Liceum /26 934 prac/

 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Dalsze postępy osadnictwa wiejskiego

  W XIV w. Polska była terenem bardzo pomyślnego rozwoju gospodarki towarowo-pieniężnej. Przyczynił sie do tego dorobek stulecia poprzedniego. Czynnikiem zewnętrznym przyspieszającym rozwój był odpływ ku wschodowi kapitałów z Europy zachodniej, przeżywającej właśnie kryzys feudalnej struktury ekonomii i...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Przemiany w ustroju państwowym

  Państwo polskie w XIIIw. składało się w zasadzie z wielu od siebie wzajemnie niezależnych państewek. Zwierzchnia władza pryncepsa przestała praktycznie istnieć już za Kazimierza Sprawiedliwego, mimo teoretycznych aspiracji wielkoksiążęcych tego władcy. Leszek Biały podtrzymywał często tytuł...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Początki społeczeństwa stanowego

  Ważne przemiany dokonały się w XIIIw. w strukturze społeczeństwa polskiego. Ich istotą był proces niwelacji różnic w grupach społecznych podporządkowanych prawu książęcemu i równocześnie wytwarzania się większych grup typu stanowego. Przez pozyskiwanie ogólnych przywilejów grupy te coraz bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /1 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Rozwój miast

  Okres intensywnego rozwoju miast ukazany zostaje dużym postępem społecznego podziału pracy. W osadach, do których dołączają podgrody, szybko rozwija się rzemieślnictwo. Upowszechniło się znaczenie pieniądza, a zatem także wymiany. Pojawiają się rzemieślnicy zawodowi. Osadami takimi zwykle...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /2 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Rozwój osadnictwa wiejskiego na prawie czynszowym

  Proces tworzebia się wielkiej własności ziemskiej i dążenie do intensyfikacji produkcji rolnej nie mogły się obejść bez wewnętrznej przebudowy tej własności, bez wcześniejszych form osadnictwa. Już w XII wieku wykształcił się "obyczaj wolnych gośći", który był wczesną postacią dzierżawy...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /4 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Walka o immunitet

  Naturalną konsekwencją rozwoju własności feudalnej była walka o immunitet, czyli wyłączenie tej własności z systemu świadczeń na rzecz władzy publicznej, a w drugiej kolejności spod władzy sądowej panującego. Kulminacja rozwoju immunitetu w Polsce przypada na wiek XIII, głównie na jego połowę...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Rozwój wielkiej własności Ziemskiej

  Rozbicie dzielnicowe sprzyjało wzrostowi politycznej roli feudalów świeckich i duchownych, a zarazme powiększeniu się ich posiadłości. W coraz większym stopniu podstawą ich społecznej pozycji i politycznego znaczenia stawała się ziemia. Uzyskiwali oni nadania ziemskie od monarchów, ale i na obszarach...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Kultura Polski w X - XII w.

  Rozwój kultury w tych wiekach był bardzo nierównomierny w różnych warstwach społecznych. Ludność wiejska pozostawała właściwie wciąż pogańska, mimo przyjęcia nowej wiary. Jeszcze długo w nowej religii mieściły się stare treści. Nie wszyscy byli objęci organizacją kościelną, bowiem była ona...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /3 683

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Problem krzyżacki po 1309 r.

  Zabór Pomorza przez Krzyżaków uświadomił Polsce grożące od pólnocy niebezpieczeństwo, jakim był właśnie zakon. Król Łokietek złożył w Awinionie skargę na Krzyżaków. Papież wyznaczył sędziów, którzy mięli rozsądzić spór polsko-krzyżacki. Przesłuchano świadków i Polska wygrała. Mimo wszystko...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozbicie dzielnicowe - Odnowienie Królestwa Polskiego

  Wraz ze wzrostem świadomości narodowej w Polsce ożyła tradycja królewskiego majestatu Bolesławów. Pojęcie Królestwo Polskie, którego treść terytorialna w wyniku kronacji Przemysła II została faktycznie zacieśniona do Wielkopolski.

  Jeśli Łokietek jeszcze przed zajęciem Wielkopolski tytułował się...

  Ocena / Przedmiot / Historia

  Autor /Racibor Dodano /03.11.2011 Znaków /1 074

  praca w formacie txt

Do góry