Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  PRZEMIANY RELIGIJNE W EUROPIE W XVI WIEKU. POSTAWY WŁADCÓW I KOŚCIOŁA

  W drugiej połowie XV wieku nastąpił wzrost zamożności społeczeństwa, zaczęły upowszechniać się formy gospodarki rynkowej opartej na pieniądzu. Jednocześnie wzrostowi zamożności towarzyszyło poczucie winy. Ludzie bali się, że osiągany majątek będzie przeszkodą do życia wiecznego - zbawienia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /21 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiany ideowe pod koniec XIX w.

  Pod koniec XIX w. największe znaczenie zdobyły dwie kwestie społeczne: robotnicza i narodowa. W 1864 r. Utworzono Międzynarodowe Stowarzyszenie Robotnicze (I Międzynarodówka). Początek jego istnienia zdominowany był przez rywalizacje między marksistami a anarchistami, z których zwycięsko wyszli marksiści...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /2 971

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiany gospodarze, polityczne i społeczne w Polsce w latach 1981 - 2000

  W nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku w Polsce wprowadzono stan wojenny.

  Wojsko zablokowało dojazdy do miast, przerwano połączenia telefoniczne. Zamknięto przejścia graniczne, porty i lotniska. W telewizji i radiu transmitowano przemówienie

  generała Wojciecha Jaruzelskiego o podjęciu decyzji wprowadzenia...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /7 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiany gospodarcze i społeczne na ziemiach polskich w II polowie XIX wieku pod zaborem rosyjskim

  Likwidacja utrzymującej się od kongresu wiedeńskiego odrębności Królestwa, przeprowadzona po stłumieniu powstania styczniowego, pozostawała w ścisłym związku z procesem unifikacji imperium rosyjskiego oraz ograniczania tych zdobyczy, jakie stanowiły rezultat porażki caratu w wojnie krymskiej, a w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /38 803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przełomowe momenty polityczne w dziejach Polski (lata 1944 - 1989)

  Na przestrzeni 45 lat w polskiej polityce miało miejsce wiele ważnych zdarzeń, począwszy od utworzenia PKWN, do obrad okrągłego stołu w 1989r.

  PKWN. Pierwszym przełomowym momentem w dziejach polityki polskiej jest utworzenie Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (PKWN). Wszystko miało miejsce, gdy na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /20 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przejście od mitologii do nauki

  W czasach starożytnych nie było nauki. Świat objaśniano jedynie mitologicznie- Bóg tak chce- tak musi być. To Bóg i nic więcej , był podstawą wszystkiego co dzieje się na Ziemi. Jest on prekursorem, konstruktorem i wykonawcą wszelkich procesów ziemskich. Kiedyś wreszcie starożytni Grekowie przeszli od...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /2 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegląd wojen - Wojna siedmioletnia

  W 1 dzień przed wybuchem wojny, sytuacja między Fr. a Ang. uległa zmianie. Przewaga Prus ułatwiła zbliżenie się dynastii Burbonów i Habsburgów. Traktat fr-austr zburzył dotychczasowy system przymierzy. Ostatecznie powstały 2 bloki sojusznicze: ang i prus oraz fr austr Rosji i Saksonii. Dyplomacja austr...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /1 674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegląd wojen - Wojna o sukcesję austriacką

  Gdy Maria Teresa w 1740 r wstąpiła na tron, sąsiedzi Austrii ułożyli plan likwidacji monarchii habsburskiej. Prusy miały dostać Śląsk dolny, Saksonia- Śląsk górny, cz Austrii dolnej i Moraw, Bawaria- Czechy, Austria górna i Tyrol. Francja chciała osadzić na tronie czeskim władcę Bawarii, by przerwać...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegląd wojen - Wojna hiszpańska

  Przeciwko Hiszpanii i Francji walczyły: Austria, xiestwa niemieckie, Anglia, Niderlandy. Początkowo sukcesy odnosiła Francja, po 1704r zaczęły się niepowodzenia. Wojnę skończył pokój w Utrechcie 1723 i Rastatt 1714. Francja nie zdobyła żadnych posiadłości hiszpańskich. Hiszpania straciła znaczne...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przegląd wojen - Wielka wojna północna (1700 - 1721)

  Piotr I wszedł w sojusz z Saksonią, Danią i Brandenburgią. Chciał doprowadzić do rozbioru bałtyckich posiadłości szwedzkich. August II miał otrzymać Inflanty, Rosja uzyskała by tereny w Ingrii i Estonii. Król szwedzki okazał się groźnym przeciwnikiem. W 1700 w bitwie pod Narwą żołnierze Karola XII...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /946

  praca w formacie txt

Do góry