Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - "Testament" Bolesława Krzywoustego

  Na kilka lat przed śmiercią Bolesława Krzywoustego została sporządzona ustawa sukcesyjna powszechnie nazywana testamentem. Nie była ona jednak aktem ostatniej woli Bolesława. Była na tyle ważna, że miało ją umocnić zatwierdzenie papieskie. Wbrew pozorom "testament" ten miał zapobiec rozdrabnianiu...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /1 748

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój i upadek państwa karolińskiego

  Państwo karolińskie trwało w latach 496 - 843 n.e.

  Założone zostało przez Chlodniga z plemienia Franków, który został pierwszym królem państwa Franków, przyjął chrzest. Pyło to pierwsze państwo chrześcijańskie.

  Panowały w nim kolejno dwie dynastie - Merawingów i Karolingów. Pierwsza z nich...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /2 828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój folwarku pańszczyźnianego w Polsce

  Folwark pańszczyźniany to wielkie gospodarstwo rolne (szlacheckie) oparte na pańszcyźnianej pracy chłopa, przymusowej i bezpłatnej nastawionej na eksport. Rozwój folwarku pańszcyźnianego w Polsce był uwarunkowany czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Geneza folwarku pańszcyźnianego w Polsce wiązała...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /4 153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój demokracji szlacheckiej

  Ważne przemiany dokonały się w XIII wieku w strukturze społeczeństwa polskiego.

  Ich istotą był proces niwelacji różnic w grupach społecznych podporządkowanych prawu książęcemu i równocześnie wytwarzania się większych grup typu stanowego. Przez pozyskiwanie ogólnych przywilejów grupy te coraz...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /16 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzeci rozbiór Polski - Znaczenie rozbiorów

  Trzeci rozbiór wymazał Rzeczpospolitą z map Europy. Z państwa polsko-litewskiego, liczącego w połowie XVIII wieku około 725 tys. km kwadratowych i 12,2 miliona mieszkańców Rosja zagarnęła w sumie 62% terytorium i 45% ludności, Prusy - 20% ziem i 23% ludności, Austria - 18% terenów i 32% populacji...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /1 131

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzeci rozbiór Polski

  Jeszcze w trakcie walk Rosja, Austria i Prusy starały się zająć jak największe tereny. W 1795 roku podpisano porozumienie rozbiorowe. Prusy uzyskały większą część Mazowsza z Warszawą i tereny Litewski po Niemen. Austria zdobyła resztę Małopolski z Krakowem i Lubelszczyznę po Pilicę i Bug. Tereny na...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drugi rozbiór Polski - Tadeusz Kościuszko

  Na wieść o zwycięstwie pod Racławicami w Warszawie 17 kwietnia 1794 roku wybuchło powstanie. Żołnierze, rzemieślnicy i lud miasta pod wodzą szewca Jana Kilińskiego uderzył na ambasadę i garnizon rosyjski - po dwóch dniach pozostałe niedobitki wojsk rosyjskich opuściły miasto. Wilno zostało opanowane...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /1 593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drugi rozbiór Polski - Insurekcja Kościuszkowska

  Drugi rozbiór Polski i rządy targowiczan wywołały w kraju falę niezadowolenia. Rodacy nie pogodzili się z utratą tak wielkich obszarów. Patrioci w kraju jak i za granicą przygotowywali powstanie przeciw zaborcom. Przywódcę insurekcji widziano w Tadeuszu Kościuszce - bohaterze wojny o niepodległość...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /1 447

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Drugi rozbiór Polski - Rzeczpospolita w okresie rozbiorów

  Po przegranej wojnie w obronie Konstytucji 3 maja w 1792 roku król Stanisław August Poniatowski przystąpił do konfederacji targowickiej. Została ona stworzona w 1791 roku przez hetmanów Potockiego, Rzewuskiego i Branickiego i miała na celu obronę starego porządku przy pomocy carycy rosyjskiej Katarzyny II. W...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie państwa polskiego

  Druga połowa XII i cały wiek XIII określany jest w dziejach Polski jako czas rozbicia dzielnicowego lub rozdrobnienia feudalnego. Okres ten zapoczątkowany został wraz ze śmiercią Bolesława Krzywoustego w 1138 roku, który na mocy wydanej przez siebie, jeszcze za życia, ustawy sukcesyjnej zwanej powszechnie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Gwidon Dodano /03.11.2011 Znaków /12 258

  praca w formacie txt

Do góry