Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Zjednoczenie państwa polskiego przez Władysława Łokietka

  Władysław Łokietek powrócił do Polskli przy wojskowej pomocy węgierskiej. Oparcie zdobył najpierw w ziemi sandomierskiej, gdzie zapewne przygotował sobie jakieś punkty oporu i uzupełnił swoją siłę zbrojną po części miejscowym rycerzom, a po części ludnością wieśniaczą. Bunt rycerstwa dzielnicy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /1 678

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Królewskie rządy Wacława II i ich upadek

  Królewskie rzay Wacława II opierały się na jego znacznej sile militarnej i namiestniczych urzędach stanowych. Wacławowi przypisywano wytępienie rabusiów. W konflikt z Wacławem popadli: książęta kujawscy, dobrzyński, a prawdopodobnie również Bolko płocki. Książę kujawski Leszek, który szukał...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Królestwo Przemysła II i jego upadek

  Swoją rezygnację z Krakowa i Sandomierza na rzecz Czech traktował zapewne Przemysł II jako konieczność, bo już pos ukcesach Wacława II z 1292r. uznał tę rezygnację za nie wiążącą. Być może w związku z pogłoskami na temat starań Wacława II o koronę polską, Przemysł wszczął także takie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /2 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Roszczenia Przemyślidów do Krakowa

  Z pretensjami do dzielnicy krakowskiej wystąpił Wacław IIz dynastii Przemyślidów. Według tradycji czeskiej zapisu tej dzielnicy (zapewne razem z sandomierską) na jego rzecz dokonała wdowa po Leszku Czarnym, a ciotka Wacława, Gryfina. W świetle polskiego prawa dynastycznego zapis taki - jeśli faktycznie...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /3 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Książęta polscy wobec idei zjednoczenia Polski u schyłku XIII wieku

  Od dawno domyślano się, że Leszek Czarny, Henryk IV Probus, Przemysł II i Henryk głogowski, zawarli porozumienie co do kolejnej wzajemnej sukcesji dzielnicy krakowskiej, czy może również ich dzielnic dziedzicznych. Pogląd ten, oparty jedynie na wnikliwej analizie następstwa wypadków, został...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /1 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Ku zjednoczeniu Polski

  Przemiany gospodarczo-społeczne Polski XII wieku stworzyły warunki, w których zjednoczenie Polski było konieczne. Rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej tworzył więzi ekonomiczne o charakterze wczesnych rynków lokalnych, ale również i więzi handlowe o szerszym zasięgu, wykraczające poza granice...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /2 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Podziały polityczne w dzielnicy kujawsko - mazowieckiej

  Jeszcze za życia Konrada mazowieckiego zarysował się podział jego księstwa na część kujawską, którą oddał w 1233 roku pod władzę swego syna, Kazimierza, oraz mazowiecką, w której władzę powierzył drugiemu synowi, Bolesławowi. Świeżo oderwaną przez siebie od Krakowa ziemię łęczycko-sieradzką...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /1 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Wielkopolska pod rządami synów Władysława Odonica

  Przemysł I i Bolesław Pobożny rządzili najpierw przez wiele lat Wielkopolską wspólnie. Z czasem przeważyło dążenie do podziału Odonicowej spuścizny. Bracia trzykrotnie dzielili ją miedzy sobą. Za trzecim razem Przemysł uzyskał część zachodnią z ośrodkiem w Poznaniu, a Bolesław część...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Postępy rozbicia dzielnicowego na Śląsku

  Samodzielne rządy śląskie Bolesława Rogatki trwały niespełna 6 lat, kiedy do udziału we władzy musiał dopuścić młodszego brata, Henryka III, a z kolei wydzielić mu osobne księstwo (1248). Była nim zachodnia część Śląska, gdy wschodnią z Wrocławiem zachował Bolesław dla siebie. W parę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /3 239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Małopolska pod rządami Bolesława Wstydliwego

  Rządy królewskie Konrada mazowieckiego trwały do 1243r., kiedy to książe ten został wypędzony z Krakowa i pokonany w bitwie pod Suchodołem. Na opuszczony tron wprowadzono Bolesława Wstydliwego. Główną rolę w tym epizodzie dziejowym odegrał znowu przedstawiciel potężnego grodu Gryfitów, wojewoda...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /2 324

  praca w formacie txt

Do góry