Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Święty Wojciech (około 955 - 997 roku)

  Święty Wojciech (około 955-997 roku) był od 982 roku biskupem w Pradze. Pochodził z książęcego rodu Sławnikowiców. Wypędzony z Czech w 995 roku, udał się do Rzymu. W 996 roku przybył do Polski. Bolesław Chrobry, obawiając się konfliktów bezkompromisowego biskupa ze świeżo schrystianizowanymi...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /02.11.2011 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZKOLNICTWO - Informacje Ogólne

  Stanisław Konarski (1700-1773) - prekursor szkolnictwa zreorganizował szkolnictwo pijarskie (był pijarem). W 1740 r. założył Collegium Nobilium - szkoła dla synów bogatych szlachciców, patriotyczne wychowanie w duchu patriotycznych obowiązków. Główne reformy Konarskiego:Wprowadził przedmioty ścisłe...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /02.11.2011 Znaków /4 900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEATR - Informacje Ogólne

  Inicjatorem, twórcą Teatru Narodowego był Stanisław August Poniatowski. Teatr Narodowy - reprezentacyjny teatr Polski, powstał w Warszawie w 1763 r., jako pierwszy teatr stały, zawodowy, publiczny, grający po polsku. Został otwarty 19. XI. 1765 r. Z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego. W teatrze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /02.11.2011 Znaków /2 351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PUBLICYSTYKA - Informacje Ogólne

  Pierwszy numer "Monitora" ukazał się 21. III. 1765 roku. Od tego czasu - 2 razy w tygodniu, do końca 1785 r. Fundatorem był król Stanisław August Poniatowski, a redagowali go A. K. Czartoryski, I. Krasicki, F. Bohomolec, A. Naruszewicz i wielu innych. Poruszał on wiele istotnych spraw: formy - eseje...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /02.11.2011 Znaków /2 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształtowanie się demokracji szlacheckiej w Polsce

  Po śmierci Władysława Jagiełły najważniejszym urzędnikiem w kraju stał się Zbigniew Oleśnicki, zwolennik uzależnienia Litwy od Korony, przedstawiciel oligarchii kościelnej. Jego rządu cieszyły się nadmierną popularnością u szlachty, która na kolejnych zjazdach w latach 1434 i 1435 ostro...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /02.11.2011 Znaków /15 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przywileje szlacheckie

  SZLACHTA

  W Polsce nie było prawnego podziału na utytułowaną arystokrację "panów" i niższą szlachtę:

  1. gołota - zajmowała najniższą pozycję; była to szlachta nie posiadająca ziemi; w XVI w. często żyjąca w miastach i trudniąca się lichwą, kupiectwem lub rzemiosłem, z czasem wstępująca na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /02.11.2011 Znaków /7 285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny, przebieg i skutki wojen ze Szwecją w XVII wieku

  Na początku XVII wieku rozpoczęła się historia trwających kilkadziesiąt lat wojen polsko-szwedzkich. U podłoża tego konfliktu stanęły początkowo spory dynastyczne. Pacta Conventa zobowiązywały króla Zygmunta III do przyłączenia północnej Estonii (części Inflant) do Polski, czego nie uczynił po...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /02.11.2011 Znaków /12 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny, wybuch i przebieg reformacji w Niemczech

  Na przyczyny reformacji w Niemczech złożyły się rozkład wewnętrzny Kościoła, dość niski poziom intelektualny i moralny duchowieństwa. Zeświecczony tryb życia duchownych, wzrastająca obojętność religijna. Kościół był wielkim panem feudalnym (posiadał duże majątki, ściągał dziesięcinę)...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /02.11.2011 Znaków /3 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny wybuchu, przebieg i skutki pierwszej wojny światowej

  Pierwsza wojna światowa była całkowicie odmiennym konfliktem zbrojnym od wcześniej spotykanych w historii świata.Różniła się na przykład pod względem rozmiarów pola walki,gdyż walki toczyły się praktycznie w całej Europie,oraz w Azji i Afryce.Była o wiele okropniejsza niż wcześniejsze...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /02.11.2011 Znaków /14 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny wybuchu powstania Chmielnickiego

  Po 1569 roku, po unii lubelskiej na Ukrainie (Siczy Zaporoskiej) kształtowała się złożona sytuacja społeczna, religijna i narodowościowa. Szczególnie nasilił się ucisk pańszczyźniany, przy czym chłopi ukraińscy z taką formą ucisku spotkali się pierwszy raz. W następstwie tego nasiliły się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Onufry Dodano /02.11.2011 Znaków /2 154

  praca w formacie txt

Do góry