Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Przebieg i skutki wojny secesyjnej

  12 kwietnia 1861 roku zbombardowano i zmuszono do kapitulacji Fort Sumter. Przywódcy republikańscy odebrali ten fakt jako wypowiedzenie wojny.

  Siły po obu stronach były bardzo nierówne. Stany południowe nie mogły wystawić takiej samej liczby wojska co północne, jednak żołnierze południowi mieli...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /3 326

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prusy - XVIII wiek

  Prusy były państwem drugorzędnym: aż do 1657 (podpisanie traktatu welawskiego) pozostawała pod lenną zwierzchnością Korony Polskiej, brandenburska część monarchii wchodziła w skład Rzeszy Niemieckiej i z tego tytułu posiadała ograniczoną suwerenność, w wojnie 30-letniej armie austriackie i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /2 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prusy w I połowie XVIII wieku

  W 1688 roku zakończył swój żywot Fryderyk Wilhelm. Nie bez przyczyny zwano go wielkim elektorem. To właśnie on stał się twórcą państwa, dla którego przyjęto nazwę Prusy. W okresie swoich rządów przyłączył do kraju Pomorze Wschodnie (tzw. Hinterpommem) oraz sekularyzowane biskupstwa w Halderzstadzie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /15 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próby zjednoczenia państwa Polskiego w okresie rozbicia dzielnicowego

  Od połowy XIII w. a więc od okresu w którym rozbicie dzielnicowe doszło do szczytu, zaczęły narastać tendencje ku odbudowie jednolitego państwa. Wywodziły się one zarówno z przesłanek gospodarczych, politycznych i kulturalnych. Rozwój stosunków gospodarczych doprowadził do wzmożenia kontaktów między...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /1 869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próby reform w Rzeczypospolitej do 1788 roku

  Końcowe lata panowania Augusta III Sasa gwałtownie pogłębiły rozkład Rzeczypospolitej. Wewnatrz państwa coraz częściej dostrzegano konieczność przeprowadzania reform ustrojowych. Wobec bezwolnego króla rządy sprawowali karierowicze z wszechwładnym ministrem saskim Henrykiem Bruhlem i jego zięciem...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /3 881

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procesy integracyjne w Europie

  Integracja w Europie Zachodniej zapoczątkowana została w roku 1951.Jest to data utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Cel był jasny: integracja tych części przemysłu państw członkowskich. 6 lat później w Rzymie podpisane zostały traktaty o powołaniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /17 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces przejmowania władzy przez komunistów w latach 1943 / 1944 do 1945

  Po pakcie Ribbentrop-Mołotow komuniści znaleźli się w całkowitym impasie, nie wiedzieli jak się zachować, ale nie protestowali a na terenie okupacji sowieckiej współpracowali jawnie z okupantami i służyli pomocą sowieckiej policji. Współpraca ta trwała nadal także i wówczas gdy okazało się, ze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /19 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ DEMOKRACJI SZLACHECKIEJ ZA PANOWANIA JAGIELLONÓW

  Schyłek średniowiecza przyniósł Polsce nie tylko wiele sukcesów w walce o pozycję w Europie, ale zapoczątkował problemy, które stały się treścią życia politycznego następnego okresu, kiedy w Polsce musiała konfrontować swą ideologię polityczną i siły z dążeniami Habsburgów, Francji, Moskwy i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /30 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy międzynarodowe Azji Południowo - Wschodniej

  Traktat sajgoński z1862 roku, który dał Francji pierwsze nabytki terytorialne w Wietnamie, dopiero zaczynał prawdziwą ekspansję tego mocarstwa. Umacniając panowanie na południu kraju, Francja skierowała swą uwagę na część środkową oraz północną.

  W owym czasie niezwykle pomocne okazały się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /5 892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy Królestwa Polskiego przed wybuchem powstania styczniowego

  Wśród uczącej się młodzieży wyraźny był pęd do nauki i pracy społecznej. Część jej czołowych działaczy z Edwardem Jurgensem na czele, reprezentowała pogląd, że rewolucję i walkę należy odłożyć do czasu, gdy załatwiona będzie sprawa włościańska, oświecony chłop zaś stanie się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /31.10.2011 Znaków /2 007

  praca w formacie txt

Do góry