Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Przyczyny powstania Kościuszkowskiego

  Po II rozbiorze państwo było tzw. buforowe tzn. b.małe. Pozostało kwestią czasu kiedy będzie kolejny rozbiór Polski.

  Nastąpił ogromny kryzys-upadek gosp, Warszaw stała się najdroższym państwem w Europie

  Przygotowania powstania

  Szczególnie zła dla kraju była działalność ambasadora ros...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /901

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny polityczne, wojskowe i gospodarcze klęski wrześniowej

  Na klęskę wrześniową złożyło się wiele czynników , z których przyczyny politycznej natury leżały w polityce zagranicznej rządu sanacyjnego , powodującej faktycznie polityczne i militarne osamotnienie Polski w walce z najazdem hitlerowskim. Jej sojusznicy - Anglia i Francja dopiero 3 września w...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /5 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCZYNY I SKUTKI WIELKICH ODKRYĆ GEOGRAFICZNYCH

  Przyczyny

  1. Polityczne

  - Ambicje poszczególnych państw i ich mieszkańców do zdobycia nowych terenów

  - Współzawodnictwo panujących w odkrywaniu nowych lądów

  2. Gospodarcze

  - Niedobór drogocennego kruszcu w Europie

  - Trudności handlu z Indiami po opanowaniu Bliskiego Wschodu przez Turków

  - Kryzys...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /2 266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny i skutki II Wojny Światowej

  I. PRZYCZYNY

  Wybuch II wojny światowej był uwarunkowany różnorodnymi czynnikami. Traktaty pokojowe zawarte po I wojnie światowej nie tylko nie usunęły istniejących między poszczególnymi państwami sprzeczności, ale spowodowały nowe, przede wszystkim między Niemcami, Włochami i Japoniom, których nie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /7 819

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny i okoliczności odzyskania niepodległości przez Polskę

  Mołotow nazwał ją "potwornym bękartem traktatu wersalskiego". Stalin mówił o niej jako o "przepraszam za wyrażenie państwie". David Lloyd George - o "defekcie historii", Hitler o " państwie sztucznie poczętym". Dla J.M. Keynesa, teoretyka współczesnego kapitalizmu była "ekonomiczną niemożliwością...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /9 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewrót na Kubie

  Kuba stanowiąca kiedyś kolonię hiszpańską, uzyskała niepodległość w 1898 roku dzięki amerykańskiej pomocy wojskowej. Mimo oficjalnie obowiązującej demokratycznej konstytucji kolejne rządy kuby miały charakter dyktatorski. Dominującą postacią życia politycznego Kuby był od lat 30-tych płk...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /10 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewrót majowy

  Przygotowania do przejęcia władzy przez Józefa Piłsudskiego i jego zwolenni-ków trwały w wojsku od dłuższego czasu. Przyczyny przejęcia władzy przez Józefa Piłsudskiego: chwiejna sytuacja polityczna, zmiany rządów, partyjniac-two, nadmierna dominacja parlamentu nad innymi instytucjami - sejmokracja...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /3 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewroty w Polsce

  W lutym 1956 roku na XX Zjeździe KPZR w Moskwie Nikita Chruszczow wygłosił tajny referat, w którym ujawnił zbrodnie stalinizmu. Został wygłoszony na posiedzeniu zamkniętym, jednak niebawem szczegóły były szeroko znane i komentowane. Miał on ogromne znaczenie dla sytuacji w PZPR. Po śmierci w marcu 1956r...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /24 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiany XIX i XX w.

  1. Kolonie - zamorskie posiadłości danego państwa .

  2. Korzyści z posiadania kolonii:

  a. rynek zbytu dla towarów niższej jakości

  b. eksploatacja bogactw

  c. nabywanie taniej siły roboczej

  d. tworzenie baz wojskowych

  e. przywożenie produktów spożywczych ( kawa , herbata, owoce południowe itd. )...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /8 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemiany społeczno - gospodarcze na ziemiach polskich w latach 1831 - 1848

  ZABÓR ROSYJSKI :

  Po upadku powstania listopadowego car przystąpił do polityki represji : książę Iwan Paskiewicz został mianowany księciem warszawskim i przyznano mu stanowisko namiestnika Królestwa Polskiego; Królestwo obciążono kontrybucją na utrzymanie 100 tys. armii rosyjskiej; przywódców powstania...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Teofil7777 Dodano /01.11.2011 Znaków /11 200

  praca w formacie txt

Do góry