrał w Rosji znaczne fundusze. Kilkuset ochotników, oficerów rosyjskich przekazywało mapy twierdz i topograficzne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Styczniowe - Walka o ciągłość powstania

  Powstanie stawało się demonstracją zbrojną. Pierwotne siły bardzo osłabły. Na pomoc przyszły oddziały z aust i prus. Były dobrze zorganizowane i dowodzone przez zawodowych oficerów. Początkowo wygrywały (dopóki nie zostały osaczone). Np. kompania Jeziorańskiego w Galicji - po 2 zwycięstwach musiał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powstanie Styczniowe - Organizacja powstańczego aparatu państwowego

  Polacy zachęceni do kontynuowania walki, odrzucili amnestię carską i drobne ustępstwa rezygnując z Rady Stanu, rad gubernialnych i powiatowych.

  "Biali" dążyli do likwidacji powstania, ale ostatecznie przyłączyli się do ruchu i weszli w skład Rządu Narodowego 10 maja. Niezależnie od składu, zachował...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gabriel Dodano /30.10.2011 Znaków /1 233

  praca w formacie txt

Do góry